Skip to main content

Mer omega-3 förbättrar sårläkning och den allmänna hälsan

Mer omega-3 förbättrar sårläkning och den allmänna hälsanProblem med sårläkning är vanligt och särskilt bland sjukhusinlagda patienter där det också är förbundet med en stor ekonomisk börda. Sårläkning kräver flera näringsämnen och det verkar nu som att förhållandet mellan omega-3- och omega-6-fettsyror spelar en avgörande roll. Detta framgår av en ny studie på råttor, där tillskott med mer omega-3 jämfört med omega-6 hade den bäst effekten på bildandet av nya blodkärl, mer kollagen och snabbare sårläkning. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, där författarna kommer närmare in på att den moderna kosten ofta innehåller för mycket omega-6 och för lite omega-3, vilket också bidrar till hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, diabetes och andra livsstilssjukdomar.

Huden är kroppens största organ och består av olika lager. Det är kollagenet i bindväven som håller huden elastisk och fast. Sårläkning är en komplex biologisk process som består av följande tre faser:

  • Inflammationsfasen är den första reaktionen på cellskador. Kärlsammandragning och inflöde av leukocyter förekommer för att förhindra infektion. Makrofager flödar sedan in och avlägsnar den skadade vävnaden. Fasen kännetecknas av bildandet av en mörk sårskorpa samt svullnad, rodnad och smärta kring såret.
  • Granulationsfasen kännetecknas av bildandet av nya blodkärl (angiosyntes). Fibroblaster strömmar till området och kollagenbildning inleds. Den nya vävnaden är röd och ömtålig.
  • Mognadsfasen kännetecknas av att den nya bindväven mognar vad gäller styrka och elasticitet. Det kan ta veckor, månader eller år för den nya bindväven att mogna helt.

Förmågan att läka sår effektivt handlar om många faktorer såsom sårets storlek och djup, cirkulationen och näringsämnen. Det är allmänt känt att C-vitamin har avgörande betydelse för kollagenbildning, immunförsvar och andra processer vid sårläkning. Det har även forskats på zink och aminosyrorna arginin och glutamin. Dessutom vet man att de essentiella fleromättade fettsyrorna omega-3 och omega-6 spelar en roll i processen. I den nya studien ville forskarna titta närmare på huruvida olika förhållanden mellan de två fettsyrorna påverkar inflammationsprocesser och andra processer vid sårläkning.

Omega-3 och omega-6 måste vara i balans

Omega-3- och omega-6-fettsyrorna finns i cellmembranen där de reglerar inflammationsprocesser och många andra fysiologiska processer. Samtidigt är det viktigt att det finns en form av balans mellan de två fettsyrorna. Men den moderna västerländska kosten innehåller idag mycket mer omega-6 från vegetabiliska oljor, margarin och industriellt bearbetade livsmedel. Och samtidigt innehåller den mycket mindre omega-3 som vi i första hand får från fet fisk men också från djur som utfodras med naturligt foder.
De förändrade kostvanorna gör att förhållandet mellan omega-3 och omega-6 ofta ligger runt 1:20, vilket ökar risken för inflammationer, hjärt-kärlsjukdomar, övervikt, diabetes och andra livsstilssjukdomar. Tidigare var förhållandet mellan de två fettsyrorna närmare 1:4 eller 1:2, vilket anses vara mycket hälsosammare.

Mer omega-3 förbättrar sårläkning på flera parametrar

I den nya studien utsattes tre grupper av råttor – A, B och C – för sår på ryggens hud under narkos. En vecka före och fram till en vecka efter ingreppet fick grupp A omega-3 och omega-6 i förhållandet 1,4:1 och grupp B fick fettsyrorna i förhållandet 4,3:1. Kontrollgrupp C fick vatten i samma förhållanden. Forskarna mätte olika parametrar hos råttorna som fettsyror i plasma, oxidativ stress och sårens förmåga att sluta sig. Prover från såren undersöktes i ett elektronmikroskop.
Det visade sig att grupperna A och B producerade fler nya blodkärl och mer organiserade kollagenfibrer jämfört med kontrollgrupp C. Råttorna i grupperna A och B producerade också mer kväveoxid (NO), vilket är viktigt för de flesta celltyper som är involverade i sårläkning.
Forskarna fann dessutom att grupp B, som fick mest omega-3, uppnådde den bästa kvaliteten och kvantiteten av nya kollagenfibrer. Det räcker alltså inte att såret sluter sig snabbt. Det är också viktigt att huden läker effektivt i alla lager.
Det ska också tilläggas att omega-3-fettsyrorna har en positiv effekt på cirkulationen, vilket är avgörande för att näring ska nå sårområdet och för att döda celler och avfallsmaterial ska avlägsnas från sårområdet.
Forskarna drar därför slutsatsen att även en kortvarig behandling med mer omega-3 jämfört med omega-6 har en positiv effekt på sårläkning. Enligt forskarna finns det ett behov av fler studier på området. Det gäller särskilt när det kommer till tillskott med mer omega-3 som många människor lider brist på. Man kan till exempel få i sig mer omega-3 genom att äta fet fisk som sill, makrill eller vildfångad lax. Man kan också ta tillskott med fiskoljor av god kvalitet.

Referenser:

Alicia Hokynková et al. Fatty Acid Supplementation Affects Skin Wound Healing in a Rat Model. Nutrients 2022

Alap Ali Zahid et al. Reactive Nitrogen Species Releasing Hydrogel for Enhances Wound Healing. IEEE 2019

  • Skapad