Skip to main content

Åldersinflammation ökar risken för kroniska sjukdomar, cancer och livshotande virusinfektioner

Åldersinflammation ökar risken för kroniska sjukdomar, cancer och livshotande virusinfektionerÅldringsprocesser är förknippade med en låg grad av okontrollerad kronisk inflammation. Detta framgår bland annat av artiklar publicerade i de vetenskapliga tidskrifterna Nature Medicine och Aging and Disease. Även om en kronisk inflammation inte märks direkt, kan den skapa grogrund för hjärt-kärlsjukdomar, reumatiska sjukdomar, Alzheimers och cancer. Kronisk inflammation kan också medföra att virusinfektioner med covid-19 och influensa bli livshotande, eftersom immunförsvaret löper amok och förstör frisk vävnad. I samband med åldringsprocesser är det därför viktigt att skydda kroppen mot kronisk inflammation. Det kräver bland annat att man är välförsedd med D-vitamin, selen, Q10, zink, omega-3 och melatonin, som många äldre lider brist på.

Åldrande är en komplicerad process, som huvudsakligen involverar fria syreradikaler samt förändringar i ämnesomsättningen, hormonsystemet och immunsystemet.
Enligt den amerikanska biokemisten Bruce Ames beror åldrandet till stor del på brist på näringsämnen. En viktig orsak är att upptaget och utnyttjandet av näringsämnen blir sämre när vi blir äldre. Det finns dessutom många läkemedel som i sig själva kan hämma upptaget och utnyttjandet av näringsämnen. Som ett resultat blir många enzymprocesser långsammare, och cellerna blir mer sårbara.
Med åldern blir det svårare att bilda D-vitamin från solen i tunn hud. Vi producerar mindre Q10, som har betydelse för energiomsättningen. Vi producerar också mindre melatonin, som är ett sömnhormon. Q10 och melatonin är också viktiga antioxidanter som skyddar celler och vävnader.
Slutligen finns det många äldre som har för stor midja och för mycket visceralt fett, vilket ytterligare ökar risken för kronisk inflammation.

Kronisk inflammation är den röda tråden i åldringsprocesser och åldersrelaterade sjukdomar

Förmågan att initiera en akut inflammation är avgörande, eftersom immunförsvaret på det här sättet kan attackera farliga mikroorganismer och toxiner. De vita blodkropparna bildar bland annat proinflammatoriska cytokiner och fria radikaler som fungerar som missilvapen. Men det är viktigt att immunförsvaret går tillbaka när fienden är tillintetgjord. Annars ökar risken för oxidativ stress, där det föreligger en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter.
Det visar sig att åldersrelaterad kronisk inflammation kännetecknas av en mild okontrollerad inflammation, som förstärker åldringsprocesserna och ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, Alzheimers och cancer. Den låga graden av kronisk inflammation ökar dessutom risken för att annars ofarliga virusinfektioner som influensa och covid-19 blir livshotande. Det beror på att det rubbade immunförsvaret lättare löper amok med cytokinstorm och hyperinflammation, som angriper frisk vävnad.
I en artikel publicerad i Aging of Disease kommer författarna närmare in på de proinflammatoriska mekanismer som är relaterade till åldringsprocesserna. Däribland bildandet av proinflammatoriska cytokiner, C-reaktivt protein (CRP), insulinresistens, ansamling av lipider samt stress i cellernas endoplasmatiska retikulum (ER), som styr en rad metaboliska processer i cellen. Dessutom bör det nämnas defekter i cellernas kraftverk, mitokondrierna, som producerar energi med hjälp av syre, och som efterlämnar fler fria syreradikaler när vi blir äldre på grund av tröga enzymprocesser. Den försämrade syreomsättningen skapar i sig en grogrund för oxidativ stress och kronisk inflammation.
Som något helt nytt kallar forskare nu åldersinflammation för ”senoinflammation”, och de hoppas att kunskap om de molekylära mekanismerna kan bidra till att förhindra åldersrelaterad kronisk inflammation och därmed förhindra de många sjukdomar som följer av denna.
I det följande kommer vi därför att hänvisa till annan forskning, som avslöjar de äldres utbredda brist på enskilda näringsämnen som just motverkar oxidativ stress och kronisk inflammation.

  • Enligt WHO är kronisk inflammation den främsta dödsorsaken.
  • Därför är det viktigt att förebygga kronisk inflammation i tid.

D-vitamin

Solen är den viktigaste källan till D-vitamin, men många hamnar i underskott under vinterhalvåret, eller hela året, om de inte får tillräckligt med sol. Äldre, överviktiga och personer med mörk hud har dessutom svårare att bilda vitaminet. Det finns dessutom många äldre och vårdhemsboende, som inte alls får tillräckligt med sol. En ny irländsk rapport (TILDA) har just avslöjat en utbredd brist på D-vitamin hos äldre. Av rapporten framgår det också att detta bland annat ökar risken för kronisk inflammation och att infektioner med covid-19 blir livshotande.
Under de senaste åren har det forskats mycket på D-vitamin och inflammationer. De bästa resultaten ses vid tillskott med relativt höga doser, som säkerställer att blodets innehåll överstiger 50 nmol/L. Det är dessutom viktigt att få tillräckligt med magnesium, som aktiverar D-vitaminet.

Selen

Selen finns främst i fisk, skaldjur, inälvsmat, ägg, mejeriprodukter och paranötter. Men selenbrist är vanligt i Danmark och resten av Europa, eftersom jorden är utarmad.
Selen ingår i cirka 30 seleninnehållande proteiner – däribland de kraftfulla antioxidanterna GPx-enzymer. Selen skyddar mot virusinfektioner, och att virus muterar, så att de blir mer virulenta.
Selentillskott kan dock kompensera för det låga selenintaget, och tillskott baserade på selenjäst, som innehåller många selenföreningar, ger den största likheten med selenvariationen i selenrik kost.

Orsaken till åderförkalkning är kronisk inflammation och inte kolesterol

Många kliniska studier har visat en stark koppling mellan åderförkalkning, hjärt-kärlsjukdomar och markörer för inflammation som CRP. Det livsviktiga kolesterolet blir alltså först farligt när det oxideras av fria radikaler på grund av inflammation.

Tillskott med selen och Q10 halverar dödligheten hos äldre

Som nämnts är marken i Europa fattig på selen, och den egna produktionen av Q10 minskar med åldern. Detta är olyckligt, eftersom de båda ämnena har betydelse för energiomsättningen och som kraftiga antioxidanter, som skyddar celler och cirkulation mot oxidativ stress och kronisk inflammation.
Därför utförde den svenska kardiologen Urban Alehagen den epokgörande KiSel10-studien, där selen gavs i kombination med Q10 till en större grupp äldre studiedeltagare under en längre tid. Studien varade i cirka 5 år, och den avslöjade att den grupp som fick Q10 och selen löpte 54 procent lägre risk för dödsfall förknippade med hjärt-kärlsjukdomar och färre sjukhusinläggningar.
En uppföljning av den svenska studien efter tio år och en efter tolv år, visar dessutom att behandlingen med Q10 och selentillskott också har en markant långsiktig effekt på hjärtfunktionen och livslängden.
Man kan förmodligen förvänta sig en ännu större effekt om man fortsätter med tillskotten

Eftersom åldringsprocesser är förknippade med oxidativ stress ökar behovet av antioxidanter.

Zink

Zink finns särskilt i kött, skaldjur, mejeriprodukter, nötter, korn och bönor, där animaliska källor upptas bäst. Men många äldre har svårare att ta upp zink, och flera läkemedelstyper hämmar utnyttjandet. Därför kan äldre mycket väl lida brist på zink, även om de äter sunt.
Zink ingår i cirka 300 enzymprocesser och i den kraftfulla antioxidanten SOD. Zink motverkar flera proinflammatoriska cytokiner.
Många zinktillskott förekommer i oorganiska former, som zinksulfat eller zinkoxid, som kroppen har svårt att ta upp. Det kan alltså löna sig att läsa produktdeklarationen, där zinkglukonat och zinkacetat är organiska zinkföreningar som kroppen har lätt att ta upp och utnyttja.

Fiskoljor

Fiskoljor innehåller omega-3-formen EPA, som har den antiinflammatoriska effekten.
Fiskoljor minskar nivåerna av CRP och cytokinerna TNF-alfa och IL-6, som alla är markörer för inflammation.
Fiskoljor baserade på fria fettsyror och triglycerider säkerställer ett gott upptag. Fiskoljor bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.

Melatonin

Melatonin är ett hormon som har betydelse för dygnsrytmen och en god sömn. Melatonin är dessutom en viktig antioxidant som reparerar cellskador när vi sover och därigenom motverkar olämpliga inflammationer. Vi bildar själv melatonin i tallkottkörteln, men mängden minskar med åldern. Detta är en bidragande orsak till att många äldre sover för lite och för ytligt. Bristen på djupsömn ökar samtidigt risken för oxidativ stress och kroniska inflammationer.
I Danmark kan man köpa melatonin om man har ett recept, och det är lagligt att köpa hem från andra EU-länder.

Därför lider många äldre brist på följande antiinflammatoriska läkemedel

  • D-vitamin: Är svårare att bilda i äldre, tunn hud. Många äldre kommer sällan ut i solen.
  • Selen: Jorden är utmattad.
  • Q10: Den egna produktionen minskar med åldern. Kolesterolsänkande statiner hämmar den egna produktionen.
  • Zink: Äldres upptag är ofta bristfälligt. Vattendrivande läkemedel och betablockerare hämmar utnyttjandet.
  • Fiskoljor: För lite fisk och onaturligt djurfoder med för mycket omega-6 gör att många lider brist på omega-3.
  • Melatonin: Den egna produktionen minskar med åldern.
  • Andra näringsämnen: Många äldre har ensidiga kostvanor eller äter lite. Vattendrivande, syraneutraliserande och många andra läkemedel hämmar utnyttjandet av många näringsämnen.

Referenser

Lobachevsky University. Scientists have identified the role of chronic inflammation as the cause of accelerating aging. Medical Xpress. 2020

David Furman et al. Chronic inflammation in the etiology of disease across the life span. Nature Medicine. 2019

Hae Young et al. Redefining Chronic Inflammation in Aging and Age-Related Diseases: Proposal of the Senoinflammation Concept. Aging and Disease. 2019

Claudio Franceschi et al. The Continuum of Aging and Age-related Diseases: Common Mechanisms but Different Rates. Frontiers in Medicine. 2018

Roma Pahwa; Ishwarial Jialal. Chronic Inflammation. NCBI April 2018

Bruce Ames. Prolonging Healthy Aging: Longevity Vitamins and Proteins. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2018

Eamon Laird, Rose Anne Kenny. Vitamin D deficiency in Ireland – implications for COVID 19. Results from the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) April 2020

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

Alehagen U, et al. Cardiovascular mortality and N-Terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation. Int J Cardiol. 2012

Alehagen U et al. reduced Cardiovascular Mortality 10 Years after Supplementation with Selenium and Coenzyme Q10 for four years. Follow-Up Results of a Prospective Randomized Double-Blind Placebo-Controlled trial in Elderly Citizens. Plos One 2015

Urban Alehagen et al. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years. A validation of previous 10-years follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. PLOS ONE 2018

Scott A et al. Zinc is a potent and specific inhibitor of IFN-ƛ3 signalling. Nature Communications, 2017

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Understanding how omega-3 dampens inflammatory reactions. ScienceDaily 2017

Rüdiger Hardeland. Melatonin and inflammation – Story of a double-edged blade. Pineal research. 2028

Pernille Lund Sund og smuk hele livet. Ny videnskab 2016

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

  • Skapad