Skip to main content

Överviktiga har svårt att utnyttja D-vitamin

Överviktiga har svårt att utnyttja D-vitaminD-vitamin är viktigt för flera metaboliska processer. Men överviktiga har svårare att aktivera den form av D-vitamin som vi får i oss genom tillskott, vilket leder till dåligt utnyttjande. Därför fungerar D-vitamintillskott också annorlunda vid förebyggandet av en lång rad sjukdomar som cancer, diabetes och autoimmuna sjukdomar. Detta framgår av en större amerikansk studie, VITAL, som ett team forskare nu har granskat närmare. Det tyder följaktligen på att överviktiga personer har ett ökat behov av D-vitamin.

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin. Men den form av D-vitamin som vi får genom tillskott eller bildar i huden från solen är inaktiv. Under normala omständigheter omvandlas den inaktiva formen först i levern och därefter i njurarna och andra celler till den aktiva steroidformen. Det är alltså den aktiva steroidformen som initierar ett stort antal genaktiviteter och metaboliska processer. Det betyder samtidigt att metabolismen av D-vitamin har avgörande betydelse för cellernas förmåga att utnyttja vitaminet.
I det sammanhanget har forskare från Brigham and Women's Hospital i Boston, USA, hittat nya bevis för att D-vitamin metaboliseras annorlunda hos överviktiga personer, som med andra ord har ett högt BMI. Studien har publicerats i JAMA Network Open och bygger på en ny analys av en tidigare stor amerikansk befolkningsstudie, VITAL, med över 25 000 deltagare. I VITAL-studien har man tidigare undersökt deltagarnas bakgrund och livsstil på flera parametrar, och huruvida tillskott med D-vitamin eller fiskolja skulle kunna reducera risken för att utveckla cancer, hjärt-kärlsjukdomar och stroke. Blodets nivå av D-vitamin och omega-3-fettsyror mättes också.
VITAL-studien visade övergripande att tillskott med D-vitamin kan minska risken för cancer, hjärtsvikt och stroke. Tillskott med fiskolja skulle särskilt kunna minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Senare har det visat sig att de två tillskotten under en längre tid även kan minska risken för autoimmuna sjukdomar. Dessutom visar det sig nu att BMI:et har avgörande betydelse.

  • BMI (Body Mass Index) visar sambandet mellan längd och vikt
  • För lågt: Under 18,5
  • Idealt: 18,5–25
  • Måttligt överviktig: 25–30
  • Svårt överviktig: Över 30

D-vitamin förebygger bara de många sjukdomarna vid ett idealt BMI

I den nya analysen av den ursprungliga VITAL-studien fann forskarna att tillskott med D-vitamin bara hade en positiv, förebyggande effekt vid cancer, hjärtsvikt, stroke och autoimmuna sjukdomar bland deltagare som hade ett BMI på under 25.
Samtidigt hänvisar forskarna till andra studier som tyder på att personer med typ 2-diabetes inte heller utnyttjar tillskott med D-vitamin särskilt bra, och därför uppstår inte den förebyggande effekten.
I den nya analysen av VITAL-studien undersökte forskarna sambandet mellan BMI och effekten av D-vitamintillskott mer i detalj bland 15 515 av de ursprungliga deltagarna. Forskarna mätte de totala blodnivåerna av D-vitamin, fritt D-vitamin och olika biomarkörer för D-vitamin, däribland metaboliter som kalcium samt parathyroideahormon, som hjälper kroppen att utnyttja D-vitamin.
Enligt forskarna fokuserar de flesta studier bara på den totala blodnivån av D-vitamin. Men genom att titta närmare på de olika metaboliterna och biomarkörerna har man nu fått en ny insikt i D-vitaminets metabolism.
Forskarna drar därför slutsatsen att BMI har ett nära samband med kroppens respons på tillskott med D-vitamin. Detta kan också förklara varför överviktiga och diabetiker har svårt att utnyttja D-vitamin.

Varför har överviktiga och diabetiker svårt att utnyttja D-vitamin?

Enligt en tidigare studie på möss, som har publicerats i News Medical Life Sciences, verkar det som att även överviktiga möss har svårt att utnyttja D-vitamin. I det sammanhanget kommer författarna närmare in på att mössen har låga nivåer av ett enzym i levern som är avgörande för metabolismen av D-vitamin.
Det bör samtidigt tilläggas att många överviktiga lider av metaboliskt syndrom och icke-alkoholorsakad fettlever, vilket på motsvarande sätt gör det svårt att metabolisera D-vitamin i levern och därefter till den aktiva formen i njurarna och andra celler. Detsamma gäller personer med typ 2-diabetes.
Det dåliga utnyttjandet av D-vitamin blir lätt en ond cirkel, också eftersom D-vitaminet är avgörande för blodsockret och viktregleringen. Forskarna bakom denna studie drar därför slutsatsen att överviktiga och diabetiker har ett ökat behov av D-vitamin.
Enligt en annan studie publicerad i Advanced Biomedical Research kan överviktiga personer och personer med typ 2-diabetes också ha ett ökat behov av magnesium. Det beror bland annat på att magnesium via enzymprocesser bidrar till att metabolisera D-vitaminet i levern, njurarna och andra celler. Magnesium finns främst i en grov och grön kost. Vid val av eventuella tillskott bör man alltid se till att de har ett högt upptag.

  • De officiella dagliga rekommendationerna för D-vitamin, RI, ligger på 5–20 mikrogram.
  • Övervikt och diabetes kan öka behovet.
  • Det finns starkare D-vitamintillskott på marknaden med upp till 100 mikrogram, vilket enligt hälsomyndigheterna är den övre säkra dagliga gränsen.
  • Magnesium är viktigt för metabolismen av D-vitamin.

Referenser:

Deirdre K. Tobias, Heike Luttmann-Gibson, Samia Mora, Jacqueline Danik, Vadim Bubes, Trisha Copeland, Meryl S. LeBoff, Nancy R. Cook, I-Min Lee, Julie E. Buring, JoAnn E. Manson. Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism. JAMA Network Open, 2023

Brigham and Women´s Hospital. Vitamin D benefits and metabolism may depend on body weight. ScienceDaily January 15, 2023

Jill Hahn et al. Vitamin D and marine omega-3 fatty acid supplementation and incident autoimmune disease: VITAL randomized controlled trial. The BMJ 26 January 2022

Kate Anderson. Vitamin D supplementation less effective in presence of obesity shows study. News Medical Life Sciences. Feb. 2022

Azadehalsadat et al. The Therapeutic Effects of Magnesium in Insulin Secretion and Insulin Resistance. Advanced Biomedical Research 2022

  • Skapad