Skip to main content

B12-vitamin i bröstmjölk stöder utvecklingen av barnets tillväxt och hjärna

B12-vitamin i bröstmjölk stöder utvecklingen av barnets tillväxt och hjärnaFoster och barn har behov av ett antal näringsämnen, däribland B12-vitamin, till kroppens och hjärnans utveckling. Det är också viktigt att amma barnet i minst ett halvår, så att det får tillräckligt med B12-vitamin via bröstmjölken. Detta framgår av en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften The American Journal of Clinical Nutrition. De flesta får i sig tillräckligt med B12-vitamin via animaliska livsmedel, men i länder och befolkningsgrupper där kosten är mer växtbaserad är bristen utbredd. Forskarna bakom den nya studien rekommenderar därför mer fokus på området, och att gravida och ammande tar tillskott med B12-vitamin om de inte får i sig tillräckligt genom kosten.

B12-vitamin är viktigt för DNA-syntesen, blodbildningen, energinivån, hjärnan, nervsystemet och de kognitiva funktionerna. Brist på B12-vitamin under det första levnadsåret kan därför få allvarliga hälsokonsekvenser som anemi och försämrad tillväxt och utveckling. Dessutom kan de neurologiska och beteendemässiga avvikelserna vara irreversibla.
Det nyfödda barnets status av B12-vitamin beror på moderns status, och det gäller även de första sex månaderna, då barnet bara ska få bröstmjölk. Och om amningen fortsätter tillsammans med annan kost kan bröstmjölken fortfarande vara en bra källa till B12-vitamin. Samtidigt ökar behovet av B12-vitamin under graviditet och amning för att tillgodose barnets behov.
Därför är det ett allvarligt hälsoproblem att mammors brist på B12-vitamin är utbredd i fattiga länder eller områden där det råder brist på animaliska livsmedel. Detsamma gäller om mammorna själva föredrar en växtbaserad kost, utan att ta kosttillskott.
I ett område i Tanzania med begränsade resurser, och där mödrarnas brist på B12-vitamin är utbredd, ville därför ett forskarteam från George Mason University i USA titta närmare på de optimala doserna av B12-vitamin under graviditet och amning.
Man rekryterade 412 gravida kvinnor från Dar es-Salaam, Tanzania. Kvinnorna följdes mellan 12–27 veckors graviditet fram till 6 veckor efter födseln, då de fick antingen ett dagligt multivitamin eller placebo.
Kvinnorna delades sedan in i två nya grupper 6 veckor efter förlossningen, då den ena gruppen fick ett dagligt tillskott med en högre dos av B12-vitamin (50 µg) och andra vitaminer och den andra gruppen fick placebo.
Forskarna analyserade sedan bröstmjölkens innehåll av B12-vitamin 6 veckor efter födseln och 7 månader efter födseln hos de 412 deltagarna.

  • B12-vitamin är det enda B-vitaminet vi kan lagra.
  • Om det saknas B12-vitamin i kosten töms lagret med tiden.
  • Graviditet och amning ökar behovet av B12-vitamin

Tillskott med B12-vitamin har olika effekter under graviditeten och efter födseln

Studien visade att tillskott med B12-vitamin under graviditeten ökade koncentrationen i bröstmjölken upp till 6 veckor efter födseln, men det fanns ingen effekt vid 7 månader efter födseln.
Större tillskott med B12-vitamin efter födseln ökade koncentrationen av B12-vitamin upp till 7 månader efter födseln.
Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med B12-vitamin under graviditeten har en kortare effekt på innehållet av B12-vitamin i bröstmjölken. Och större tillskott med B12-vitamin efter födseln har längre effekt på innehållet av B12-vitamin i bröstmjölken.

Referenser

Dongqing Wang et al. The effects of prenatal and postnatal high-dose vitamin B-12 supplementation on human milk vitamin B-12: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in Tanzania. The American Journal of Clinical Nutrition. 30 November 2023

George Mason University. How pre- and postnatal B-12 vitamins improve breast milk vitamin B12-levels, which supports infant brain. ScienceDaily December 1, 2023


 

  • Skapad