Skip to main content

Låg ämnesomsättning kan förbättras med selentillskott

Låg ämnesomsättning kan förbättras med selentillskottHashimotos sjukdom är den vanligaste orsaken till låg ämnesomsättning, vilket orsakar extrem trötthet, viktökning och många andra symtom. Hashimotos sjukdom orsakas av autoimmuna reaktioner där antikroppar angriper sköldkörteln, och många under medicinsk behandling blir efter hand sämre och sämre. Ändå tyder det nu på att tillskott med selen kan reducera de autoimmuna reaktionerna och bildningen av antikropparna i fråga. Detta framgår av en metaanalys som har publicerats i tidskriften Medicine. Författarna kommer samtidigt in på vilken effekt selen har på själva ämnesomsättningen och som en antioxidant, som skyddar sköldkörteln mot oxidativ stress.

Hashimotos sjukdom har blivit mer utbredd under de senaste årtiondena, och det är särskilt kvinnor som drabbas. Hashimotos sjukdom kommer ofta smygande och kännetecknas bland annat av förhöjda nivåer av antikroppar som TPOAb och TGab, som helt eller delvis angriper sköldkörteln. Samtidigt minskar produktionen av metabola hormoner i de drabbade områdena till följd av de autoimmuna reaktionerna.
Eftersom sköldkörteln är det organ som har högst nivå av selen i förhållande till dess storlek, har man länge antagit att spårmineralet är viktigt för sköldkörtelns struktur och funktion och att brister kan leda till autoimmuna reaktioner. Ändå har det enligt flera studier varit kontroversiellt huruvida tillskott med selen kan påverka produktionen av antikroppar. I den nya metaanalysen ville forskarna därför undersöka detta närmare.

Selentillskott under en längre tidsperiod minskar antikroppsbildningen

Via olika databaser som PubMed, Web of Science, EMBASE, Scopus och Cochrane Library inhämtade forskarna sju kontrollerade studier, som omfattade 342 patienter med Hashimotos sjukdom. I studierna fick patienterna 50–200 mikrogram selen per dag i 3–6 månader eller placebo. Metaanalysen visade att det inte fanns någon signifikant förändring i nivåerna av antikroppar efter tre månader. Men efter sex månader förekom det en signifikant minskning av de båda antikropparna TPOAb och TGab.
Forskarna drar därför slutsatsen att behandling med selentillskott under sex månader kan minska serumnivån av TPOAb och TGab. Andra studier tyder också på att tillskott med 200 mikrogram selen per dag har den bästa effekten när det gäller att minska antikroppar och förbättra sköldkörtelns strukturen.

Vilken effekt har selen på sköldkörtelns funktion och tillstånd?

Det är allmänt känt att sköldkörteln behöver jod för att kunna bilda ämnesomsättningshormonerna T4 (tyroxin) med fyra jodatomer och T3 (trijodtyronin) med tre jodatomer. T4 är det inaktiva ämnesomsättningshormonet, som omvandlas till det aktiva ämnesomsättningshormonet T3 utanför kroppens vävnader. Processen sker främst med hjälp av en grupp selenhaltiga enzymer (deodinas), som avlägsnar en jodatom från T4, så att den omvandlas till det aktiva T3.
Dessutom ingår selen i de kraftfulla antioxidanterna GPx-enzymer, som skyddar sköldkörteln mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Eftersom sköldkörteln är ett mycket aktivt organ som genomströmmas med mycket blod, förekommer det också en relativt stor påverkan av fria radikaler. Påverkan ökar också av stress, alkohol, läkemedel, kvicksilver och andra miljögifter.
De fria radikalerna är några mycket aggressiva molekyler som attackerar våra celler och vävnader om de inte neutraliseras av skyddande antioxidanter. Och Hashimotos sjukdom kännetecknas just av oxidativ stress, där det förekommer för många fria radikaler.
Som antioxidant bidrar selen också till att motverka de inflammationsprocesser som kännetecknas av de autoimmuna reaktionerna.
Samtidigt ska man vara medveten om att det tar upp till ett halvår innan tillskott med selen ger optimal effekt. Det tyder också på att det kan löna sig att fortsätta behandlingen.
Vid selenbrist föreligger det också en risk att behandling med syntetiskt T4-hormon (Eltroxin och Euthyrox) inte fungerar tillräckligt bra, eftersom det saknas selenhaltiga enzymer för omvandling av T4 till det aktiva T3-hormonet.

Ämnesomsättningssjukdomar och selenbrist

  • Det uppskattas att cirka 1–2 procent av världens befolkning lider av Hashimotos sjukdom.
  • I Danmark antar man att runt 500 000 eller knappt 10 procent lider av sjukdomen.
  • De flesta med låg ämnesomsättning har ännu inte fått diagnosen.
  • Många under medicinsk behandling blir sämre och sämre.
  • Det antas att en miljarder människor världen över lider brist på selen.
  • Jorden i Danmark och övriga Europa är fattig på selen, vilket gör att man lätt hamnar i brist på spårämnet. Även om man äter nyttigt.
  • Det kan finnas ett samband mellan den stigande förekomsten av ämnesomsättnings-sjukdomar och utbredd selenbrist.

Referenser:

Kong Xiang-Qi et al. Clinical efficacy of selenium supplementation in patients with Hashimoto´s thyroiditis: A systematic review and meta-analysis. Medicine 2023

Lutz Schomburg. Selenium Deficiency Due to Diet, Pregnancy, Severe Illness or COVID-19 – A Preventable Trigger for Autoimmune Disease. International Journal of Molecular Sciences. 2021

Aparna Shreenath. Selenium Deficiency. StatPearls. May 6, 2019

Pernille Lund. Har du problemer med dit stofskifte? Ny Videnskab 2015

 

  • Skapad