Skip to main content

Sambandet mellan icke-alkoholorsakad fettlever och B12-vitamin

Sambandet mellan icke-alkoholorsakad fettlever och B12-vitaminMånga har sjukdomen icke-alkoholorsakad fettlever som är relaterad till övervikt och diabetes utan att de vet om det, och kosten har stor betydelse. En kinesisk studie har visat att B12-vitamin spelar en särskild roll. Forskarna antar därför att metabolismen av B12-vitamin i kroppen har en terapeutisk potential när det gäller att upptäcka och behandla sjukdomen och olika komplikationer.

Det antas att cirka 25 procent av världens befolkning lider av icke-alkoholorsakad fettlever (NAFLD), vilket är ett tillstånd med ökad ansamling av fett i levern (steatos). Eftersom sjukdomen utvecklas långsamt vet många inte om att de lider av den. Med tiden finns det också en del som utvecklar en form av leverinflammation som kallas icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH), och det kan medföra ärrvävnad (fibros) i levern. Tillståndet är kritiskt eftersom de flesta cellulära processer påverkas, och det finns ännu inga effektiva metoder för att diagnostisera eller behandla leverfibros.
Icke-alkoholorsakad fettlever hänger ofta samman med övervikt och metaboliskt syndrom, som också kännetecknas av högt kolesterol, insulinresistens och högt blodtryck. Metaboliskt syndrom är ett förstadium till typ 2-diabetes. Den vanligaste dödsorsaken bland dessa patienter är hjärt-kärlsjukdom, där även oxidativ stress spelar en roll.
Dessutom medför icke-alkoholorsakad fettlever en ökad risk för levercirros och primär levercancer.
Eftersom icke-alkoholorsakad fettlever är förbundet med så många komplikationer och risk för förtida död, har det uppstått ett ökande behov av att känna till nya biomarkörer som kan upptäcka sjukdomen, och särskilt när det gäller avancerad leverfibros.
Några få tidigare studier har visat att blodets nivå av B12-vitamin och relaterade markörer förändras hos patienter med icke-alkoholorsakad fettlever. Men eftersom studierna har varit begränsade på flera parametrar, ville de kinesiska forskarna undersöka sambandet närmare.

B12-vitaminets metabolism och funktioner i kroppen

B12-vitamin (kobalamin) finns bara i animaliska källor som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter.
B12-vitamin har betydelse för blodbildningen, nervsystemet och de kognitiva funktionerna.
B12-vitamin omvandlas i kroppen till två aktiva koenzymer (deoxyadenosylkobalamin och metylkobalamin), som är involverade i omsättningen av fett och kolhydrater.
Tillsammans med folsyra och B6-vitamin är B12-vitamin viktigt för att vi ska kunna omvandla homocystein till andra aminosyror. Om blodets nivå av homocystein är för hög ökar risken för oxidativ stress och hjärt-kärlsjukdomar.
B12-vitamin är också viktigt för omsättningen av enzymet metylmalonyl-koenzym A (MMA). Om blodets nivå av MMA är för hög, är det en specifik markör för B12-vitaminbrist.
Brist på B12-vitamin och folsyra, som ofta förekommer tillsammans, kan bero på många faktorer som åldringsprocesser, kostvanor, dåligt upptag och medicinering.
Det verkliga behovet av B12-vitamin och folsyra är individuellt, och enligt forskarna bakom den nya studien kommer biomarkörer som homocystein och MMA därför vara känsligare markörer för metaboliska processer som kräver B12-vitamin och folsyra. Därför ville forskarna undersöka olika biomarkörer i samband med icke-alkoholorsakad fettlever och avancerad fibros mer i detalj.

Studien avslöjade en ny potential inom diagnos och behandling

Forskarna inhämtade data från en större befolkningsstudie, NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), som utfördes 1999–2004. Den nya studien omfattade över 8 000 deltagare med och utan icke-alkoholorsakad fettlever. Icke-alkoholorsakad fettlever diagnostiserades baserat utifrån ett fettleverindex (FLI). Deltagare med risk för avancerad leverfibros bedömdes enligt ett särskilt poängsystem (NFS).
Forskarna undersökte mer specifikt sambandet mellan icke-alkoholorsakad fettlever, avancerad leverfibros och blodserumnivåer av B12-vitamin, folsyra, homocystein, MMA (metylmalonyl-koenzym A) samt folsyra i röda blodceller.
42 procent av deltagarna hade icke-alkoholorsakad fettlever, och det visade sig att de hade en högre nivå av folsyra i de röda blodcellerna samt mindre folsyra och mindre B12-vitamin i serum jämfört med deltagare utan icke-alkoholorsakad fettlever. Patienter med avancerad leverfibros hade dessutom högre nivåer av homocystein och MMA.
För alla deltagare, och särskilt deltagarna med icke-alkoholorsakad fettlever, hängde homocystein och MMA samman med en ökad risk för avancerad leverfibros.
Forskarna drar därför slutsatsen att mätning av B12-vitamin och relaterade biomarkörer har värde som nya kliniska metoder för att bedöma utvecklingen av icke-alkoholorsakad fettlever och leverfibros. Även om fler studier behövs inom detta område har B12-vitamin och biomarkörerna också en terapeutisk potential när det gäller att förebygga och behandla komplikationer som icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH) och avancerad fibros som ett resultat.

Mer information om kost, näringsämnen och icke-alkoholorsakad fettlever

En kinesisk studie har visat att C-vitamin också kan förbättra leverfunktionen vid icke-alkoholorsakad fettlever. Man bör dessutom minska intaget av kolhydrater, som i stora mängder belastar levern så att den kan liknas vid en fettfabrik. Detta framgår bland annat av en dansk studie från 2019. Brist på D-vitamin kan också hänga samman med icke-alkoholorsakad fettlever och övervikt. Detta framgår av en italiensk studie. Du kan läsa mer om studierna i dessa tidigare artiklar:

»Mer C-vitamin i kosten kan förbättra leverfunktionen och blodsockret«

»Ny syn på D-vitaminbrist, fettlever och övervikt«

Referenser:

Li Li et al. The Association between Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) and advanced Fibrosis with Serological B12 Markers: results from the NHANES 1999-2004. Nutrients 9 March 2022

Xiaoqin Luo et al. Dietary Vitamin C Intake is Associated with Improved Liver Function and Glucose Metabolism in Chinese Adults. Frontiers in Nutrition 31 January 2022

Luigi Barres et al. E New Light on Vitamin D in Obesity: A Novel Association with Trimethylamine- N-Oxide (TMAO). Nutrients 2019

  • Skapad