Skip to main content

Tillskott med D-vitamin och fiskoljor minskar risken för ledgångsreumatism, psoriasis och andra autoimmuna sjukdomar

Tillskott med D-vitamin och fiskoljor minskar risken för ledgångsreumatism, psoriasis och andra autoimmuna sjukdomarAutoimmuna sjukdomar orsakas av att immunförsvaret av misstag angriper kroppens egna vävnader till följd av en kronisk inflammation. Ledgångsreumatism, psoriasis, multipel skleros och Hashimotos sjukdom, som ger låg ämnesomsättning, är exempel på vanliga autoimmuna sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor och äldre. Kosten har stor betydelse, och en studie publicerad i tidskriften The British Medical Journal avslöjar nu att tillskott med D-vitamin och fiskoljor över en längre tid minskar fall av autoimmuna sjukdomar. Denna kunskap är mycket relevant då allt fler drabbas av olika autoimmuna sjukdomar, och läkemedel kan vara förbundna med allvarliga biverkningar.

Vi måste naturligtvis kunna bekämpa infektioner. Under normala omständigheter initierar immunförsvarets vita blodkroppar en proinflammatorisk fas, och när mikroben väl har bekämpats inleds en antiinflammatorisk fas. Men vid autoimmuna sjukdomar angriper immunförsvaret av misstag kroppens egna vävnader med kroniska inflammationsprocesser. Risken att få en autoimmun sjukdom ökar med åldern, och kvinnor är mer sårbara. Bland de vanligaste autoimmuna sjukdomarna är:

 • Ledgångsreumatism.
 • Hashimotos sjukdom, som resulterar i låg ämnesomsättning.
 • Graves sjukdom, som orsakar hög ämnesomsättning.
 • Psoriasis, som är en hudsjukdom.
 • Muskelreumatism – polymyalgia reumatika (PMR).
 • Skleros.
 • Crohns sjukdom och ulcerös kolit, som är kroniska tarminfektioner.
 • Typ 1-diabetes.

Tillskott med D-vitamin och omega-3 verkar bäst efter 2 år

Det är allmänt känt att D-vitamin och omega-3-fettsyror har en positiv effekt på kroniska inflammationer genom att reglera olika delar av immunförsvaret. Det har dock inte gjorts några större randomiserade studier som har testat huruvida D-vitamin och omega-3-fettsyror kan minska risken för att utveckla en autoimmun sjukdom. Tills nu.
I den nya studien har data inhämtats från en större studie, VITAL (Vitamin D and Omega-3 Trial), där en grupp forskare från Brigham and Women's Hospital i Boston, USA, undersökte nästan 26 000 vuxna amerikaner med en medelålder på 67 år. Det större syftet med VITAL-studien var egentligen att undersöka huruvida tillskott med D-vitamin och fiskoljor kan minska risken för att friska personer utvecklar cancer, hjärt-kärlsjukdomar, stroke och andra sjukdomar.
I början av studien skulle deltagarna ge information om ålder, etnicitet, bostadsförhållanden, inkomst, utbildning, vikt, medicinsk historia, kost och kosttillskott. Blodets nivå av D-vitamin och omega-3-fettsyror mättes också.

Deltagarna delades sedan in i följande grupper:

 • Tillskott med D-vitamin (50 mikrogram om dagen) eller placebo.
 • Tillskott med omega-3-fettsyror i form av fiskoljor (1 gram om dagen) eller placebo.

Under loppet av 5,3 år fick deltagarna bland annat rapportera om de fick diagnosen ledgångsreumatism, muskelreumatism, ämnesomsättningssjukdomar, psoriasis eller andra autoimmuna sjukdomar.
De rapporterade fallen av autoimmuna sjukdomar kontrollerades via medicinska journaler, och om dokumentation saknades, klassades dessa sjukdomar som möjliga fall.
Under studien utvecklade 123 deltagare i D-vitamingruppen en autoimmun sjukdom, medan motsvarande siffra i placebogruppen var 155. Tillskott med D-vitamin skulle alltså kunna minska risken att drabbas av en autoimmun sjukdom med 22 procent.
I omega-3-gruppen blev 130 diagnostiserade med en autoimmun sjukdom, och i placebogruppen var det 145. Minskningen på 15 procent bedömdes inte som statistiskt signifikant. Ändå minskade andelen autoimmuna sjukdomar med 18 procent, när gruppen med möjliga fall inkluderades. Det var också en signifikant minskning av autoimmuna sjukdomar i omega-3-gruppen under en längre tid, vilket tyder på att det kan löna sig att fortsätta med dessa tillskott.
Liknande resultat hittades när bara de tre sista åren av studien observerades. Under denna period minskade både D-vitamin- och fiskoljetillskott fall av autoimmuna sjukdomar med cirka 30 procent jämfört med placebo.
Enligt forskarna är studien den första som visar att äldre vuxna som tar tillskott med D-vitamin och omega-3-fettsyror löper mindre risk att drabbas av autoimmuna sjukdomar, och att effekten är ännu bättre efter två års intag.
Studien begränsas av att deltagarna i behandlingsgruppen fick samma dos D-vitamin och fiskolja. I detta avseende tyder andra studier till exempel på att större mängder fiskolja har en bättre effekt vad gäller minskning av inflammationer.
Trots det kommer forskarna fortsätta att följa deltagarna i två år, och de ska även undersöka huruvida tillskott med D-vitamin och fiskoljor kan förebygga autoimmuna sjukdomar hos yngre.
Den nya studien har publicerats i tidskriften The British Medical Journal.

Sol och D-vitamin skyddar mot skleros

Skleros kan medföra betydande funktionsnedsättning. Den kroniska inflammationen förstör det isolerande fettet, myelinet, runt nervtrådarna. Detta medför en förlust av nervfibrer på olika ställen i hjärnan och ryggmärgen, vilket går ut över nervimpulserna.
På denna webbplats har vi tidigare skrivit om hur sol och D-vitamin under barndomen skyddar mot utveckling av multipel skleros senare i livet. Detta framgår av en studie från University of California och Australian National University.

Omega-3-fettsyror verkar mot giktsmärtor – men bara vid högre doser

Ledgångsreumatism kan leda till minskad livskvalitet och ökad dödlighet. De kroniska inflammationerna förstör perifera leder och lednära vävnader, vilket leder till benerosion och förstörelse av brosk. Inflammationsprocesserna kan också sprida sig till andra organ.
Brittiska forskare har testat om tillskott med omega-3-fettsyror i form av fiskoljor kan minska smärtan hos patienter med ledgångsreumatism. Det visar sig att ett större intag av fiskoljor har störst effekt, och därför kan det löna sig att läsa produktdeklarationerna noga.
Enligt studien som publicerats i Nutrition verkar det som att doser mellan 3–6 gram fiskolja dagligen har störst effekt. Till skillnad från läkemedel vid gikt, som är förknippade med allvarliga biverkningar, är fiskolja ofarlig och förbunden med andra hälsofördelar.

 • Antiinflammatorisk kost och livsstil har blivit en ny trend.
 • Det finns många bra kokböcker med antiinflammatorisk kost.

Referenser:

Jill Hahn et al. Vitamin D and marine omega-3 fatty acid supplementation and incident autoimmune disease: VITAL randomized controlled trial. The BMJ 26 January 2022

University of California – San Fransisco. Sunshine may shield children, young adults from MS. ScienceDaily December 8, 2021

Prince Sebastian et al. Association between Time Spent Outdoors and Risk of Multiple Sclerosis. Neurology December 8, 2021

Abdulrazaq, Innes JK, Calder PC. Effect of ω-3 polyunsaturated fatty acids on arthritic pain: A systematic review. Nutrition 2017

Will Chu. Omega-3 oils EPA and DHA differ in actions that tackle inflammation: Study. Nutraingredients.com 08-Dec-2020

About the Vital Study

Gigtmedicin er farligere end vi tror - Region Midtjylland (rm.dk)

 • Skapad