Skip to main content

Hjärt-kärlsjukdomar hos äldre kan kopplas till zinkbrist

Hjärt-kärlsjukdomar hos äldre kan kopplas till zinkbristÄldre är särskilt sårbara för hjärt-kärlsjukdom, som är den största dödsorsaken. Det är allmänt känt att kosten har stor betydelse vid själva förebyggandet. I detta sammanhang har ett forskarteam tittat närmare på spårämnet zink, eftersom det är involverat i många funktioner av betydelse för hjärtat och cirkulationen. Samtidigt fann forskarna att äldre ofta lider brist på zink av olika anledningar. Därför bör hälsomyndigheternas officiella dagliga rekommendationer av zink för äldre ses över med hänsyn till hjärt-kärlhälsan och andra funktioner för vilka zink är viktigt.

Över hela världen är hjärt-kärlsjukdomar ett växande problem, och risken ökar med åldern. Samtidigt lider många äldre ofta av andra kroniska sjukdomar och tar olika former av läkemedel, vilket ökar behovet av naturliga lösningar i själva förebyggandet. Flera studier har redan visat att näringsämnen som omega-3, polyfenoler och vitaminer har stor betydelse för hjärt-kärlhälsan. Men det har inte legat lika mycket fokus på spårämnen som zink, eftersom man antar att allvarliga brister är sällsynta. Ändå är det känt att subklinisk zinkbrist kan spela en betydande roll i åldrandeprocesser och många kroniska sjukdomar som åderförkalkning och cancer.
Syftet med den nya studien var att bedöma sambandet mellan det dagliga intaget av zink genom kosten med hjärtats struktur och funktion hos äldre personer. Studien omfattade 251 hemmaboende deltagare med en genomsnittsålder på 80 år. Forskarna använde ett särskilt datasystem för att bedöma deltagarnas dagliga intag av zink. Forskarna analyserade därefter huruvida det fanns ett samband mellan deltagarnas intag av zink och objektiva hjärtfunktioner som:

  • LVEF (left ventricular ejection fraction), som anger hur mycket av hjärtats slutdiastoliska volym som pumpas ut ur vänster kammare när hjärtat drar ihop sig.
  • LVMI (left ventricular mass index) eftersom förtjockning av väggarna i vänster kammare är typiskt hos äldre människor.
  • TAPSE (tricuspid annular plane systolic excursion), som mäter den högra kammarens systoliska funktion.

På det hela taget fann forskarna att äldre som fått i sig för lite zink genom kosten hade sämre hjärtfunktion på parametrarna LVEF och TAPSE. Forskarna fann också att kön, BMI och betablockerare hade en oberoende effekt på TAPSE. Forskarna rekommenderar därför att de officiella dagliga rekommendationerna för zink omvärderas för äldre personer.

  • Hjärt-kärlsjukdomar är olika sjukdomar i blodkärlen och hjärtat – däribland åderförkalkning, högt blodtryck, angina pectoris, kongestiv hjärtinsufficiens (hjärtsvikt), blodproppar i hjärtat samt stroke.

Zinkets roll för hjärt-kärlhälsan

Zink ingår i flera hundra enzymer med betydelse för uppbyggnad och reglering av många metaboliska processer. Det är allmänt känt att vi behöver zink för såväl immunförsvaret som hud, sårläkning, hår, naglar och skelett. I samband med hjärt-kärlhälsan nämner forskarna bakom den nya studien att zink är särskilt viktigt som antioxidant och genom att det har antiinflammatoriska egenskaper. På så sätt bidrar zink till att skydda blodkärlen och hjärtat mot cellskador och åderförkalkning orsakad av fria radikaler. Zink minskar även aktiviteten hos proteinet kaspas 3 och cytokinet TNF-α, som motverkar apoptos (programmerad celldöd) i blodkärlen och hjärtat. Dessutom hänvisar forskarna till studier som visar att zink är viktigt för hjärtmuskelns pumpförmåga genom att reglera cellernas upptag av kalciumjoner (CA2+) via cellmembranen.
Som något ganska nytt fann forskarna bakom den nya studien att det finns ett positivt samband mellan kostens zinkhalt och TAPSE, särskilt hos män.

Varför lider många äldre brist på zink?

Zink finns i inälvsmat, kött, fisk, skaldjur, ägg, mejeriprodukter, nötter, spannmål och bönor. Vi har lättast att ta upp zink från animaliska källor. B6-vitamin har också betydelse för upptaget och utnyttjandet av zink.
När många äldre lider brist på zink beror det ofta på en bristfällig kost, i synnerhet med för få animaliska proteiner. Många äldre har också dåligt zinkupptag, vilket kan resultera i brist, även om de får i sig tillräckligt med zink genom kosten. Dessutom kan brist på B6-vitamin, för lite magsyra, betablockerare samt vätskedrivande och syraneutraliserande läkemedel försämra upptaget och utnyttjandet.
Forskarna bakom den nya studien hänvisar till exempel till en tidigare stor befolkningsstudie (NHANES III) bland äldre personer över 71 år, som visade att 66 procent av männen och 68 procent av kvinnorna fick i sig för lite zink genom kosten.
De officiella dagliga rekommendationerna (RI) för zink är 8 mg för kvinnor och 11 mg för män. Ändå tyder den nya studien på att äldre kan ha ett ökat behov på grund av dåligt upptag, högt BMI och vissa typer av läkemedel.
Den nya studien har publicerats i Antioxidants. Detta ligger i linje med en annan ny studie, publicerad i tidskriften Nutrients, i vilken forskarna kommer närmare in på förhållandet mellan zink och B6-vitamin i förhållande till hjärt-kärlsjukdomar och all slags dödlighet.

Referenser:

Iwona Szadkowska et al. Dietary Zink Is Associated with Cardiac Function in the Older Adult Population. Antioxidants 24 January 2023

Naijiann Zhang et al. Associations of Dietary Zink-Vitamin B6 Ratio with All-Cause Mortality and Cardiovascular Disease Mortality Based on National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2016. Nutrients 13 January 2023

  • Skapad