Skip to main content

För lite omega-3 och för mycket omega-6 i barndomen ökar risken för astma senare i livet

För lite omega-3 och för mycket omega-6 i barndomen ökar risken för astma senare i livetSedan 1950-talet har fallen av astma ökat dramatiskt, där barn och ungdomar är särskilt utsatta. Ändrade matvanor betyder mycket, och en svensk befolkningsstudie har nu visat att barn som får i sig för lite omega-3 och för mycket omega-6 i kosten löper en ökad risk att utveckla astma senare i livet. Det tyder också på att ett högre intag av omega-3-fettsyror från fet fisk eller kosttillskott motverkar de inflammatoriska processerna vid astma. Du kan också läsa om ett annat näringsämne som styrker lungfunktionen och reducerar astma.

Naturligtvis måste vi kunna bekämpa bakterier med hjälp av snabba och effektiva inflammatoriska processer. Men astma kännetecknas av en kronisk inflammation i luftvägarna, som kan utlösas av virusinfektioner och luftburna allergener. När immunförsvaret överreagerar bildas det för mycket histamin, som får bronkerna att dra sig samman. Detta orsakar andningsbesvär. Inflammationsprocesserna medför dessutom att det bildas för mycket slem och ett ihållande behov att hosta upp det. Följdverkningarna är trötthet, som förvärras av dålig sömnkvalitet.
De flesta fall av astma börjar i barndomen och allt fler drabbas av sjukdomen. Den nuvarande behandlingen baseras övervägande på inandning av binjurebarkhormoner, vilket reducerar luftvägsinflammationen och de åtföljande symtomen. Men denna behandling avlägsnar inte orsaken, och det föreligger en risk för ett antal biverkningar.
Därför har det under de senaste årtiondena funnits ökad fokus på kosten – däribland intaget av omega-3- och omega-6-fettsyror, som ofta är i obalans.

Därför måste omega-3 och omega-6 vara i balans

Vi får i första hand omega-3 från fet fisk och omega-6 från de flesta vegetabiliska oljor. Båda fettsyrorna är livsnödvändiga, och de finns i våra cellmembran där de är involverade i en lång rad biokemiska processer, däribland inflammatoriska processer. Samtidigt är balansen mellan de två fettsyrorna viktig. För det visar sig att för lite omega-3 och för mycket omega-6 skapar grogrund för kroniska inflammationer.
Fettsyrornas form har också betydelse. I detta sammanhang innehåller fet fisk omega-3-formerna EPA och DHA, som hämmar de inflammatoriska processerna i luftvägarna. Det sker mer specifikt genom att undertrycka produktionen av inflammationsfrämjande ämnen som C-reaktivt protein (CRP), interleukin-6 (IL-6) och tumornekrosfaktor alfa (TNF-α).

Den svenska studien bekräftar att mer omega-3 och mindre omega-6 motverkar astma

Det har gjorts en rad studier som behandlar huruvida gravida kvinnors intag av omega-3-fettsyror minskar risken för att barnet utvecklar astma och allergier. Det har dock inte gjorts lika många studier som behandlar barns eget intag av omega-3-fettsyror och risken för att utveckla astma senare i livet. Detta ville svenska forskare därför titta närmare på genom att analysera en befolkningsstudie, ”Barn, Allergi, Miljö, Stockholm, Epidemiologi (BAMSE)”, med cirka 4 000 deltagare födda mellan 1994–1996 i Stockholm. Barnen fick regelbundet frågeformulär som täckte kost, livsstil, miljö och allergiska sjukdomar, däribland astma. Föräldrarna hjälpte till med att fylla i enkäterna.
Parallellt beräknade forskarna barnens totala intag av omega-3-fettsyror (ALA, EPA och DHA) och omega-6-fettsyror (LA och AA) samt förhållandet mellan dessa fettsyror i kosten. Deltagarna fick även lämna blodprover för analys av innehållet av omega-6- och omega-3-fettsyror.
Baserat på frågeformulären rapporterades fall av astma när deltagarna var 8, 16 och 24 år gamla. Deltagarnas lungfunktion mättes också.
Det visade sig att ett högt intag av omega-6-fettsyror i 8–16 års ålder var förknippat med en ökad risk för att utveckla astma vid 24-årsåldern. Däremot var ett högre intag av omega-3-fettsyror vid 8–16 års ålder förbundet med en lägre risk för att utveckla astma vid 24-årsåldern. Forskarna fann inget samband mellan intaget av de två fettsyrorna och lungfunktionen.
Den svenska studien har publicerats i The American Journal of Clinical Nutrition.
I samband med detta har en brittisk befolkningsstudie från Queen Mary University of London visat att ett högre intag av omega-3-fettsyror vid 7 års ålder kan minska risken för att utveckla astma vid 11–14 års ålder. Men bara om man bär på en viss genvariant.
Resultaten av studierna ligger i linje med tidigare studier som visar att mer omega-3-fettsyror genom kost eller tillskott ofta kan ha god effekt på astma och minska läkemedelskonsumtionen. Även bland vuxna. Det kan också löna sig att minska intaget av omega-6-fettsyror från vegetabiliska oljor, margarin, frityr och skräpmat.

Fet fisk och tillskott med fiskolja

Enligt de officiella kostrekommendationer ska vuxna och större barn äta minst 350 gram fisk per vecka, varav 200 gram bör komma från fet fisk som lax, öring, makrill, sill och ansjovis. Men det visar sig att industriellt odlad fisk i handeln inte innehåller de optimala mängderna omega-3 på grund av ett onaturligt foder. Man bör därför välja fet fisk som vild lax, sill och ansjovis från rena fiskevatten och undvika rovfisk som tonfisk, som innehåller för många tungmetaller.
Personer med astma och inflammationer kan ha ett ökat behov.
Om man inte gillar fisk eller bara äter för lite är det lämpligt att ta tillskott eller kombinera fisk och tillskott, så att man får tillräckligt med omega-3.

  • Omega-3 och omega-6 är livsviktiga fettsyror, som bör vara i någon form av balans.
  • Bra källor till omega-6 är nötter, mandlar, kärnor och frön.
  • Många får i sig för mycket omega-6 från vegetabiliska oljor (till exempel från solros, tistel, majs, druvkärnor), margarin, frityr och skräpmat.
  • Intaget av omega-3 har minskat på grund av ett lägre intag av fet fisk och onaturligt foder, vilket även återspeglas i mejeriprodukter och kött.
  • Brist på omega-3-fettsyror ökar risken för astma.
  • Många människor har nytta av att få fler omega-3-fettsyror genom kosten eller tillskott med fiskolja av god kvalitet.

Referenser

Sandra Ekström. Dietary intake and plasma concentrations of PUFAs in childhood and adolescence in relation to asthma and lung function up to adulthood. The American Journal of Clinical Nutrition March 2022

Mohammad Talaei et al. Intake of n-3 polyunsaturated fatty acids in childhood, FADS genotype, and incident asthma. European respiratory Journal. 2021

Queen Mary University of London. Consuming omega-3 fatty acids could prevent asthma, study suggest. ScienceDaily. January 27, 2021

Isobel Stoodley et al. Higher omega-3 Index Is Associated with better Asthma Control and Lower Medication Dose: A Cross-sectional Study. Nutrients 2020

Emily P Brigham et al. Omega-3 and Omega-6 intake Modifies Asthma Severity and Response to Indoor American Journal of respiratory and Clinical Care Medicine. 2019

https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad/spis-mere-fisk/

  • Skapad