Skip to main content

Bor till skelett, hjärna, cancerförebyggande och andra förbisedda funktioner

Bor till skelett, hjärna, cancerförebyggande och andra förbisedda funktionerBor är ett spårämne som finns i många livsmedel och som tillskott. Även om bor ännu inte anses vara ett essentiellt näringsämne tyder ett antal studier på att bor har positiva effekter för en lång rad funktioner, däribland skeletthälsan, hjärnhälsan, könshormonerna, immunförsvaret, reglering av inflammation, kroppens reningssystem samt förebyggande av cancer. Så vilka livsmedel innehåller mest bor och hur mycket behöver vi?

Bor är ett spårämne som är av avgörande betydelse för en lång rad metaboliska processer hos växter, djur och människor. Bor är en strukturell komponent i växternas cellväggar, där det också är viktigt för växternas tillväxt och fröbildning. Hos människor och djur finns de största koncentrationerna av bor i skelettet, naglarna och håret, där det ingår i strukturen. Dessutom är bor involverat i ett antal metaboliska processer. Enligt flera studier och översiktsartiklar har bor följande funktioner:

1: Uppbyggnad och underhåll av ett sunt skelett
Detta sker genom att påverka steroidhormoner (östradiol, testosteron, aktivt D-vitamin) och magnesium, som har betydelse för uppbyggnad och underhåll av ett starkt skelett. Dessutom motverkar bor förlust av kalcium i urinen.

2: Sårläkning och hudinfektioner
Borets förmåga att mineralisera och bygga upp vävnad är också relaterad till sårläkning. Bor har dessutom betydelse för nyckelenzymer vid bildningen av fibroblaster (bindvävsceller).
Lokal behandling med borsyra har en antiseptisk verkan, och en utspädd lösning (1–3 %) kan användas för mindre sår, akne, svampinfektioner och andra hudinfektioner.

3: Reglering av könshormoner
Enligt flera studier kan tillskott med bor öka bildandet av könshormoner. Kvinnor i klimakteriet som åt en borfattig kost och som tog tillskott med bor fick ökade nivåer av östradiol och testosteron, i synnerhet om de också led brist på magnesium. Tillskott med bor till friska män ökade deras bildning av testosteron.

4: Förebyggande av D-vitaminbrist och förbättring av tillskott
Den D-vitaminform (kolekalciferol) som vi bildar från solen eller får från tillskott är ett inaktivt förstadium. Tillskott med bor kan öka leverns metabolism av den D-vitaminform (25 (OH)D3), som mäts i blodet och som senare metaboliseras till den aktiva steroidformen (kalcitriol) i njurar, immunceller och andra celler.

5: Upptag och utnyttjande av magnesium
Bor kan avsevärt öka upptaget av magnesium och avsättningen av magnesium i skelettet. Bor kan i allmänhet öka effekten av magnesium, som är involverat i mer än 300 enzymprocesser. Detta bidrar till skeletthälsan och de många andra funktioner som magnesium har.

6: Immunförsvar och antiinflammatorisk effekt
Bor är viktigt för bildandet av vita blodkroppar (makrofager och lymfocyter), som bör bekämpa infektioner via en akut inflammation. Flera studier har dessutom visat att bor reglerar biomarkörer för inflammation, däribland CRP (C-reaktivt protein). Denna funktion är mycket viktig, eftersom ihållande förhöjt värde av CRP i blodet och kroniska inflammationer ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, övervikt, metabolt syndrom, typ 2-diabetes, icke-alkoholorsakad fettleversjukdom och flera olika cancerformer.
Studier tyder också på att det förekommer mindre ledgångsreumatism i områden där borintaget är större, och att tillskott med 3–10 mg bor per dag kan minska fall av ledgångsreumatism med 60 procent.

7: Hjärnaktivitet
EEG-mätningar har visat att ett lågt intag av bor resulterar i att hjärnan har högre aktivitet i de låga frekvenserna och mindre aktivitet i de höga frekvenserna. Den ökade aktiviteten i de låga frekvenserna ger nedsatt vakenhet och minne. Man får också en nedsatt förmåga att utföra fysiska uppgifter.

8: Tungmetallförgiftning
En in vitro-studie tyder på att vissa borföreningar (borsyra, borax, kolemanit och ulexit) kan minska de skadliga effekterna av tungmetaller som kvicksilver, kadmium och arsenik.

9: Anti-cancer-effekt
Flera studier tyder på att en kost som innehåller mycket bor kan minska risken för flera typer av cancer – däribland bröst-, prostata-, lung- och livmoderhalscancer. Det tyder följaktligen på att olika borföreningar kan interagera med bildningen av cancerceller via olika mekanismer som inkluderar blockering av celldelning och apoptos (programmerad celldöd).

Borkällor, rekommendationer och tillskott

Bor finns i fisk, skaldjur och fullkorn. Det finns även i avokado, röda druvor (inklusive russin och rödvin), plommon och annan frukt samt jordnötter, bönor, spenat, broccoli och potatis. Mycket beror också på markförhållandena. Soppben som kokas i flera timmar frigör mycket bor och andra mineraler.
Det finns fortfarande inga officiella rekommendationer (RI) för det dagliga borintaget. Den övre gränsen som kan tolereras under en längre tid är 20 mg.
Bor finns i olika former i kosttillskott. I flera studier har man gett 3–10 mg dagligen.

Referenser:

New Insights into Boron Essentiality in Humans and Animals. International Journal of Molecular Sciences. 2022

Stella Bard. What to know about boron for arthritis. MedicalNewsToday. 2023

Boron Derivatives Inhibit the Proliferation of Breast Cancer Cells and Affect Tumor-Specific T Cell Activity In Vitro by Distinct Mechanism. Biological Trace Element Research. 2023

Lara Pizzorno. Nothing Boring About Boron. Integrative Medicine: A Clinician´s Journal. 2015

Boron. National Institutes of Health (NIH) 2021

Frida - Database med fødevaredata udgivet DTU Fødevareinstituttet (fooddata.dk)


 

  • Skapad