Skip to main content

En kost rik på omega-3 kan förhindra tillväxt och spridning av bröstcancerceller

En kost rik på omega-3 kan förhindra tillväxt och spridning av bröstcancercellerVar nionde danska drabbas av bröstcancer. Kost och livsstil spelar en stor roll. Och nu visar en ny amerikansk studie att omega-3-fettsyror, som vanligtvis finns i fet fisk och tillskott med fiskoljor, kan undertrycka tillväxten och spridningen av bröstcancerceller. Enligt studiens ledare, Saraswoti Khadge, ansluten till University of Nebraska Medical Center, kan det bland annat bero på att omega-3-fettsyrorna stöder kroppens immunförsvar och antiinflammatoriska system. Studien är i linje med tidigare studier. Så vid förebyggande och behandling av bröstcancer är det viktigt att få tillräckligt med omega-3.

I den amerikanska studien, publicerad i Clinical and Experimental Metastasis, utfordrades två grupper honmöss med en flytande diet, där kalorimängden och fetthalten var densamma. Den enda skillnaden var att den ena dieten innehöll växtoljor, som är rika på omega-6-fettsyror, och att den andra dieten innehöll fiskoljor, som är rika på omega-3-fettsyror.
De två grupperna injicerades sedan med 4T1 bröstcancerceller, som normalt orsakar aggressiva tumörer i bröstet. Dessa bröstcancerceller har också en tendens att sprida sig spontant till andra delar av kroppen såsom ben, lever och lungor, och mindre ofta i hjärta, njurar och äggstockar.
Mössen undersöktes cirka 35 dagar efter att de hade injicerats med bröstcancercellerna.
Khadge och hennes forskargrupp fann att de möss som fick en omega-3-rik diet löpte en signifikant lägre risk för att de injicerade bröstcancercellerna skulle binda sig till bröstkörtlarna. Det tog också längre tid för tumörerna att utveckla sig, vilket hade inverkan på deras storlek.
Efter 35 dagar var tumörerna således 30 procent mindre hos mössen som fick den omega-3-rika dieten, jämfört med mössen som fick diet rik på omega-6.
Samtidigt var sannolikheten för att cancercellerna skulle sprida sig till andra organ mindre i gruppen som fick den omega-3-rika dieten, och de levde längre än mössen som fick en omega-6-rik diet.
Det fanns dessutom möss i omega-3-gruppen som inte alls utvecklade bröstcancer och där de injicerade cellerna tydligen eliminerades.

Hur motverkar omega-3-fettsyrorna bröstcancer?

Khadge och hennes forskargrupp fann att mössen i omega-3-gruppen hade flera av de vita blodkroppar som kallas T-celler jämfört med omega-6-gruppen. Detta är mycket viktigt eftersom T-cellerna spelar en särskilt viktig roll i kroppens egen kontroll av onormala celler som cancerceller och tumörer. Mössen på omega-3-dieten hade också mindre grad av inflammation. Enligt Khadge kan detta innebära att en kost rik på omega-3-fettsyror hjälper till att undertrycka den typ av inflammation som kan utlösa den snabba utvecklingen och spridningen av tumörer.
Enligt Khadge visar studien att omega-3-fettsyrorna har en viktig terapeutisk roll i kontrollen av tumörtillväxt och metastaser. Det innebär med andra ord att det är relevant att inkludera tillskott med fiskolja i behandlingen av bröstcancer. Det är särskilt fet fisk som sill, ansjovis och vildlax som innehåller de fördelaktiga omega-3-fettsyrorna, där annan forskning visar att det är EPA som hämmar inflammationer. Man bör samtidigt begränsa eller undvika intag av tonfisk och annan rovfisk, som innehåller större mängder tungmetaller och andra föroreningar.

Om man inte gillar fet fisk eller inte äter tillräckligt kan man ta tillskott med fiskoljor av god kvalitet.

Omega-3-fettsyror hämmar inflammationer tillsammans med D-vitamin och selen

Resultaten är i linje med tidigare studier som visar hur intag av fiskoljor under graviditeten bidrar till att undertrycka utvecklingen och spridningen av bröstcancerceller senare.
Khadge betonar dock att en omega-3-rik kost inte är tillräckligt om man vill förebygga bröstcancer. Här visar annan forskning att särskilt D-vitamin och selenjäst är av stor betydelse, och att dessa näringsämnen också stärker immunsystemet och motverkar olämpliga inflammationer.

Referenser

Saraswoti Khadge et al. Long-chain omega-3 unpolysaturated fatty acids decrease mammary tumor growth, multiorgan metastasis and enhance survival

Machado MRM, de Sousa Almeida-Filho B et al. Low pretreatment serum concentration of vitamin D at breast cancer diagnosis in postmenopausal women. Menopause September 17, 2018

University of California – San Diego. Greater Levels of vitamin D associated with decreasing risk of breast cancer. June 15, 2018

Clark LC et al: Effects of Selenium Supplementation for Cancer Prevention in Patients with Carcinoma of the Skin. Journal of the American Medical Association: 1996.

Harris HR, et al. Selenium intake and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women. Breast Cancer Res Treat. 2012.

  • Skapad