Skip to main content

Två B-vitaminer som hämmar inflammation och ärrvävnad vid icke-alkoholorsakad fettlever

Två B-vitaminer som hämmar inflammation och ärrvävnad vid icke-alkoholorsakad fettleverIcke-alkoholorsakad fettlever är en smygande sjukdom som sprider sig som en epidemi. Ofta i samband med övervikt. Många utvecklar också en form av leverinflammation och ärrvävnad som kan vara livshotande. Men det tyder nu på att tillskott med B12-vitamin och folsyra (B9-vitamin) kan motverka utvecklingen av inflammation och ärrvävnad genom att sänka nivån av den problematiska aminosyran homocystein. Detta framgår av en studie, publicerad i tidskriften Journal of Hepatology, där forskarna tittar närmare på homocysteinets roll i sjukdomens utveckling.

Det antas att cirka 25 procent av världens befolkning lider av icke-alkoholorsakad fettlever med ökad ansamling av fett i levern. Icke-alkoholorsakad fettlever hänger ofta samman med metaboliskt syndrom, som är ett förstadium till typ 2-diabetes. Med tiden utvecklar många en form av kronisk inflammation eller leverinflammation som kallas icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH) som orsakar ärrvävnad (fibros) i levern. Tillståndet är mycket kritiskt eftersom de flesta processer i levern påverkas. Icke-alkoholorsakad fettlever ökar också risken för cirros och primär levercancer.
Vid icke-alkoholorsakad fettlever har flera studier redan visat att höga nivåer av homocystein i blodet ökar sjukdomens svårighetsgrad, medan B12-vitamin och folsyra minskar svårighetsgraden. Man vet att B12-vitamin och folsyra har betydelse för att vi ska kunna omvandla homocystein till andra aminosyror. Man vet också att ett förhöjt homocystein ökar risken för oxidativ stress och hjärt-kärlsjukdomar. Men det är ännu inte känt om ett förhöjt homocystein i blodet spelar någon roll i utvecklingen av icke-alkoholorsakad fettlever.
I den nya studien undersökte forskarna vilken effekt en förhöjd nivå av homocystein har på utvecklingen av icke-alkoholorsakad fettlever, metabolismen och autofagi, som är ett sätt på vilket celler bland annat bryter ner sina egna proteiner när de har blivit gamla eller skadade. Forskarna använde prover från människor och djur. Forskarna tillförde även B12-vitamin och folsyra för att se huruvida detta kunde förändra proteiner och markörer för icke-alkoholorsakad fettlever.

Tillskott med B12-vitamin och folsyra har potential som en ny behandling

Det visade sig att serumnivån av homocystein var direkt relaterad till inflammation och ärrvävnad i levern. Mer exakt fann forskarna att vissa gener som är viktiga för homocysteinmetabolismen och ett förhöjt homocystein nedreglerades vid icke-alkoholorsakad fettlever. Detta skedde via flera leverproteiner involverade i icke-alkoholorsakad fettlever, däribland syntaxin 17 (STX17), som spelar en avgörande roll vid regleringen av inflammation, autofagi och fibros vid ett förhöjt homocystein.
Dessutom fann forskarna att B12-vitamin och folsyra:

  • Främjar omvandlingen av homocystein till aminosyran metionin.
  • Sänker nivån av homocystein.
  • Återställer autofagi- och STX17-aktivitet.
  • Förbättrar levercellsfunktioner hos möss med icke-alkoholorsakad fettlever.

Forskarna drar därför slutsatsen att en förhöjd nivå av homocystein spelar en avgörande roll i utvecklingen av icke-alkoholorsakad fettlever via proteinet STX17. Eftersom B12-vitamin och folsyra främjar omvandlingen av homocystein kan dessa två tillskott därför vara en ny terapi som bör ligga i framkanten vid behandlingen av icke-alkoholorsakad fettlever. De två tillskotten har naturligtvis också en avgörande roll vid själva förebyggandet av sjukdomen.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Journal of Hepatology.

  • B12-vitamin (kobalamin) finns bara i animaliska källor.
  • Många har svårt att ta upp B12-vitamin från kosten.
  • Tillskott som sugtabletter ger bättre upptag via munslemhinnan.
  • Brist på B12-vitamin uppstår ofta tillsammans med brist på folsyra.

Mer information om icke-alkoholorsakad fettlever och nyttiga kostförändringar

I följande artikel kan du läsa mer om hur brist på D-vitamin och för många kolhydrater i kosten också ökar risken för icke-alkoholorsakad fettlever, som ofta hänger samman med övervikt.

»Ny syn på D-vitaminbrist, fettlever och övervikt«

Referenser:

Madhulika Tripathi et al. Vitamin B12 and folate decrease inflammation and fibrosis in NASH by preventing syntaxin 17 homocysteine. Journal of Hepatology, July 08, 2022

Li Li et al. The Association between Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) and advanced Fibrosis with Serological B12 Markers: results from the NHANES 1999-2004. Nutrients 9 March 2022

Luigi Barres et al. E New Light on Vitamin D in Obesity: A Novel Association with Trimethylamine- N-Oxide (TMAO). Nutrients 2019

  • Skapad