Skip to main content

Selen hjälper till att förhindra åldersrelaterad grå starr

Selen hjälper till att förhindra åldersrelaterad grå starrGrå starr är en av de främsta orsakerna till nedsatt syn och blindhet. Risken ökar med åldern och vid diabetes. Men det tyder nu på att ett relativt högt intag av selen skyddar mot sjukdomen. Detta framgår av en studie publicerad i Frontiers in Nutrition. Forskarna kommer samtidigt in på hur selen, som en unik antioxidant, skyddar cellerna i ögat och på andra ställen mot skador orsakade av fria radikaler och oxidativ stress.

Det antas att cirka 16 miljarder människor världen över lider av grå starr (katarakt). Sjukdomen orsakas av oregelbundenheter i linsens fina proteinmönster, så att linsen blir allt grumligare och får en grå eller brun färg. Sjukdomen tar vanligtvis flera år att utveckla och kan påverka det ena eller båda ögonen.
Syftet med den nya studien var att undersöka sambandet mellan kostens innehåll av spårämnen och risken att utveckla grå starr. Forskarna inhämtade data från en större amerikansk befolkningsstudie, NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), som utfördes 2001–2008.
Resultatet blev att 7 525 deltagare över 50 år, som representerade båda könen och olika befolkningstillhörigheter/etniciteter, fick sitt intag av järn, zink, koppar och selen bedömt. Deltagarna delades in i undergrupper och screenades. Forskarna använde sedan olika analyser för att bedöma sambandet mellan intag av spårämnen och utveckling av grå starr.
Studien visade att endast selen kunde hjälpa till att förebygga grå starr. Och detta var särskilt fallet hos kvinnor i åldern 65–74. Eftersom grå starr tar flera år att utveckla antar forskarna i detta sammanhang att tillskott med selen efter klimakteriet är särskilt relevant som ett led i förebyggandet av grå starr.

Kirurgisk behandling av grå starr och förebyggande med selen

Grå starr behandlas vanligtvis med operation för att ersätta linsen, och sedan återkommer synen gradvis. Men i sällsynta fall kan olika postoperativa komplikationer uppstå såsom näthinneavlossning, blödning i ögat, infektioner, kronisk regnbågshinneinflammation och kronisk hornhinnesjukdom. Därför drar forskarna bakom den nya studien slutsatsen att det är mer aktuellt med förebyggande genom kost och livsstil.
Åldrandeprocesser är den vanligaste orsaken till grå starr, och sjukdomen kan också orsakas av diabetes, rökning och övervikt. Samtidigt visar det sig att alla dessa tillstånd kännetecknas av oxidativ stress, där det råder en obalans mellan skadliga fria radikaler och antioxidanter, som normalt bör skydda celler och vävnader.
I det sammanhanget beskriver forskarna bakom den nya studien hur selen ingår i antioxidanterna GPX (glutationperoxidas) och TrxR (tioredoxinreduktas), som kan fördröja utvecklingen av grå starr genom att skydda linsen mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Dessutom ingår selen i flera andra selenoproteiner, som bland annat har betydelse för energiomsättningen, bildandet av nya linsceller och ämnesomsättningen i epitelceller.
Forskarna hänvisar även till andra studier på människor och djur som tyder på att tillskott med organiska selenformer som selenmetionin och selenocystein har en mycket bättre effekt på linsens tillstånd än tillskott med oorganiska former som selenit. Det ska också tilläggas att selenjäst innehåller flera organiska former som liknar selenvariationen i selenrik kost.
Det tyder på att man får den bästa effekten vid ett högre intag av selen, så att det finns tillräckligt med selen för att mätta de olika selenföreningarna i kroppen. Även om de högsta koncentrationerna av selen finns i organ som lever, muskler och njurar och koncentrationerna i linsen är relativt låga, bör selenbehovet för alla organ tillgodoses genom kosten eller kosttillskott.
Eftersom selen har så stor betydelse för den allmänna hälsan rekommenderar forskarna bakom den nya studien under alla omständigheter att äldre ökar sitt intag av selen som ett led i förebyggandet av grå starr.

Fria radikaler, oxidativ stress och grå starr

  • När åldringsprocesser präglas av oxidativ stress beror det på att cellernas energiomsättning blir sämre. Och detta efterlämnar flera fria radikaler.
  • Tobaksrökning, läkemedel och förgiftningar ökar påverkan av fria radikaler.
  • Diabetes och övervikt präglas av en låg grad av kronisk inflammation, vilket i sig påverkar kroppen med fria radikaler.
  • Vid oxidativ stress finns det för många fria radikaler i förhållande till skyddande antioxidanter.
  • Selen ingår i en rad viktiga antioxidanter som skyddar celler i ögats lins och på andra ställen.

Hur får man i sig tillräckligt med selen?

I USA, där jorden på de flesta platser är rik på selen, är det lätt att få i sig tillräckligt med selen genom vanlig hälsosam kost. I andra områden som Europa, där jorden är fattig på selen, är det svårt att få i sig tillräckligt genom kosten. Därför är det relevant med tillskott av en god kvalitet som ett led vid förebyggandet av grå starr och andra åldersrelaterade sjukdomar.
De officiella rekommendationerna, RI, ligger på 55 mikrogram, men enligt flera studier tyder det på att vi bör få i oss 100–200 mikrogram om dagen för att mätta de många selenföreningarna och för att få optimal effekt när det gäller att förebygga oxidativ stress och olika kroniska sjukdomar.

Referenser:

Baiwei et al. Selenium intake help prevent age-related cataract formation: Evidence from NHANES 2001-2008 Frontiers in Nutrition 2023

Jing Huang et al. Selenium Status and Its Antioxidant Role in metabolic Diseases. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2022

  • Skapad