Skip to main content

Brist på D-vitamin är vanligt bland nyfödda spädbarn

- och särskilt mörkhyade

Brist på D-vitamin är vanligt bland nyfödda spädbarn D-vitamin har en avgörande betydelse för utvecklingen av barnets skelett, kognitiva förmågor, IQ, immunförsvar och många andra funktioner. Men enligt en ny engelsk studie lider en tredjedel av alla vita nyfödda spädbarn brist på D-vitamin. Problematiken är ännu större bland nyfödda mörkhyade barn med annan etnisk bakgrund, varav hälften lider brist på D-vitamin. Därför bör det läggas mer fokus på att gravida från sårbara grupper får tillräckligt med D-vitamin.

Under graviditeten är fostret helt beroende av moderns D-vitaminstatus. D-vitamin överförs till fostret via moderkakan, varefter det ingår i en mängd olika funktioner som är viktiga för skelettuppbyggnaden, hjärnan, immunförsvaret, hormonbalansen och många andra funktioner. Därför är det mycket viktigt att den gravida är välförsedd med D-vitamin, och att barnet också får tillskott med D-vitamin efter födseln.
Solen är den viktigaste källan till D-vitamin, som vi bildar i huden. Men under vintermånaderna står solen för lågt på våra breddgrader, och personer med mörk hy har redan i förväg svårt att bilda vitaminet. Den moderna inomhuslivsstilen, solskyddsfaktor och täckande klädsel bidrar till den stora bristen.

Studien

Den nya studien ägde rum i ett samarbete mellan University of Birmingham och Birmingham Women's and Children's NHS Foundation Trust. Forskarna undersökte 3 000 blodprover från spädbarn vilka togs under den första veckan efter födseln. Blodproverna samlades in på sensommaren och vintern för att undersöka de högsta och lägsta nivåerna av D-vitamin under året.
Nivån av D-vitamin i blodproverna delades in i vanlig brist, otillräckligt innehåll och tillräcklig innehåll. Nivåerna utvärderades sedan i förhållande till moderns etnicitet, sociala status och under vilken årstid barnet föddes.
De flesta nyfödda spädbarn som föddes under perioden var vita av brittisk härkomst. Studien avslöjade att 35 procent av de vita spädbarnen led brist på D-vitamin, och att det förelåg en signifikant skillnad mellan årstiderna. Följaktligen led 52 procent av de barn som var födda på vintern brist på D-vitamin, medan bara 18 procent av de barn som var födda på sommaren led brist. Nästan en fjärdedel av de barn som deltog kom från socialt utsatta områden.
Samtidigt var blodets nivå av D-vitamin mycket lägre hos spädbarn som var mörkhyade och hade ett annat etniskt ursprung från Afrika, Asien osv. Bland dessa etniska grupper av mörkhyade barn var det 70 procent som led brist på D-vitamin. Det innebär att de antingen hade otillräckliga nivåer eller uttalade brister.

Utbredd D-vitaminbrist ökar risken för flera allvarliga sjukdomar

Brist på D-vitamin hos nyfödda kan i värsta fall leda till livshotande komplikationer som hjärtsvikt, eftersom kroppen inte kan ta upp kalcium, vilket är en förutsättning för hjärtats pumpkraft. Det har exempelvis skett flera tragiska dödsfall i Storbritannien, där sambandet upptäcktes för sent hos mörkhyade spädbarn, bland vilka extrema brister är vanligast.
Brist på D-vitamin vid födseln och senare i livet kan också öka risken för benskörhet och den klassiska bristsjukdomen engelska sjukan, som är mer sällsynt.
Andra studier som nämnts tidigare på denna webbplats har visat att gravidas innehåll av D-vitamin i blodet hänger samman med utvecklingen av barnets kognitiva förmågor och IQ. Mycket tyder därför på att brist på D-vitamin kan försämra dessa funktioner.
Brist på D-vitamin under graviditeten kan också öka risken för autism – särskilt bland pojkar. Senare i livet kan brist på D-vitamin leda till ett stort antal sjukdomar, eftersom alla kroppens celler har receptorer för det livsviktiga vitaminet som anses vara ett steroidhormon.

Därför är D-bristvitamin så vanligt

 • Kosten bidrar bara med minimala mängder D-vitamin.
 • Den främsta källan är egenproduktion från solen, när den står högt på himlen.
 • Men ju mörkare huden är, desto mindre D-vitamin producerar den.
 • Från oktober till april står solen för låg i länder som Storbritannien, Danmark och Sverige för att vi ska kunna bilda vitaminet.
 • Inomhuslivsstil, solskyddsfaktor och täckande klädsel bidrar till den omfattande bristen.

En vädjan: Det krävs handling

Som det framgår av den nya brittiska studien är D-vitaminbrist vanlig hos nyfödda, särskilt på vintern och bland mörkhyade.
Enligt forskarna finns det därför ett alarmerande behov av att korrigera denna stora skillnad, så att alla gravida kvinnor får tillräckligt med D-vitamin. Tillskott med D-vitamin kan exempelvis likställas med effektiva vaccinationsprogram. Man skulle också kunna göra som i Finland, där vissa livsmedel är berikade med D-vitamin, vilket har visat sig vara en stor framgång när det gäller optimering av befolkningens D-vitaminstatus.
Enligt den nya studien finns det också ett behov av att klargöra gravidas optimal nivå av D-vitamin i blodet. Tillskott med D-vitamin är därför en nödvändig strategi som kan förebygga allvarliga bristsjukdomar. Detta gäller inte minst mörkhyade kvinnor, vilka utgör den största riskgruppen.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar eller droppar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Rekommendationer gällande D-vitamin till kvinnor i fertil ålder, gravida och barn

 • Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar tillskott med 10 mikrogram D-vitamin dagligen, hela året, till gravida och barn från 0–4 år.
 • Barn och vuxna med mörk hy rekommenderas att fortsätta med tillskott under hela året.
 • Alla vita barn och vuxna rekommenderas att ta tillskott under vintermånaderna.
 • Personer som inte får tillräckligt med sol rekommenderas tillskott hela året.
 • Men många känner inte till de nya rekommendationerna.
 • Eller så glömmer de att ta tillskott regelbundet.
 • EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin, vilket är 25 mikrogram för spädbarn från 0–6 månader, 50 mikrogram för barn från 6 månader till 10 år och 100 mikrogram för barn över 11 år samt vuxna, inklusive gravida och ammande.

Referenser

S. Uday et al. Failure of national antennal vitamin D supplementation programme puts dark skinned infants at highest risk: A newborn bloodspot screening study: Clinical Nutrition Dec. 10, 2021

University of Birmingham. Tragic death of baby highlights the need for vitamin D public health policy change. ScienceDaily June 26, 2018

Melissa M Melough et al. Maternal Plasma 25-Hydroxyvitamin D during Gestation Is positively Associated with Neurocognitive Development in Offspring at Age 4-6 Years. The Journal of Nutrition 2020

Andrea L. Darling et al. Association between maternal vitamin status in pregnancy and neurodevelopmental outcomes in childhood: results from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children. (ALSPAC) British Journal of Nutrition, 2017

Ali, A. A. et al. Developmental vitamin D deficiency increases foetal exposure to testosterone. Molecular Autism. 2020

Emily Henderson. Vitamin D deficiency could explain why autism spectrum disorder is more common in boys. www.news-medical.net Dec 11, 2020

Vibeke Mikkel Hansen. Forældre glemmer, at give deres småbørn D-vitamin. DR Ligetils nyheder 05-09-2017

Nye D-vitamin-anbefalinger til børn og voksne (foedevarestyrelsen.dk)

 • Skapad