Skip to main content

Metaanalys: D-vitamin hänger samman med komplicerade covid-19-infektioner, intensivvårdsinläggning och dödsfall

Metaanalys: D-vitamin hänger samman med komplicerade covid-19-infektioner, intensivvårdsinläggning och dödsfallD-vitaminbrist är vanligast under vintermånaderna, och det bidrar till nya vågor av covid-19 och andra virusinfektioner. Samtidigt lider många äldre, mörkhyade, vårdhemsboende och diabetiker ofta en kronisk brist, vilket gör dem mer sårbara. Sedan våren 2020 har flera studier efter hand visat att brist på D-vitamin ökar risken för covid-19-infektioner, akut andningssvikt (ARDS), intensivvårdsinläggning och dödsfall. Det framgår också av en ny metaanalys publicerad i tidskriften Frontiers in Public Health. Det framgår också att de danska gränsvärdena för D-vitamin i blodet tydligen är för lågt satta. Hur mycket D-vitamin behöver vi egentligen?

Infektion med covid-19 inleds vanligtvis när viruset infekterar celler i näsan och sprider sig till de nedre luftvägarna. De flesta är dock i stånd att avvisa smitta, eller så får de en mild till måttlig infektion. Men om immunförsvaret inte fungerar optimalt kan det i svåra fall uppstå akut andningssvikt, även kallat ARDS (acute respiratory distress syndrome). En viktig orsak är ett svagt och rubbat immunförsvar, vilket orsakar hyperinflammation i lungornas epitelceller. Det kan också uppstå hyperinflammation i epitelcellerna i blodkärlen och andra organ, vilket kan leda till cirkulationssvikt och att patienten avlider.
Eftersom covid-19 är ett coronavirus med en formidabel förmåga att mutera, uppträder ständigt nya varianter.

 • Coronavirus är en grupp virus som kan orsaka sjukdom hos djur och människor.
 • Coronavirus kan orsaka förkylning, SARS (2002), MERS (2012) och covid-19 (SARS-CoV-2).
 • Coronavirus tillhör de så kallade RNA-virusen, som är bra på att mutera så att nya varianter kontinuerligt uppträder.
 • Därför har vacciner en begränsad effekt.

D-vitamin har en avgörande betydelse för immunförsvaret på flera fronter

D-vitamin anses vara ett steroidhormon som också reglerar en mängd olika på-och-av-mekanismer. Detta är avgörande för ett välfungerande immunförsvar på flera fronter.
I luftvägarna finns det många vita blodkroppar, makrofager, som behöver D-vitamin när de bekämpar de flesta bakterier och kommunicerar med resten av immunförsvaret. Processen stöds av några antibiotiska peptider i luftvägarna, som också kräver D-vitamin. Dessutom är immunförsvarets specialtrupper i blodomloppet, T-cellerna, beroende av D-vitamin när de ska dela sig explosivt, angripa virus och etablera den effektivaste immuniteten. B-celler som producerar antikroppar behöver också D-vitamin.
Så om vi lider brist på D-vitamin fungerar flera delar av immunförsvaret så dåligt att vi lätt blir smittade. Det kan också uppstå brist i kommunikationen, så att immunförsvaret initierar hyperinflammation, vilket gör infektioner komplicerade och i värsta fall livshotande.

 • Makrofager, som tillhör det medfödda immunförsvaret, fungerar som dess stormtrupper.
 • Makrofager är också avgörande för immunförsvarets kommunikation.
 • Allvarlig covid-19-infektion orsakas av makrofagaktiveringssyndrom (MAS), där makrofager (undertyper) orsakar hyperinflammation och vävnadsskada.

Ju större brist på D-vitamin, desto större risk för covid-19-infektion, komplikationer och dödsfall

Flera studier har efter hand avslöjat ett samband mellan blodets nivå av D-vitamin i form av 25-hydroxivitamin D (25OHD) och huruvida covid-19-patienter utvecklar ARDS. Syftet med den nya metaanalysen var att undersöka huruvida blodets nivå av D-vitamin hängde samman med svårighetsgraden av ARDS, däribland intensivvårdsinläggning och dödsfall.
Författarna inhämtade data från PubMed, ScienceDirect, Web of Science och andra databaser med totalt 47 studier som matchade kriterierna. Studierna omfattade 1 403 715 deltagare från olika länder och befolkningsgrupper.
Nivåerna av D-vitamin i blodet (25OHD) delades in i:

 • Tillräcklig: Över 75 nmol/l
 • Otillräcklig: Under 75 nmol/l
 • Brist: Under 50 nmol/l
 • Allvarlig brist: Under 25 nmol/l

Det visade sig att D-vitaminnivåer som låg under 75 nmol/l – definierade som otillräcklig, bristfällig och allvarlig brist – var förbundna med covid-19-infektioner, relaterade sjukhusinläggningar samt intensivvårdsinläggning och dödsfall. Studien är i linje med en tidigare metaanalys publicerad i Advanced Nutrients. Det tyder följaktligen på att risken för infektion med covid-19 och komplikationer därav ökar, ju större bristen på D-vitamin är i blodet.
I Danmark ligger de officiella gränsvärdena för D-vitamin i blodet på 50 nmol/l. Enligt den nya metaanalysen och många andra studier ligger de optimala värdena på 75–125 nmol/l.

D-vitamin, tillskott och behov

Sommarsolen är den viktigaste källan till D-vitamin, eftersom kosten bara bidrar med minimala mängder. Danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar nu att alla tar tillskott under vintermånaderna, och att sårbara grupper tar starkare tillskott hela året.
Det är under alla omständigheter viktigt att sträva efter optimala nivåer i blodet.
På marknaden finns det starka tillskott, och det verkliga behovet beror på många faktorer som solexponering, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin på 100 mikrogram för vuxna, inklusive gravida och ammande.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Referenser:

Iacopo Chiodini et al., Vitamin D Status and SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 Clinical outcomes. Frontiers in Public Health. 22 December 2021

Asma Kazemi et al. Association of Vitamin D Status with SARS-CoV-2 Infection or COVID-19 Severity: A Systematic Review and Meta-analysis. Advanced Nutrients 2021 Oct

Nurshad Ali. Role of vitamin D in preventing of COVID-19-infection, progression, and severity. Journal of Infection and Public Health. 13 (2020)

Nihayet Bayraktar et al. Analysis of serum cytokine and protective vitamin D-levels in severe cases of COVID-19. Journal of Medical Virology 2021

 • Skapad