Skip to main content

B12-vitaminets nyckelroll vid läkningsprocesser och tarminflammation

B12-vitaminets nyckelroll vid läkningsprocesser och tarminflammationVid vävnadsskador främjar B12-vitamin cellernas omprogrammering, så att läkningsprocesserna går snabbare. Detta framgår av en spansk studie på möss med ulcerös kolit (blödande tjocktarmsinflammation). Forskarna antar därför att patienter med ulcerös kolit kan gynnas av tillskott med B12-vitamin för att främja läkningsprocesserna av den skadade tarmvävnaden. De spanska forskarna framhåller samtidigt att tillskott med B12-vitamin också kan minska de komplicerade inflammationerna vid ulcerös kolit, som bidrar till att förstöra tarmslemhinnan. Man ska dessutom vara medveten om att en vegansk kost saknar B12-vitamin, och att för lite magsyra och åldringsprocesser kan hämma upptaget.

Det är allmänt känt att B12-vitamin är viktigt för cellernas DNA-syntes, bildande av röda blodkroppar och nervsystemet. Ett forskarteam lett av dr Manuel Serrano från IRB i Barcelona (Institute for Research in Biomedicine) har nu funnit att B12-vitamin också spelar en avgörande roll i en process som kallas cellulär omprogrammering, som ingår i de första läkningsprocesserna av skadad vävnad.
Forskarteamet studerade den cellulära omprogrammeringen hos möss med ulcerös kolit, och det visade sig att cellerna i den skadade tarmvävnaden konsumerar stora mängder B12-vitamin. Samtidigt kan brist på B12-vitamin vara en begränsande faktor som försämrar vissa aspekter av cellulär omprogrammering.
Eftersom mössen tidigare fick mycket B12-vitamin i den normala kosten, blev forskarna överraskade över att tillskott med B12-vitamin ytterligare kunde förbättra den cellulära omprogrammeringen.
Forskarna antar därför att patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit kan gynnas av att ta större tillskott av B12-vitamin.

B12-vitaminets roll vid cellulär omprogrammering

I studien fick forskarna reda på hur B2-vitamin hämmar en metabolisk process i cellerna som kallas DNA-metylering. Det är en biologisk process där en metylgrupp (-CH3) läggs till DNA-molekylen, så att aktiviteten hos DNA:et förändras. Forskarna fann också att brist på B12-vitamin under cellernas omprogrammering eller läkningsprocesser resulterade i betydande genetiska förändringar som ledde till funktionsfel hos flera gener. Enligt forskarna kan tillskott med B12-vitamin därför korrigera denna obalans och stödja cellernas genfunktioner, vilket kan förbättra deras omprogrammering och förmåga att läka skadad vävnad.

B12-vitamin kan också minska kronisk inflammation

Dr Manuel Serrano och hans forskarteam har tidigare i samarbete med forskare från University of Barcelona och Hospital Clínic de Barcelona publicerat en annan studie i vilken de drar slutsatsen att personer med högre nivåer av B12-vitamin i blodet har färre markörer för inflammation (IL-6 och CRP). Forskarna fann samma förhållande hos äldre möss, vilket tyder på att åldringsprocesser ofta är förknippade med brist på B12-vitamin och kronisk inflammation. Forskarna antar därför att B12-vitamin har en antiinflammatorisk effekt genom att hämma markörer för inflammation.
Forskarna har på det hela taget kastat nytt ljus över B12-vitaminets potentiella hälsobringande egenskaper.

B12-vitamin, källor och tillskott

B12-vitamin finns bara i livsmedel av animaliskt ursprung. Eftersom B12-vitamin är det enda B-vitamin vi kan lagra kan det ta flera månader eller ett år innan en brist uppstår om man uteslutande äter en växtbaserad kost.
Upptaget av B12-vitamin är beroende av ”bärarproteinet” intrinsic factor, som bildas i magslemhinnan och transporterar vitaminet från tunntarmen in i blodomloppet. Perniciös anemi är en livshotande autoimmun sjukdom som orsakas av brist på intrinsic factor och B12-vitamin.
Brist på magsyra och tarmsjukdomar kan också hämma upptaget. Dessutom kan syraneutraliserande läkemedel, tobaksrökning, alkoholmissbruk, p-piller och metformin mot diabetes öka behovet.
Studier visar att många veganer, vegetarianer, äldre och diabetiker lider brist på B12-vitamin.
Vid allvarliga brister ges B12-vitamin som injektioner. Det finns även B12-vitamin i olika kosttillskott samt sugtabletter, som säkerställer ett bra upptag via slemhinnan i munnen.

Referenser:

Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona). Vitamin B12: A key player in cellular reprogramming and tissue regeneration. ScienceDaily. November 16, 2023

Marta Kovatcheva et al. Vitamin B12 is limiting factor for induced cellular plasticity and tissue repair. Nature Metabolism. 2023

Ebba Nexø. Vegetarer risikerer at få for lidt B12-vitamin. Videnskab.dk marts 2018

Trinity College Dublin. Many older adults are deficient in vitamin B12 and folate. ScienceDaily June 26, 2018

Vanita R Aroda et al. Long-Term Metformin Use and Vitamin B12 Deficiency in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Endocrine Society 2016


 

  • Skapad