Skip to main content

Tillskott med krom gynnar patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar

Tillskott med krom gynnar patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomarTyp 2-diabetes sprider sig som en epidemi, och ännu fler lider av förstadiet metaboliskt syndrom, som kännetecknas av insulinresistens, högt blodtryck, högt kolesterol och äppelformad övervikt, till följd av en störd sockermetabolism. I detta avseende kan tillskott med krom förbättra insulinkänsligheten, minska vikten och blodtrycket och därmed risken för hjärt-kärlsjukdomar. Detta framgår av en placebokontrollerad studie publicerad i Biological Trace Element Research. Dessutom kan det vara värt att minska intaget av kolhydrater och välja ett kromtillskott med ett upptag.

Typ 2-diabetes är ett världsomfattande hälsoproblem förbundet med hjärt-kärlsjukdomar, ögonsjukdomar, njursjukdomar och amputationer. Många har förstadiet metaboliskt syndrom utan att veta om det. Tillståndet karaktäriseras bland annat av insulinresistens, där cellernas förmåga att stänga in socker i cellerna är nedsatt. Som ett resultat blir man inte mätt, och det finns därför en risk för att man intar alltför många sötsaker och andra snabba kolhydrater, som inte förbränns och istället lagras som fett. Många överviktiga har alltså insulinresistens och ett instabilt blodsocker, som förlamar karaktärsstyrkan och ökar risken för typ 2-diabetes. Därför bör man först och främst reglera blodsockret på naturens villkor.

Kromets effekt på insulin och blodsocker

När vi har intagit kolhydrater genom kost eller dryck bryts de ner till blodsocker (glukos), som tas upp i blodet. Bukspottkörteln börjar sedan producera insulin, som stänger in glukosen i cellerna. Det visar sig dessutom att insulinet fungerar mycket bättre när det är bundet vid en särskild kromförening, för då kan det stänga in mer blodsocker i cellerna, vilket kan jämföras med att köra bil längre på en och samma liter.
Krom bildar alltså grunden för ett optimalt glukosupptag, ett stabilt blodsocker, en längre mättnadskänsla och att behovet av överflödiga kalorier försvinner.

Den nya studien avslöjar kromets positiva effekt på blodsockret och cirkulationen

Det är allmänt känt att krom är viktigt för omsättningen av kolhydrater och möjligheten att upprätthålla ett normalt blodsocker. En del kliniska studier har också genomförts om effekten av krom på förebyggande och behandling av insulinresistens och följdsjukdomen typ 2-diabetes. Men det saknas mer exakta studier om kromets effekt på cirkulationssjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes.
Forskarna bakom den nya randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studien ville därför titta närmare på hur tillskott med krom fungerade på patienter med typ 2-diabetes som samtidigt hade förkalkningar i hjärtats kransartärer. Det är en allvarlig störning som orsakar de flesta dödsfall.
I studien deltog 64 patienter med typ 2-diabetes som delades in i två grupper. Den ena gruppen fick 200 mikrogram krom dagligen, och den andra gruppen fick placebo. Studien varade i 12 veckor och visade att de patienter som fick kromtillskott uppnådde:

  • En förbättrad insulinkänslighet.
  • En minskad nivå av fasteglukos (som ett tecken på bättre upptag).
  • Minskat blodtryck.
  • Minskad kroppsvikt.
  • Minskad nivå av C-reaktivt protein (CRP), som är en markör för inflammation.
  • Minskad nivå av malondialdehyd (MDA), som är en markör för oxidativ stress.
  • Ökad antioxidantkapacitet.

Sammantaget hade de diabetespatienter som fick kromtillskott i 12 veckor en positiv effekt vad gällde deras insulinkänslighet, vikt, blodtryck, inflammationsmarkörer och antioxidantkapacitet, vilket sammantaget minskar risken för åderförkalkning, hjärt-kärlsjukdomar och förtida död. Detta var inte fallet hos de diabetespatienter som fick placebo.
Studien har publicerats i tidskriften Biological Trace Element Research.

Visste du att ett högt kolesterol ofta beror på ett rubbat blodsocker och insulinresistens?

Kromkällor och orsaker till krombrist

Krom finns i olika matvaror som mandel, bönor, nötter, fisk, kött, ägg och öljäst. Brist på krom i jorden ger näringsfattiga grödor, och den moderna raffinerade kosten bidrar bara med små mängder.
Intag av för många, och särskilt raffinerade kolhydrater, bidrar dessutom till kraftiga svängningar i blodsockret, och när blodsockret sjunker för snabbt utsöndras omkring 20 procent av blodets krom med urinen. På så sätt dräneras kroppen på krom. Missbruk av stimulantia, samt stress och långvarig bantning, kan också leda till krombrist.

Tillskott med kromjäst har den bästa effekten på blodsockret

Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har dragit slutsatsen att kromtillskott i form av kromjäst har ett upptag i kroppen som är upp till 10 gånger högre, än de syntetiskt framställda kromprodukter som baseras på pikolinat och klorid.

Om du tar kromtillskott, så läs produktdeklarationen

För kromjäst kan tas upp tio gånger bättre än krompikolinat och kromklorid.

Obs! Kostråd till diabetiker har varit missvisande i flera årtionden

En dansk studie från 2019 har avslöjat att det är bäst med en kost som inte innehåller så många kolhydrater. Det nya budskapet till diabetiker ligger i linje med flera utländska studier, som vi under årens lopp har tagit upp på denna webbplats. Diabetiker och personer med ett känsligt blodsocker bör därför satsa mer på en hälsosam kost med färre kolhydrater, samt fler proteiner och bra fetter. De bör dessutom se till att få tillräckligt med näringsämnen som krom.

Kom ihåg att läsa produktdeklarationer, eftersom många livsmedel innehåller mycket socker som har många olika beteckningar.

Referenser

Alireza Farrokhian et al. The Influences of Chromium Supplementation on Metabolic Status in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Coronary Heart Disease. Biological Trace Element Research 2020

EFSA: Scientific Opinion on ChromoPrecise cellular bound chromium yeast added for nutritional purposes as a source of chromium in food supplements and the bioavailability of chromium from this source. EFSA Journal 2012

Bispebjerg Hospital. Færre kulhydrater forbedrer type-2 diabetikeres evne til at regulere blodsukkeret. Nyhedsbrev 10. august 2019

Mads J Skytte et al. A Carbohydrate-reduced high-protein diet improves HbA1c and liver fat content in weight stable participants with type 2 diabetes: a randomized trial. Diabetologica. First online 23 July 2019

Pernille Lund. Sådan får du styr på dit blodsukker og din vægt. Ny videnskab 2013

GO GOOGLE

  • Skapad