Skip to main content

Äldre- och vårdhemsboende får inte tillräckligt med D-vitamin

- och bristande ansvar bidrar till komplicerade covid-19-infektioner

Äldre- och vårdhemsboende får inte tillräckligt med D-vitaminHälsovårdsmyndigheter rekommenderar tillskott med D-vitamin till äldre, vårdhemsboende och andra grupper som inte får tillräckligt med sol. Men de flesta äldre har ingen aning, och användningen på vårdhem är mycket begränsad. Därför är brist på D-vitamin mycket vanligt bland dessa sårbara grupper, och det ökar risken för många sjukdomar – och att infektioner med covid-19 blir komplicerade och livshotande. En ny engelsk studie syftade därför till att undersöka aktuell praxis kring tillskott med D-vitamin till vårdhemsboende och att placera ansvaret. För enligt forskarna bakom den nya studien behövs det i dessa covid-19-tider en omedelbar lösning på det allvarliga problemet.

D-vitamin reglerar en lång rad gener och fysiologiska funktioner som är viktiga för ben, kretslopp, cancerförebyggande och mycket annat. D-vitamin har också betydelse för immunförsvaret och att det inte överreagerar med hyperinflammation, vilket kan göra infektioner med covid-19 och influensa komplicerade och livshotande. Kosten bidrar bara med blygsamma mängder D-vitamin, och solen är den viktigaste källan. Men under vinterhalvåret står solen alldeles för lågt på våra breddgrader, och äldre har svårare att bilda D-vitamin i den tunna huden. Sammantaget är det problematiskt att många äldre och vårdhemsboende inte får tillräckligt med sol, och att de riskerar kronisk brist. Det är också problematiskt att hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer om tillskott med D-vitamin inte genomförs systematiskt, eftersom D-vitamin uppenbarligen har hamnat i ett förbisedd zon mellan föda och medicinering.

Alarmerande behov av att vårdhemsboende får tillskott med D-vitamin

Syftet med den nya engelska studien var att avslöja vem som ansvarar för att vårdhemsboende får tillräckligt med D-vitamin. Forskarna genomförde 13 intervjuer med vårdhemschefer, läkare och vårdpersonal i två områden i södra England. Det visade sig att vårdhemsboende inte fick rutinmässiga tillskott med D-vitamin.
De flesta deltagarna i studien, inklusive läkarna själva, ansåg dock att vårdhemsboendes D-vitaminstatus borde vara läkarnas ansvar. Vårdhemscheferna var inte i stånd att fatta beslut om D-vitamin eller att administrera ett sådant tillskott utan recept.
Forskarna bakom studien drar därför slutsatsen att det i praktiken finns en klyfta mellan hälsomyndigheternas rekommendationer om D-vitamin och de vårdhemsboende som behöver D-vitamin. Det krävs därför ett paradigmskifte på området, så att D-vitamin både betraktas som ett näringsämne och som en form av medicin, som skyddar de äldre. Därför är det också viktigt att placera ansvaret så att vårdhemsboende får sin medicin och D-vitamin på samma plats.
Enligt forskarna bakom den nya studien kan den utbredda bristen på D-vitamin bland vårdhemsboende vara en allvarlig faktor i spridningen och svårighetsgraden av covid-19. För det är ett faktum att vårdhemsboende är mycket mer utsatta, och därför finns det ett alarmerande behov av en snabb lösning på detta allvarliga problem.

Patienter som lider brist på D-vitamin löper en dubbelt så stor risk för att få livshotande komplikationer till följd av en infektion med covid-19. Detta framgår av en studie från Northwestern University i USA, där forskarna inhämtade patientdata från tio olika länder.

Hur mycket D-vitamin behöver vi?

I Danmark är referensintaget, RI, för vita vuxna under 70 år är 5 mikrogram. Danska Sundhedsstyrelsen rekommenderar tillskott med 10 mikrogram till gravida, småbarn, människor med mörk hud och personer som inte får direkt solljus. Tillskott med 20 mikrogram rekommenderas till vårdhemsboende och personer över 70 år.
Många forskare hävdar nu att det verkliga behovet är mycket högre än RI, och rekommendationerna för vuxna varierar från 30 till 100 mikrogram dagligen.
Blodets innehåll av D-vitamin bör vara minst 50 nmol/l och gärna 75–120 nmol/l. För att uppnå denna nivå behöver vi i regel tillskott från oktober till maj – och tillskott under hela året om vi inte får tillräckligt med sommarsol.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i kapselform, där vitaminet är bundet till olja.

Referenser

Joseph Williams, Carol Williams. Responsibility for vitamin D supplementation of elderly care home residents in England: falling through the gap between medicine and food.

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

Ali Daneshkhah et al. The Possible Role of Vitamin D in Supressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv April 30, 2020

Eamon Laird, Rose Anne Kenny. Vitamin D deficiency in Ireland – implications for COVID 19. Results from the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) April 2020

  • Skapad