Skip to main content

Brist på selen i barns naglar kan hänga samma med övervikt

Brist på selen i barns naglar kan hänga samma med överviktTidigare studier har visat att brist på selen kan hänga samma med övervikt. Men det finns bara få begränsade studier i vilka man har undersökt sambandet hos barn. Kinesiska forskare ville därför undersöka sambandet närmare. Det visar sig nämligen att naglarnas innehåll av selen ger en trovärdigare bild av kroppens allmänna selenstatus. Det är samtidigt problematiskt att selenbrist är utbrett i stora delar av världen, däribland områden i Kina och Europa, eftersom jorden är så utarmad.

Det växande antalet överviktiga barn världen över anses nu vara ett av de allvarligaste hälsoproblemen under 2000-talet, eftersom det ökar risken för att de får diabetes 2 och många andra livssjukdomar i en tidig ålder. Orsakerna till övervikt är mycket komplexa, och de beror både på arvsanlag, kost, beteende och miljö.
Man blir i grunden överviktig eftersom mängden energi eller kalorier man intar genom mat och dryck överstiger mängden kalorier som kroppen förbränner. Kroppen reagerar på obalansen mellan intag och förbränning genom att lagra överskottskalorierna som fettdepåer. Men viktregleringen handlar också om förmågan att effektivt förbränna kalorier, och här har vi behov av ett antal vitaminer och mineraler, däribland selen som ingår i en mängd enzymprocesser.

Fakta om det stigande antalet överviktiga och feta barn

  • I hela världen finns det 41 miljoner barn under 5 år som är överviktiga.
  • 340 miljoner barn och ungdomar i åldern 5–19 år är överviktiga eller feta.
  • I Kina ökade andelen överviktiga/feta barn från 11,7 till 25,2 procent mellan 1991 och 2011.
  • Näst efter USA har Europa flest överviktiga barn i världen.
  • Under de senaste 30 åren har antalet överviktiga barn och ungdomar tredubblats i Danmark.

Övervikt orsakar oxidativ stress i kroppen – och vice versa

Vid övervikt förekommer det i regel för mycket fett runt tarmarna. Det kallas även ohälsosamt visceralt fett, eftersom det bland annat producerar för många inflammatoriska molekyler och fria radikaler.
Det är vanligtvis immunförsvarets uppgift att snabbt och effektivt bekämpa infektioner med inflammatoriska molekyler och fria radikaler. Men vid övervikt och för mycket visceralt fett uppträder mindre kroniska inflammatoriska tillstånd som inte direkt märks, men som skapar oxidativ stress i kroppen. Tillstånden kan lätt bli en ond cirkel som ökar risken för insulinresistens, ytterligare viktökning och metaboliskt syndrom, som är ett förstadium till diabetes 2.
Vårt enda skydd mot fria radikaler är olika antioxidanter, och här tyder tidigare laboratorieundersökningar på att selen spelar en roll genom att ingå i kraftiga antioxidanter och andra aktiva selenoproteiner.
Men det finns bara få begränsade studier i vilka man har undersökt förhållandet mellan barns selenstatus och deras vikt. Man har dessutom mätt barnens selenstatus utifrån urinprover. Dessa ger dock bara en ögonblicksbild, i motsats till selenprover från naglar som ger en mer långsiktig bild under 6–12 månader. Även om det är ett enkelt och effektivt sätt att undersöka förhållandet mellan barns selenstatus och övervikt är den kinesiska studien den första som har använt denna metod.

Normalviktiga barn tenderar att ha mer selen i sina fingernaglar

I den kinesiska studien deltog 62 överviktiga barn och 65 normalviktiga barn i åldern 7–13 år från Shanghai. Deras övervikt definierades efter en särskild skala för barn, eftersom den vanliga skalan, BMI, bara gäller för vuxna.
Barnen fick klippt fingernaglarna som därefter förvarades i plastpåsar tills proverna blev förberedda och analyserade för selen.
Det visade sig att de normalviktiga barnen hade mer selen i sina fingernaglar jämfört med de överviktiga barnen, men skillnaden var inte statistiskt signifikant. Ändå pekar forskarna på att det kan föreligga ett omvänt samband mellan naglarnas innehåll av selen och risken för övervikt hos kinesiska barn.

Tidigare studier visar också på samband mellan selenstatus och vikt

Den nya studiens resultat ligger i linje med tidigare studier, men inte med alla. En studie bland egyptiska barn har visat att överviktiga barn hade lägre selenkoncentrationer än normalviktiga jämnåriga barn. Detsamma gällde studier från Polen, Spanien och USA av överviktiga och normalviktiga barn.

Selenets funktioner i samband med viktreglering

Selen ingår i 25–30 selenberoende proteiner, som fungerar som enzymer och antioxidanter – och varenda liten cell har behov av selen.
Cellernas energiomsättning tillvaratas av koenzymet Q10, och det kan inte fungera optimalt utan selen.
Ämnesomsättningshormonerna har till uppgift att stänga inne syre i cellerna, och när de ska aktiveras behövs det selenhaltiga enzymer (deiodinase).
Selen ingår i ett antal antioxidanter, där man i synnerhet bör nämna GPx-enzymer (glutationperoxidas 1-6), som skyddar kroppen mot fria radikaler och oxidativ stress.
Selen ingår dessutom i vissa proteiner som reparerar cellskador orsakade av oxidativ stress och andra irriterande ämnen.
Selen kan sålunda bidra till att minska många av de inflammatoriska mekanismer som uppträder vid övervikt som en självförstärkande mekanism. Därmed kan selenet minska risken för att barn blir överviktiga.

Var finns det selen?

Selen finns huvudsakligen i fisk, skaldjur, inälvsmat, ägg, mejeriprodukter och paranötter. Men selenbrist är vanligt i Skandinavien och resten av Europa, eftersom jorden är utarmad och eftersom matvanorna har förändrats.
Selentillskott kan dock kompensera för det låga selenintaget, och tillskott baserade på selenjäst, som innehåller många selenföreningar, ger den största likheten med selenvariationen i selenrik kost.

Var också uppmärksam på andra näringsämnen och livsstilen

Andra studier pekar på att brist på D-vitamin, krom, magnesium och kalcium också kan hänga samman med utvecklingen av övervikt och diabetes 2, eftersom dessa näringsämnen har betydelse för omsättningen av kolhydrater och fetter. Det är samtidigt viktigt att förhållandet mellan kalcium och magnesium är i balans, eftersom för mycket kalcium i förhållande till magnesium också skapar grogrund för inflammationer.
I kampen mot övervikt finns det i allmänhet många barn som borde äta hälsosammare genom att inkludera mer fullkorn, frukt och grönt samt begränsa socker och sötsaker. Många borde också röra sig lite mer och få mer sol och frisk luft.

Referenser

Xu, Renying et al. Fingernail selenium levels in relation to the risk of obesity in Chinese children: A Cross-sectional study. Medicine, March 2018

https://journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2018/03020/Fingernail_selenium_levels_in_relation_to_the_risk.10.aspx

Fujita K et al. Systemic oxidative stress is associated with visceral fat accumulation and the metabolic syndrome. Circ. J 2016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17062967

Yves Rayssiguier et al. Magnesium deficiency and metabolic syndrome: stress and inflammation may reflect calcium activation. John Libbey Eurotext 2010
http://www.jle.com/fr/revues/mrh/e-docs/magnesium_deficiency_and_metabolic_syndrome_stress_and_inflammation_may_reflect_calcium_activation_285055/article.phtml

Diebetikere mangler ofte D-vitamin. Diabetes.dk 2013
https://diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2013/diabetikere-mangler-ofte-d-vitamin.aspx

https://faktalink.dk/titelliste/overvaegtige-boern-og-unge

Pernille Lund. Sådan får du styr på dit blodsukker og din vægt. Ny Videnskab 2013

  • Skapad