Skip to main content

Områden med mindre solljus ökar risken för OCD

– och detta kan bero på brist på sömnhormonet melatonin

Områden med mindre solljus ökar risken för OCDSolljus har betydelse för vår mentala hälsa av flera anledningar. Men på de nordliga breddgraderna exponeras vi för mindre solljus, och enligt en ny amerikansk studie ökar det risken för den psykiska störningen OCD, som kännetecknas av tvångstankar och/eller tvångshandlingar. Forskarna påpekar att personer med OCD ofta har en fördröjd dygnsrytm med sena sömnvanor, och att dygnsrytmstörningarna och brist på sömnhormonet melatonin kan spela en roll. Därför ser forskarna nu ny potential i behandlingen av sjukdomen som inkluderar morgonljus. Man kan också testa tillskott med melatonin.

OCD finns i många svårighetsgrader, från mild med mycket enstaka förekomster av tvångstankar och/eller -handlingar till ett mycket invalidiserande tillstånd, där de flesta av dygnets timmar präglas av dessa tankar och handlingar.
De flesta av oss har någon gång utan anledning haft ångestpräglade tankar om att något förfärligt kommer att inträffa, utan att vi egentligen lägger någon större vikt vid det. Men människor med OCD är övertygade om att det förfärliga faktiskt kommer att inträffa, och de kan till exempel utföra tvångshandlingar som att undgå en bestämd siffra, hoppa över vissa plattor i trottoaren eller tvätta händerna för ofta.
Man känner ännu inte till orsaken till att vissa påverkas av OCD, men forskning tyder på att störningen beror på en kombination av psykologiska och neurobiologiska orsaker, där det förekommer en störning i balansen av signalämnet serotonin. Och nu har de amerikanska forskarna kommit ett steg längre, för det finns nämligen en nära koppling mellan bildandet av serotonin och melatonin.

Omkring 2–3 procent av befolkningen lider av OCD, vilket är en förkortning av diagnosen Obsessive Compulsive Disorder.

Bildandet av serotonin och melatonin beror på ljus och mörker

Sedan urminnes tider har vi varit skapta för att vara vakna och vara aktiva under dagen när solen skiner, och sova på natten när det är mörkt. Det har alltid varit livsviktigt att sova tungt och drömma, så att vi kan återhämta oss och ladda upp inför nästa dag – både fysiskt och mentalt.
Det finns en direkt nervförbindelse från ögat till tallkottkörteln i hjärnan, och ljuset påverkar bildandet av serotonin som har betydelse för humöret, matsmältningen, minnet och mycket mer. Personer som utsätts för solljus tidigt på morgonen genererar i allmänhet mer serotonin under dagen. På kvällen, när det är mörkt, omvandlas serotonin till melatonin, som framkallar sömnighet och naturlig sömn med drömaktivitet. Sedan tidernas begynnelse har vi anpassat oss efter den kraftfulla växelverkan mellan ljus och mörk, som motsvarar det astronomiska dygnet.
Kroppen har på så sätt en typ av biologisk klocka, som styr ett hav av biologiska processer i alla celler, och av samma anledning mår vi bäst av att få massor av dagsljus och att sova i beckmörker.
Men på de nordliga breddgraderna får vi inte så mycket dagsljus på vintern. Å andra sidan får vi massor av konstgjort ljus från lampor och skärmar på kvällen, som förvirrar tallkottkörteln och den inre klockan.

Spännande studier och resultat

Enligt Meredith Coles, professor i psykologi vid Binghamton University (State University of New York), är resultaten av den nya studien spännande, eftersom de ger en ny infallsvinkel till behandlingen av OCD, och det gäller särskilt de personer som bor i områden med mindre solljus.
Coles och hennes forskarteam tittade närmare på ett antal data om patienter med OCD och jämförde dessa med den breddgrad på vilken de bodde.
Patienter med OCD rapporterade ofta att de inte kunde somna när de ville. Detta ledde till att de somnade för sent och därför vaknade för sent för att kompensera för bristen på sömn. Patienterna med OCD anpassade sig därför till en fördröjd dygnsrytm som kunde förvärra deras symtom.
Det handlar alltså om en ond cirkel, eftersom de inte får tillräckligt med morgonljus. Detta bidrar nämligen till en obalans mellan kroppens signalmolekyler och den inre biologiska klockan, som är beroende av ljus och mörker.
Forskarna fann dessutom att denna obalans mellan kroppens signalmolekyler var långt mer dominerande på de nordliga breddgraderna, där det förekommer mindre solljus. Obalansen mellan serotonin och melatonin ökade inte bara risken för att få sjukdomen OCD, utan också risken för att få värre symptom och under en längre tid, jämfört med OCD-patienter på sydligare breddgrader.

Visste du att tonåringar ofta har en fördröjd dygnsrytm och att kroppens egen produktion av melatonin minskar med ålder?

Framtida behandling

Enligt de amerikanska forskarna är det fortfarande för tidigt att implementera en särskild behandling baserad på den nya informationen, och det behövs fler studier för att titta på patienternas dygnsrytm och nivåer av melatonin. Forskarna hoppas emellertid att framtida studier, under vilka man utsätter OCD-patienter för morgonljus, kan bidra till en ny behandling av OCD. Man kan också överväga tillskott med melatonin.

Ljusterapi med särskilda lampor och glasögon med gula linser för dygnsrytmen

Det finns speciella ljusterapilampor som efterliknar dagsljuset, och de är särskilt relevanta för de mörka vintermånaderna. På så sätt stimuleras produktionen av serotonin, vilket är bra under dagen, och som en föregångare till bildandet av melatonin på kvällen när det blir mörkt.
Men exponering för artificiellt ljus från lampor och skärmar minskar produktionen av melatonin, speciellt de nya LED-ljuskällorna med starka och mer eller mindre osynliga blåaktiga färger, som cellerna i ögats näthinna är särskilt känsliga för. Det innebär med andra ord att det blåaktiga ljushavet berättar för kroppen att det är morgon, vilket hämmar den naturliga produktionen av melatonin som ska säkerställa en hälsosam sömn. Därför fortsätter vi enkelt att sitta framför vår smartphone, bärbara dator eller TV med resultatet att vi kommer för sent i säng och får för lite sömn.
Ändå kan det hjälpa melatoninproduktionen om man sänker ljuset på kvällen, väljer gult eller rött ljus eller använder glasögon med gula linser som blockerar det blå ljuset. Andra studier visar att personer som använder glasögon som blockerar blått ljus både sover och mår bättre.

Melatonin är en naturlig sömntablett

Tillskott med melatonin är en genväg till en naturlig sömn, eftersom tillskottet kompenserar för kroppens brist.

Tillskott med melatonin

Tillskott med melatonin tolereras vanligtvis väl, och är till skillnad från många sömnmedel inte förbundet med några biverkningar. Melatonin är receptbelagt i Sverige. Det är dock lagligt att köpa och importera melatonin för eget bruk från andra EU-länder – både som tillskott och som receptfritt läkemedel. Det är inte tillåtet att föra in melatonin från länder utanför EU. Det finns också en större risk för att kvaliteten är undermålig.
De flesta tabletter innehåller mellan 2–3 mg melatonin.
Doseringen ligger vanligtvis på 1 tablett dagligen, vilken bör tas en halv till en timme före sänggående om inget annat anges.

Ett par goda råd före sänggående

Försök att stänga av alla elektriska apparater i sovrummet. Placera telefonen i flygläge (väckarklockan fungerar ändå) eller lämna den i ett angränsande rum så att tallkottkörteln får lugn och ro till att producera melatonin. Mörkläggningsgardiner är också en god idé.

Referenser

Meredith E. et al. Obsessive compulsive disorder prevalence increases with latitude. Journal of Obsessive-Compulsive and related Disorders. 2018

Binghamton University. Living in areas with less sun may increase your risk of OCD. ScienceDaily July 10. 2018

Xie Z et al. A review of sleep disorders and melatonin. Neurol Res 2017

Pierpaoli Walter, Regelson William. The Melatonin Miracle. Simon and Schuster 1996

https://da.wikipedia.org/wiki/OCD

http://www.sind.dk/ocd

https://www.netdoktor.dk/ordbog/serotonin.htm

http://videnskab.dk/krop-sundhed/elektrisk-lys-og-skaermtid-odelaegger-sovnen-og-skader-helbredet

 

  • Skapad