Skip to main content

Brist på selen och zink ökar risken för covid-19-infektioner, komplikationer och dödsfall

Brist på selen och zink ökar risken för covid-19-infektioner, komplikationer och dödsfallDet ligger mest fokus på D-vitaminbrist i samband med covid-10 och andra säsongsbetonade virusinfektioner. Samtidigt visar data att selen- och zinkbrist ytterligare ökar risken för infektion, komplicerade fall och dödsfall. Särskilt bland patienter som redan lider av kroniska sjukdomar. Detta framgår av en ny belgisk studie. Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med selen och zink kan bidra till en bättre behandling. Samtidigt är det problematiskt att brist på selen och zink är så vanligt, eftersom det går ut över folkhälsan på flera fronter. För även om man äter nyttigt är det nästan omöjligt att få i sig tillräckligt med selen i Europa på grund av utarmad jord. Det är också många som drabbas av zinkbrist på grund av ensidig kost, åldringsprocesser, kroniska sjukdomar och andra orsaker. Därför bör det på det stora hela läggas mer fokus på att få i sig tillräckligt med selen och zink, vilket också innefattar förebyggande av virusinfektioner och många andra bristtillstånd.

Selen och zink är två spårämnen som båda är viktiga för ett välfungerande immunförsvar, cellsignalering och försvaret mot virus. Selen och zink ingår också i viktiga antioxidanter (GPx-enzymer och SOD) som skyddar cellerna mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Vi bildar alla fria radikaler som är ingår i syreomsättningen och andra metaboliska processer, men de fria radikalerna bör bara arbeta inom snäva områden. De fria radikalernas påverkan ökas kraftigt i samband med stress, åldrandeprocesser, infektioner, övervikt, förgiftning och rökning. Vid oxidativ stress har det uppstått en obalans mellan de fria radikalerna och de skyddande antioxidanterna, så att de fria radikalerna får möjlighet att angripa friska celler och vävnad. Detta skapar grogrund för en lång rad kroniska sjukdomar. Det visar sig också att komplicerade fall av covid-19 kännetecknas av oxidativ stress.

Blodets selen- och zinknivåer hänger samman med svårighetsgraden av covid-19

På två sjukhus i Gent, Belgien, har ett forskarteam tittat närmare på huruvida covid-19-patienters nivåer av selen och zink i blodet hängde samman med sjukdomens svårighetsgrad och risken för dödsfall. Totalt deltog 138 patienter med eller utan andra kroniska sjukdomar. Forskarna mätte blodets nivå av selen och zink samt järn och koppar.
Vad gäller selen mätte forskarna mer specifikt selenoprotein P. Det beror på att selenoprotein P används som markör för kroppens selenstatus, eftersom selenoprotein P via enzymprocesser omvandlas till många andra selenoproteiner – däribland de kraftfulla antioxidanterna GPx. På så sätt har de olika selenoproteinerna stor betydelse för kroppens immunförsvar, ämnesomsättning, inflammatoriska processer och försvar mot oxidativ stress.
Covid-19-patienterna var mellan 18–100 år, varav 52 procent var över 65 år.
På det ena sjukhuset inhämtade man parallellt information om patienternas övriga kroniska sjukdomar som typ 2-diabetes, övervikt och cancer.
Forskarna fann att otillräckliga nivåer av selen och/eller zink hade ett betydande samband med livshotande covid-19-förlopp och flera dödsfall.
Sambandet gjorde sig särskilt gällande för äldre och överviktiga patienter och patienter som led av cancer, typ 2-diabetes och andra kroniska sjukdomar. Däremot hade cancerpatienter med högre selenstatus i blodet större chans att överleva.
Forskarna fann dessutom att patienterna hade tillräckliga nivåer av koppar och att nivåerna av järn var högre hos männen än hos kvinnorna.

Optimering av selen- och zinknivåer för bättre behandling och förebyggande

Enligt forskarna bakom den belgiska studien kan blodets nivå av selenoprotein P och zink därför användas för att förutsäga huruvida en infektion med covid-19 blir mild eller livshotande. En optimering av blodets selen- och zinkstatus via tillskott kan dessutom användas som ett led i bättre behandlingar av covid-19 och liknande infektionssjukdomar.
Eftersom selen- och zinkbrist är så utbrett är det också relevant att lägga mer fokus på dessa spårämnen i själva förebyggandet av infektioner med covid-19 och andra sjukdomar där brister förekommer.
Den nya belgiska studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients och ligger i linje med flera andra studier som avslöjar betydelsen av selen och zink för immunförsvaret i relation till covid-19 och andra luftvägssjukdomar.

  • Det antas att cirka en miljarder människor världen över lider brist på selen.
  • Tecken på selenbrist kan vara dåligt immunförsvar, trötthet, håravfall, viktökning, nedsatt fertilitet, ämnesomsättningssjukdomar och kognitivt förfall.

Orsaker till selenbrist och tillskott

Jordens naturliga innehåll av selen kan variera flera hundra procent i olika delar av världen. Intensiva odlingsmetoder kan utarma jorden ytterligare, och detta återspeglar sig i hela näringskedjan. WHO har rapporterat att mer än 40 länder lider brist på selen, där de lägsta nivåerna har observerats i Europa, Afrika, Kina, Indien och Sydamerika.
Ändrade matvanor med mindre fisk och inälvsmat bidrar till den utbredda bristen.
Referensintaget, RI, är satt till 55 mikrogram om dagen. Men studier visar att det inte är tillräckligt för att mätta selenoprotein P, vilket som nämnts används som markör för blodets selenstatus. För att mätta selenoprotein P bör man inta cirka 100 mikrogram selen om dagen.
Tillskott baserade på selenjäst, som innehåller många selenföreningar, ger den största likheten med selenvariationen i selenrik kost. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, sätter den övre gränsen till 300 mikrogram om dagen.
Man bör under alla omständigheter eftersträva en allsidig kost, eftersom de selenhaltiga proteinerna bland annat samarbetar med E-vitamin.

  • Det antas att cirka 2 miljarder människor i världen lider brist på zink.
  • Tecken på zinkbrist kan vara dåligt immunförsvar, aptitlöshet, fertilitetsproblem, håravfall, hudsjukdomar samt förlust av smak- och luktsinne.

Orsaker till zinkbrist och tillskott

Zink finns särskilt i ostron, lever, kött, ägg, mejeriprodukter, nötter, frön, kärnor och bönor. Zink tas bäst upp från animaliska källor.
Zinkbrist beror främst på ensidiga kostvanor och brist på animaliska proteiner. Här bör dessutom nämnas ett stort intag av järn och kalcium samt alkohol. Åldringsprocesser, celiaki, diabetes, flera typer av läkemedel och p-piller kan i sig öka behovet.
Referensintaget, RI, är satt till 10 mg. Många zinktillskott förekommer i oorganiska former, som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svårt att ta upp. Det kan alltså löna sig att läsa produktdeklarationen, där zinkglukonat och zinkacetat är organiska föreningar som kroppen har lätt att ta upp och utnyttja.
Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ligger den övre gränsen för dagligt zinkintag för vuxna på 25 mg.

Referenser:

Gijs Du Laing et al. Course and Survival of COVID-19 Patients with Comorbidities in relation to the Trace Element Status at Hospital Admission. Nutrients September 2021

Lutz Schomburg. Selenium Deficiency Due to Diet, Pregnancy, Severe Illness or COVID-19 – A Preventable Trigger for Autoimmune Disease. International Journal of Molecular Sciences. 2021

Qiyuan Liu et al. Selenium (Se) plays a key role in the biological effects of some viruses: Implications for COVID-19. Environmental Research. 2021

Outzen M, et al. The effect on selenium concentrations of a randomized intervention with fish and mussels in a population with relatively low habitual dietary selenium intake. Nutrients. 2015;7(1):608-24.

Ozlem Equils et al. Proposed mechanism for anosmia during COVID-19: The role of local zinc distribution. Oat. 2020

Nikki Hancocks. Diet and supplements: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. 2020

Luke Maxfield, Jonathan S. Crane. Zinc Deficiency. NCBI March 18, 2019

University of Helsinki. Zink acetate lozenges may increase the recovery rate from the common cold by three-fold. ScienceDaily May 11, 2017

  • Skapad