Skip to main content

Depressiva symtom hänger samman med brist på D-vitamin, som nu kallas lyckovitaminet

Depressiva symtom hänger samman med brist på D-vitamin, som nu kallas lyckovitaminetFler och fler lider av nedstämdhet och depression. Även om det kan finnas flera orsaker visar en omfattande tysk befolkningsstudie nu att brist på D-vitamin ökar risken för depressiva symtom. Forskarna kommer närmare in på hur D-vitamin minskar lokal inflammation i hjärnan, vilket är en riskfaktor för att utveckla depression. Det är därför det är så viktigt att få tillräckligt med D-vitamin året om, eftersom det på flera parametrar är avgörande för vårt humör och vår energinivå.

Det är naturligt att humöret och energinivån svänger. Depression är dock en allvarlig sjukdom som uppträder som ihållande nedstämdhet, minskad lust och intresse, minskad energi och ökad trötthet. Ofta är det dålig sömnkvalitet som förvärrar tillståndet. Vid vinterdepression har man depressiva perioder som uppträder på hösten och försvinner på våren. De allra flesta tar sig ur en depression. Men om man först har haft en depression föreligger det en ökad risk för att få depression igen. Eftersom depression är en stor börda för patienten, familjen och samhället, och sjukdomen ofta är svår att behandla, är det relevant att titta närmare på förebyggande och förbättring av själva behandlingen. Detta omfattar bland annat ett större fokus på D-vitamin, eftersom brister är särskilt utbredda under vintermånaderna, och kroniska brister har blivit vanligare av flera skäl.

D-vitamin, depression och inflammation

Alla kroppens celler har receptorer för D-vitamin, och det gäller även cellerna i hjärnan. Det antas att D-vitamin reglerar cirka 10 procent av våra gener genom en rad på-och-av-mekanismer, som också påverkar nervsystemet och humöret.
Tidigare studier indikerar att en låg nivå av D-vitamin hänger samman med utvecklingen av depression. Tidigare studier indikerar också ett samband mellan depressiva symptom och en låg grad av kronisk inflammation.
Det finns dock bara några få studier som har avslöjat det komplexa sambandet mellan D-vitamin, depression och inflammation. Därför ville ett team av forskare från Leipzig universitet i Tyskland undersöka detta närmare, vilket de gjorde genom att analysera data från en annan befolkningsstudie (”LIFE”) med 10 000 deltagare mellan 18–80 år.
Deltagarnas medicinska historia och sociala förhållanden såsom utbildning, inkomst, BMI samt tobaks- och alkoholvanor inhämtades genom en rad intervjuer. Graden av depressiva symtom inhämtades via en skala (CES-D) med 20 frågor. Dessutom analyserades deltagarnas blod för D-vitamin och tre markörer för inflammation (CRP, IL-6, WBC).
Den stora befolkningsstudien avslöjade ett negativt samband mellan blodets nivåer av D-vitamin, depressiva symptom och de tre markörerna för inflammation. Det betyder med andra ord att brist på D-vitamin i blodet ökar förekomsten av inflammationsfrämjande markörer och tendensen till depression. Enligt forskarna är det första gången man i en större befolkning har undersökt det komplexa sambandet mellan D-vitamin, depressiva symptom och inflammation.

Lyckovitaminet påverkar hjärnan och humöret på flera sätt

D-vitamin kallas ofta för solskensvitaminet eftersom vi främst bildar det utifrån solen under sommarmånaderna, när solen står tillräckligt högt på himlen. Men nu kallar forskare också D-vitamin för ”lyckovitaminet” av flera skäl:
För det första har man hittat receptorer för D-vitamin i hjärnregioner som hypotalamus, prefrontala cortex (pannloben), substantia nigra (litet svart område djupt inne i hjärnan), amygdala (mandelkärnan) och talamus. Detta stöder hypotesen om att D-vitamin har en stor betydelse för hjärnans funktioner. Dessutom indikerar det att närvaron av D-vitaminreceptorer i neuroner och mikrogliaceller har betydelse för immunförsvaret i centrala nervsystemet.
För det andra tyder det på att D-vitamin har en uppbyggande och skyddande effekt på neuronerna och neuroplasticiteten, där obalanser spelar en kritisk roll i utvecklingen av depression.
För det tredje har det visat sig att den aktiva formen av D-vitamin (1,25(OH)2D) kan aktivera enzymet tryptofanhydroxylas och därigenom öka serotoninsyntesen, som hämmas vid depression.
För det fjärde tyder studier på att D-vitamin påverkar det medfödda immunförsvaret genom åtskilliga mekanismer, såsom reglering av cytokiner och andra cellsignaleringar. Som nämnts bidrar detta till att hämma de inflammationer som är involverade i depression.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Nutrients.

Brist på D-vitamin är vanligt och tillskott kan hjälpa humöret

En stor studie från Irland, som nämnts tidigare på den här webbplatsen, har avslöjat att D-vitaminbrist är vanligt och att det ökar risken för depression. Studien avslöjade också att enkla tillskott med D-vitamin över tid kan göra en väsentlig skillnad på humöret.
Många är mer benägna att drabbas av depression på vintern, eftersom bristen på D-vitamin blir allt vanligare. Patienter som lider av vinterdepression och brist på D-vitamin kan få det bättre om de får tillskott i ett tidigt skede. Detta framgår bland annat av en studie publicerad i tidskriften International Physical Medicine & Rehabilitation Journal.

Ny rekommendationer för D-vitamin och utbredd brist

Danska livsmedelsmyndigheten har utarbetat nya rekommendationer gällande tillskott med D-vitamin som ligger på 5–20 mikrogram under vintermånaderna, och där sårbara grupper bör ta tillskott hela året.
Flera ledande forskare påpekar dessutom att vi kan ha behov av mycket mer D-vitamin om vi vill uppnå de optimala nivåerna i blodet, som ligger på över 50 nmol/l.
Följaktligen beror det verkliga behovet av D-vitamin på många faktorer som solexponering, kostvanor, genetiska varianter, hudfärg, åldringsprocesser, BMI, diabetes och andra kroniska sjukdomar. På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram.
Aktivering av D-vitamin i levern och njurarna kräver dessutom magnesium.

  • Depression är en folksjukdom.
  • De vanligaste behandlingarna är samtalsterapi, antidepressiva läkemedel och i de allvarligaste fallen elchock.
  • Medicinsk behandling är ofta förbunden med biverkningar.
  • Patientens näringsstatus förbises ofta.

Mer information om depression, inflammation i hjärnan och näringsämnen

Flera studier har efterhand visat hur D-vitamin, fiskolja, magnesium och zink kan förbättra humöret genom att motverka inflammationer i hjärnan och på andra ställen i kroppen, eftersom det ofta föreligger ett samband. Du kan läsa mer om detta i följande artikel på denna webbplats:

»Sambandet mellan depression och hjärninflammation kan ofta åtgärdas med enkla tillskott«

Referenser

Dogan-Sander et al. Inflammation and the Association of Vitamin D and Depressive Symptomatology. Nutrients 2021

Nikki Hancoks. Study: Vitamin D levels associated with depressive symptoms. NUTRAingredients.com 2021

Robert Bruggs et al. Vitamin D Deficiency is associated with an Increased Likelihood of Incident Depression in Community-Dwelling Older adults 2019

Liam Davenport: Vitamin D Levels Predict Depression. Medscape Medical News 2015

Sarkar S. Vitamin D for depression with a seasonal pattern: an effective treatment strategy. International Physical Medicine & Rehabilitation Journal. 2017

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/ernaering/d-vitamin

https://netdoktor.dk/depression/hver_femte_faar_en_depression.htm

  • Skapad