Skip to main content

Variant av B3-vitamin ökar produktionen av blodceller vid cancerbehandling

Variant av B3-vitamin ökar produktionen av blodceller vid cancerbehandlingForskare från Schweiz har funnit att man genom att komplettera kosten med en variant av B3-vitamin som heter nikotinamid ribosid kan öka produktionen av blodceller genom att förbättra deras stamceller. Detta kan hjälpa till att lösa allvarliga problem med blodbrist till följd av stamcellsbaserade terapier vid leukemi och aggressiva lymfom.

Stamcellterapier blir allt vanligare, särskilt vid behandling av blodcancer såsom leukemi och lymfom. I dessa fall avlägsnas patientens cancerangripna blodstamceller och ersätts av nya, friska stamceller. Men ungefär en fjärdedel av patienterna avlider eftersom den nya produktionen av blodceller är för långsam.
Enligt forskare från EPFL och UNIL/Ludwig Cancer Research i Schweiz kan en lösning på detta problem vara att öka delningen av de så kallade hematopoetiska stamcellerna, även kallade HSC:er. Det är dessa stamceller som producerar de röda och vita blodkropparna i kroppen. Frågan är bara hur man ökar delningen av dessa HSC:er.

  • Stamceller är icke-specialiserade celler.
  • De har emellertid förmågan att mogna till flera specialiserade celltyper, såsom olika blodceller.
  • Det finns stora förhoppningar på stamcellernas medicinska roll.

Nikotinamid ribosid ökar stamcellernas produktion av nya blodceller

Forskarna vet redan att stress bromsar HSC:erna. Det är också mycket överväldigande för kroppen att behöva rekonstruera hela blodcellsystemet när de sjuka blodstamcellerna har avlägsnats. Denna typ av stress orsakar bland annat ökad aktivitet i cellernas mitokondrier, som är cellernas energiproducerande kraftverk.
För att möta de ökande kraven på återuppbyggnad av blodcellerna ökar mitokondrierna från HSC:erna en process som kallas oxidativ fosforylering, och det är denna process som producerar energi i form av ATP till cellerna. Men det enorma trycket på mitokondrierna gör att de åldras och slits ut i förtid.
Baserat på denna kunskap har forskarteamet från Ludwig Cancer Research nu funnit att en variant av B3-vitamin, som heter nikotinamid ribosid, kan öka aktiviteten i HSC:erna. Studien, som också involverade laboratorier från EPFL Institute of Bioengineering och Universitetssjukhuset i Lausanne, har betydande konsekvenser för patienter som genomgår stamcellsterapi. Särskilt eftersom nikotinamid ribosid kan tas som ett enkelt kosttillskott.

Förbättrad funktion av HCS och ökad överlevnad

Eftersom forskarna undersökte effekterna av nikotinamid ribosid in vitro (i provrör) på musceller och människoceller fann de en förbättrad funktion av HCS:erna och de stressade, utslitna mitokondrierna ersattes snabbare av nya färska mitokondrier.
Forskarna utsatte också mössen för strålning som avlägsnade deras blodceller, och här fann forskarna att mössens chans att överleva ökade med 80 procent när de samtidigt behandlades med nikotinamid ribosid. Detta berodde på en ökad återbildning av röda och vita blodceller.

Nikotinamid ribosid har en signifikant förmåga att öka återbildningen av blod

Sammanfattningsvis innebär den nya studien att nikotinamid ribosid har en signifikant förmåga att förbättra HCS:ernas produktion av nya blodkroppar, vilket också innefattar en förbättring av mitokondriernas energiomsättning i cellerna. Studien visar således för första gången att nikotinamid ribosid som kosttillskott kan ha en signifikant positiv och förebyggande effekt på problem med blodåterbildning hos cancerpatienter, även efter kemoterapi och strålning.
Forskarna förväntar sig därför att nikotinamid ribosid och andra tillskott som kan öka stamcellernas hälsa och blodbildning inkluderas som en komplementär behandling av cancerpatienter som lider brist på blodceller. Det handlar således om en mycket enkel och billig behandling som har potential att förbättra livskvaliteten och rädda liv.

Fakta om varianter av B3-vitamin

  • B3-vitamin omfattar tre former: nikotinamid, niacin och nikotinamid ribosid.
  • Alla tre formerna kan omvandlas till NAD+ (nikotinamidadenindinukleotid).
  • NAD+ är ett koenzym som är involverat i energiomsättning, reparation av DNA och många andra biokemiska processer.

Referenser

Vitamin B3 analogue boost production of bloodcells. Ecancernews. 08 Mar 2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B3

https://da.wikipedia.org/wiki/Stamcelle

  • Skapad