Skip to main content

Mer magnesium och kalium kan reducera fettlagren vid insulinresistens

Mer magnesium och kalium kan reducera fettlagren vid insulinresistensDiabetes och förstadiet metabolt syndrom kännetecknas av insulinresistens och övervikt. Och det tyder nu på att ett större intag av magnesium och kalium minskar fettlagren. Detta framgår av en kinesiskt studie publicerad i tidskriften Frontiers in Nutrition. Forskarna kommer samtidigt in på hur magnesium och kalium bidrar till att reglera blodsockret och andra metaboliska störningar i samband med diabetes och metabolt syndrom.

Ohälsosamma mat- och dryckesvanor, och i synnerhet med för många raffinerade kolhydrater,
har stor betydelse för utvecklingen av nedsatt glukostolerans och insulinresistens, där cellernas förmåga att ta upp blodsocker (glukos) är nedsatt. Som ett resultat av detta deponeras överskottet av kalorier som inte förbränns som fettlager, vanligtvis runt buken. Insulinresistens är en del av metabolt syndrom och typ 2-diabetes, som också kännetecknas av förhöjt kolesterol och triglycerider, högt blodtryck, kronisk inflammation och oxidativ stress. Det tyder dessutom på att ansamling av kroppsfett är den största riskfaktorn för utveckling av metabolt syndrom och diabetes, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, andra komplikationer och tidig död.
Övervikt och diabetes har som bekant blivit ett världsomspännande hälsoproblem. Det är allmänt känt att en balanserad kost med ett minskat energiintag och mer fokus på tillräckligt med protein, fullkorn och grönsaker har en positiv effekt. Men endast ett fåtal studier har undersökt huruvida intag av mineraler påverkar kroppens fettdepåer hos patienter med nedsatt glukostolerans, insulinresistens och metabolt syndrom.

Magnesium- och kaliumintaget är omvänt kopplad till fettprocenten

I den nya kinesiska studien deltog 155 manliga och kvinnliga patienter med nedsatt glukostolerans och insulinresistens. Deltagarnas medelåldern var 59 år, och deras genomsnittliga BMI var 26, där ett BMI på 26–30 räknas som övervikt och ett BMI på över 30 som kraftig övervikt. Deltagarna fick sin kroppsfettprocent, fasteblodsocker och glukostolerans mätta. Dessutom fick deltagarna ge information om sina mat- och dryckesvanor, däribland bearbetning och beredning av råvarorna. Därefter analyserades deltagarnas mat och dryck för åtta mineraler som kalcium, krom, järn, magnesium, fosfor, kalium, selen och natrium med hjälp av ett speciellt analysprogram (ESHA Food Processor Nutrition Analysis Software).
Studien visade att deltagare med nedsatt glukostolerans fick i sig alldeles för lite magnesium och kalium genom kosten. Ändå visade det sig att de deltagare som fick i sig mest magnesium och kalium hade en lägre kroppsfettprocent. Forskarna kom fram till detta efter att ha justerat för ålder, kön, makronäringsämnen, fibrer och fysisk aktivitet. Forskarna drar därför slutsatsen att brist på mineraler som magnesium och kalium bidrar till utvecklingen av övervikt och metabola störningar.

Hur påverkar magnesium och kalium blodsocker- och fettomsättningen?

Magnesium finns främst i fullkorn, frön, nötter och grönsaker. Magnesium ingår i ett stort antal enzymer som bland annat är viktiga för energiomsättningen, utsöndringen av insulin i bukspottkörteln och transporten av blodsocker genom cellmembranen. Studier har alltså visat att tillskott med magnesium har en positiv effekt på blodsockerregleringen hos patienter med metabolt syndrom och risken att utveckla diabetes. Dessutom har magnesium betydelse för aktiveringen av D-vitamin, vilket inkluderar reglering av inflammation och oxidativ stress, som är en del av metabolt syndrom och diabetes.
Kalium finns särskilt i potatis, mörkgröna bladgrönsaker, bananer, äpplen, mandlar och nötter. Kalium är viktigt för elektrolytbalansen, vätskebalansen, muskel- och nervfunktionen samt hjärtrytm och blodtryck. Kalium verkar dessutom i ett samspel med natrium (salt), där balansen är viktig. Det tyder följaktligen på att personer med högt blodtryck har behov av mer kalium och mindre natrium. Detta är relevant eftersom högt blodtryck utgör en del av metabolt syndrom och diabetes. Forskarna bakom den nya studien påpekar dessutom att kalium är viktigt för nervaktiviteten och uppbyggnaden av muskelmassa, vilket spelar en avgörande roll för ämnesomsättningen och fettförbränningen.

Mer information om insulinresistens, diabetes och tillskott

I följande artikel kan du läsa mer om hur enkla kostråd och andra näringsämnen som krom, D-vitamin, B12-vitamin och Q10 bidrar till att reglera blodsockret och fettförbränningen.

»Blodsocker, diabetes och tillskott«

Referenser:

Natural Chu et al. Higher dietary magnesium and potassium intake are associated with lower body fat in people with impaired glucose tolerance. Frontiers in Nutrition. 2023

  • Skapad