Skip to main content

Kognitiv försämring och demens kan bero på insulinresistens

Kognitiv försämring och demens kan bero på insulinresistensUnder normala omständigheter förbränner hjärnan bara blodsocker i form av glukos. Men vid insulinresistens är cellernas förmåga att ta upp blodsocker nedsatt, och hjärnans celler får inte den nödvändiga energin. Enligt en färsk israelisk studie kan insulinresistens därför påskynda en försvagning av kognitiva förmågor som inkluderar tänkande, språk och problemlösning. Eftersom insulinresistens dessutom är ett förstadium till diabetes 2, som sprider sig som en epidemi, finns det all anledning att förebygga eller behandla detta tillstånd. Det kan göras med få kostjusteringar och ett spårmineral som reglerar blodsockret.

En grupp israeliska forskare har undersökt 500 patienter med hjärtkärlsjukdom, av vilka några också hade diabetes. Innan studien påbörjades undersöktes alla patienter för insulinnivåer i blodet, insulinresistens och fastande blodsocker. Deras kognitiva funktioner fastställdes också. Efter 15 och 20 år undersöktes patienterna igen. Det visade sig att de patienter som hade den högsta graden av insulinresistens uppvisade sämre kognitiva förmågor vid olika tester och samt en accelererad kognitiv försämring jämfört med dem med mindre grad av insulinresistens. Detta gällde både personer med och utan diabetes.

Mätning av insulinresistens kan förutsäga risken för demens och Alzheimers

Enligt de israeliska forskarna kan man genom att undersöka graden av insulinresistens på ett mycket enkelt sätt förutsäga om en person löper ökad risk för att utveckla kognitiv försämring och demens. Detta är särskilt om personen i förväg har en hjärtkärlsjukdom.
Den nya studien som publicerades i Journal of Alzheimer's Disease ligger i linje med många andra studier som har visat ett samband mellan ett högt intag av snabba, raffinerade kolhydrater som socker och vitt mjöl och en ökad risk för att utveckla demens.
Vid Alzheimers uppträder det också insulinresistens i hjärnan, och sjukdomen kallas därför typ 3-diabetes. Vid Alzheimers har man dessutom funnit avsättningar av proteiner i hjärnan som kallas beta-amyloidplakor, och som leder till milda lokala inflammationer och symtom som minnesförlust, orienteringsförlust och förlust av andra kognitiva färdigheter.

Visste du att insulinresistens och diabetes 2 ökar risken för Alzheimers med 50–60 procent?

Hur uppstår insulinresistens och diabetes 2?

Olika kolhydrater som bröd, potatis, pasta, ris, frukt och socker bryts ner till blodsocker, glukos, som alla celler i kroppen behöver. När vi har intagit en måltid stiger blodsockret, och efter en tid faller det igen och vi blir hungriga.
Även om det finns fluktuationer i blodsockret bör det hållas inom en normal nivå.
Men många människor upplever alltför stora fluktuationer i blodsockret, eftersom de intar för många snabba kolhydrater. Och när blodsockret därefter störtdyker finns det en risk för att karaktärsstyrkan sviktar och kaloriintaget rusar iväg.
Med tiden kan det instabila blodsockret utveckla sig till insulinresistens, där cellernas förmåga att ta upp glukos blir kroniskt nedsatt. Så även om man precis har ätit kommer trötthet, hunger och andra symtom snabbt att uppträda igen när cellerna får för lite energi. Samtidigt avlägsnas överflödiga kalorier från blodomloppet och deponeras som fett.
Insulinresistens är en del av metaboliskt syndrom, som också kännetecknas av en äppelformad kropp, förhöjt blodtryck och förhöjt fettinnehåll (kolesterol, triglycerider) i blodet. Metaboliskt syndrom är ett förstadium till diabetes 2, och båda tillstånden sprider sig som redan nämnts som en epidemi.

Visste du att förhöjt kolesterol ofta beror på ett rubbat blodsocker och insulinresistens?

Vilken effekt har krom på blodsockret?

När vi har ätit eller druckit ska glukosen stängas in i cellerna, och här kan insulin jämföras med en nyckel som låser in glukosen i cellerna. Det verkar också som om insulinet fungerar bättre när det är fäst mot en speciell kromförening. Således bidrar krom till att insulinet stänger in mer glukos i cellerna.
Krom bildar därför grunden för ett optimalt glukosupptag, stabilt blodsocker, en längre mättnadskänsla och att behovet av överflödiga kalorier försvinner.

Kromets effekt på insulin, blodsocker och kretslopp

 • Förstärker insulinets effekt.
 • Främjar upptaget av glukos i nervceller, muskler och andra vävnader.
 • Främjar glukosupptagningen i hjärnans mättnadscentrum och dämpar symtom på hunger.
 • Minskar blodfettvärdena.

Kromkällor och orsaker till krombrist

Krom finns särskilt i öljäst samt i teblad, kakaobönor, aprikoser, frön, mandlar, bönor, nötter, fisk och kött. Brist på krom i marken ger dåliga grödor, och modern raffinerad kost bidrar bara med små mängder.
När blodsockret faller för snabbt utsöndras cirka 20 procent av blodets krom med urinen, och när vi intar för många kolhydrater kommer kroppen därför att dräneras på krom. Missbruk av stimulantia samt stress och långvariga bantningskurer kan också medföra krombrist.

Tillskott av kromjäst har den bästa effekten på blodsockret

Krom har godkänts av EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, för reglering av normalt blodsocker och normal omsättning av makronäringsämnen. EFSA har också dragit slutsatsen att kromtillskott i form av kromjäst har ett upptag i kroppen som är upp till 10 gånger högre, än de syntetiskt framställda kromprodukter som baseras på pikolinat och klorid.

Läs produktdeklarationen om du tar kromtillskott

Kromjäst absorberas upp till 10 gånger bättre än krompikolinat och kromklorid.

Andra nyttiga tips för att reglera blodsockret

 • Se till att du äter tre hälsosamma huvudmåltider och eventuellt mellanmål.
 • Kom ihåg att äta en lämplig mängd protein under alla måltider.
 • Var inte rädd för fett, men välj hälsosamma, oförstörda fetter.
 • Välj grova, fiberhaltiga kolhydrater.
 • Ät massor av grönt med tonvikt på grönsaker.
 • Undvik eller begränsa intaget av socker, juice och alkohol.
 • Undvik eller begränsa koffeinhaltiga drycker.
 • Undvik långvarig stress så långt som möjligt.
 • Glöm inte träning och mindre fysiska aktiviteter under dagen.

Visste du att hjärnan och nervcellerna i första hand förbränner glukos, och att musklerna och hjärtat förbränner lika mycket fett och glukos när vi inte är andfådda?

Referenser

Lutski M et al. Insulinresistance and future cognitive performance and cognitive decline in elderly patients with cardiovascular disease. Journal og Alzheimer´s Disease. 2017
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28304291

Sybille Hildebrandt. Insulinresistens i hjernen kan udløse Alzheimers. Dagens Medicin. 2016
http://dagensmedicin.dk/insulinresistens-i-hjernen-kan-udlose-alzheimers/

Diabetes Health. Alzheimer's New Name: Type 3 Diabetes. 2014
https://www.diabeteshealth.com/alzheimers-new-name-type-3-diabetes/

EFSA: Scientific Opinion on ChromoPrecise cellular bound chromium yeast added for nutritional purposes as a source of chromium in food supplements and the bioavailability of chromium from this source. EFSA Journal 2012

J. Racek et al: Influence of chromium-enriched yeast on blood glucose and insulin variables, blood lipids, and markers of oxidative stress in subjects with type 2 diabetes. Biological Trace Element Research. 2006

Vincent, John B, Dontarie Stallings: The Nutritional Biochemistry of Chromium (III) Elsevier 2007

Pernille Lund. Sådan får du styr på dit blodsukker og din vægt. Ny Videnskab 2013

GO GOOGLE

 • Skapad