Skip to main content

Ett högre intag av kalium kan hämma mäns förlust av muskelmassa

Ett högre intag av kalium kan hämma mäns förlust av muskelmassaFörlust av muskelmassa kan bero på brist på motion, brist på protein, åldringsprocesser och andra faktorer. Insulinkänslighet och syraansamling är också förbunden med förlust av muskelmassa. I detta avseende verkar det som om ett högre intag av grönsaker med kalium, som är ett basbildande mineral, är förknippat med en lägre risk för förlust av muskelmassa hos män. Men inte hos kvinnor.

Skelettmuskelmassan spelar en viktig roll för muskelstyrkan, skydd av skelettet vid fall och metaboliska processer. Men efter 30–40 års ålder minskar muskelmassan gradvis med 3–8 procent per årtionde, och processen går snabbare efter 70 års ålder med 15 procent per årtionde.
Även om åldringsprocesser spelar en betydande roll vid förlust av muskelmassa finns det stora variationer, och detta tyder på att förlusten påverkas av många faktorer.
Det är känt att förlusten av muskelmassa sker snabbare hos äldre män än hos äldre kvinnor, vilket kan bero på hormonella skillnader. Brist på fysisk aktivitet, näringsämnen samt kroniska sjukdomar kan också hänga samman med förlust av muskelmassa. Detta gäller även insulinresistens, där cellernas förmåga att ta upp blodsocker är nedsatt, liksom lätt metabolisk acidos, då det föreligger störningar i kroppens hårfina syra-basbalans i blod eller vävnader. Det betyder med andra ord att om det finns en ansamling av syra i muskelvävnaden, och om muskelcellerna har svårt att ta upp tillräckligt med blodsocker, kan det också gå ut över underhållet av muskelmassa och -styrka.

Förlust av muskelmassa kan få allvarliga konsekvenser

Förlust av muskelmassa och -styrka resulterar i ett förvärrat fysiskt tillstånd som kallas sarkopeni, och detta tillstånd är särskilt vanligt bland äldre, som vanligtvis får en annan figur med tunna extremiteter och kanske stor mage.
Låg muskelmassa leder inte bara till en minskad muskelfunktion och en större risk för frakturer och komplikationer vid fall. Låg muskelmassa hänger också samman med en ökad risk för följdeffekter som insulinresistens och metaboliskt syndrom, vilket är ett förstadium till diabetes 2, samt cirkulationssjukdomar och nedsatt livskvalitet. Därför är det så viktigt att bevara en sund muskelmassa under hela livet. Så långt som möjligt.

Kaliumets viktiga funktioner – även för muskelmassan

Kalium finns främst i vegetabiliska källor som potatis, bananer, äpplen, avokado, mörkgröna bladgrönsaker, svamp, mandel och nötter.
Kalium spelar en särskilt viktig roll för cellernas elektrolytbalans, samt nerv- och muskelcellernas funktion. Det är också känt att ett ökat intag av kalium kan vara effektivt för att sänka blodtrycket och därmed minska risken för stroke.
Kalium har dessutom betydelse för syra-basbalansen och cellernas insulinkänslighet. Eftersom förlust av muskelmassa just kan bero på lätt metabolisk acidos och insulinresistens, ville forskarna bakom den nya studien därför titta närmare på kaliumets betydelse för muskelmassan.
Forskarna hämtade in data från en större studie, Korean National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES, 2008-2011), som mer specifikt behandlade 16 558 deltagares kostvanor och skelettmuskelmassa i armar och ben. Forskarna tog också en serie blodprover, och de tog hänsyn till deltagarnas proteinintag, BMI, fysisk aktivitet och rökvanor, vilket kan påverka resultatet. Därefter delades deltagarna in i fem grupper enligt deras dagliga kaliumintag.
Det visade sig att de män som konsumerade mest kalium löpte 29 procent lägre risk för att förlora muskelmassa, jämfört med de män som konsumerade minst kalium. Men forskarna kunde inte se samma samband hos kvinnorna. Det är möjligt att denna skillnad är hormonellt betingad.
Studien har publicerats i tidskriften Nutrition Journal 2020.

  • Kroppens syra-basbalans syftar till att upprätthålla rätt pH-värde i blod och vävnader.
  • Lungorna och njurarna reglerar syra-basbalansen genom att utsöndra överflödiga mängder syror eller baser från kroppen.
  • Störningar i syra-basbalansen kan exempelvis bero på metaboliska processer som insulinresistens, diabetes och förgiftningar, eller respiratoriska processer som hyperventilation och lungsjukdomar.
  • Det är mineralerna i födoämnen som avgör om de är syra- eller basbildande.
  • De syrabildande mineralerna är fosfor och svavel, som i synnerhet är bundna till proteiner från kött, fisk, ägg och baljväxter. Klor, som finns i bordssalt som natriumklorid, är också syrabildande.
  • De basbildande mineralerna är kalcium, kalium, magnesium, natrium och mangan, som huvudsakligen finns i grönsaker och frukter.
  • För mycket stress, alkohol och socker kan påverka syra-basbalansen i negativ riktning.

Referenser

Yu-Li Lee et al. Potassium intake, skeletal muscle mass, and effect modification by sex: data from the 2008-2011 KNHANES. Nutrition Journal 2020

aB-Syre-Base status - Patienthåndbogen på sundhed.dk

GO GOOGLE

GO GOOGLE

 

Søg mere info på nettet

Klik her, hvis du vil søge mere info om Potassium    

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

  • Skapad