Skip to main content

Mobiltelefoner och skärmar kan orsaka Alzheimers och oxidativ stress

Mobiltelefoner och skärmar kan orsaka Alzheimers och oxidativ stressVi påverkas alla av elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, skärmar, elförsörjning och andra elektriska system i vardagen. Hjärnans neuroner är särskilt sårbara, i synnerhet eftersom elektromagnetisk strålning kan öka neuronernas upptag av kalciumjoner, så att de blir överaktiva och i värsta fall förstörs. En studie publicerad i News Medical Life Sciences avslöjar alltså att för mycket kalcium i hjärnan ökar risken för Alzheimers sjukdom och digital demens hos unga. Den ökade elektromagnetiska strålningen påverkar även kroppen med fria radikaler, som kan orsaka oxidativ stress och cellskador eftersom kroppens försvarssystem med olika antioxidanter inte hänger med. Detta framgår av en artikel publicerad i tidskriften The Journal of Microscopy & Ultrastructure, som också beskriver hur elektromagnetisk strålning kan orsaka stress, huvudvärk, trötthet, ångest och andra symtom.

Det finns naturliga och konstgjorda elektromagnetiska fält (EMF), och strålning finns överallt omkring oss – från jordens magnetfält och solens UV-strålning till mobiltelefoner, skärmar, glödlampor, elinstallationer, höjbara sängar, värmekablar i golvet, mikrovågsugnar, sändarmaster, högspänningsledningar, Wi-Fi-routrar, radioaktiv strålning och MR-skannrar. Under de senaste årtiondena har effekten av elektromagnetisk strålning ökat avsevärt, och särskild fokus har legat på mobiltelefoner, skärmar och 5G.
EMF och strålning kan påverka kroppen på många biokemiska sätt. Detta inkluderar lokal uppvärmning av vävnad om man till exempel håller en mobiltelefon mot örat, har den i fickan eller sitter med en bärbar dator i knät. Nedsatt aktivitet av stora molekyler i cellerna, förskjutningar i jonbalansen, skador på DNA och andra biokemiska störningar kan också uppstå vid intensiva eller långvariga effekter.

Samband mellan EMF, kalcium, Alzheimers och digital demens hos unga

Skelettet innehåller cirka 99 procent av kroppens kalcium, och koncentrationen av kalcium bör vara extremt liten i neuroner och andra celler som tillhör mjukvävnader. Kalciumjoner är avgörande för musklernas sammandragning, utsöndring av hormoner, aktivering av neuroner och frisättning av signalsubstanser som glutamat. Men om för många kalciumjoner strömmar in i cellerna finns det risk för att cellerna blir överaktiva och orsakar inflammationer och andra metabola störningar.
Under ett kvartssekel har forskare studerat och publicerat vilken effekt kalcium har på det centrala nervsystemets funktioner och Alzheimers sjukdom. Man har följaktligen hittat ökade mängder i hjärnan av de skadliga proteinerna beta-amyloid och tau, som orsakar celldöd. Detta framgår bland annat av en artikel publicerad i News Medical Life Sciences. Här framgår det också att EMF aktiverar cellernas upptag av kalciumjoner via kalciumkanalerna VGCC (voltage-gated calcium channels).
I djurförsök har det flera gånger påvisats hur EMF leder till ökade mängder kalcium i hjärnan, och att detta kan orsaka Alzheimers sjukdom till följd av de ackumulerade proteinerna samt oxidativ stress, inflammation och andra metaboliska störningar. Enligt professor Martin L. Pall vid Washington State University, som har studerat fenomenet i årtionden, kan mobiltelefoner, skärmar och andra källor till EMF orsaka extremt tidig utveckling av Alzheimers sjukdom. Det är också ett faktum att den genomsnittliga tidpunkten för utveckling av Alzheimers sjukdom under de senaste tjugo åren har inträffat mycket tidigare i takt med den större exponeringen för EMF genom mobiltelefoner och annan trådlös kommunikation. Mycket unga människor som utsätts för EMF i flera timmar varje dag riskerar också att utveckla digital demens.
Enligt Videnskab.dk har forskare från National University of Singapore (NUS) dessutom funnit att barn i nioårsåldern, som i genomsnitt tillbringade två timmar om dagen framför en skärm, hade fler problem med minne, koncentration och anpassning än de borde enligt forskarnas modeller.
Som det framgår tål hjärnan inte för mycket påverkan av EMF och att cellerna tar upp för många kalciumjoner, och under normala omständigheter fungerar magnesium som en naturlig kalciumblockerare. Enligt en tidigare studie på grodor, publicerad i The Journal of General Physiology, är det också möjligt att magnesium kan inaktivera cellernas upptag av kalciumjoner via VGCC-kanalerna (voltage-gated calcium channels). Men det behövs mer forskning i relation till EMF, och det är alltid bäst att minska den dagliga exponeringen.

EMF medför oxidativ stress

EMF ökar dessutom påverkan av fria radikaler, som kan skada proteiner, lipider och DNA via en rad kedjereaktioner. Vi bildar i förväg fria radikaler under syreomsättning, inflammationer och andra metaboliska processer. Dessutom bidrar tobaksrök, medicinering och förgiftning till den yttre påverkan.
Eftersom de fria radikalerna är några mycket reaktiva molekyler är det viktigt att de endast verkar inom begränsade områden och inte orsakar kedjereaktioner och oxidativ stress, då det förekommer en brist på skyddande antioxidanter.
I en översiktsartikel publicerad i The Journal of Microscopy & Ultrastructure ville forskarna därför titta närmare på hur EMF och oxidativ stress påverkar kroppens antioxidantsystem, som omfattar A-, C- och E-vitamin samt magnesium, zink, selen, Q10 och melatonin.
Enligt metaanalysen kan EMF utlösa oxidativ stress och orsaka skador i flera vävnader. Man har också konstaterat minskad aktivitet av E-vitamin, GPx (som innehåller selen), SOD (som innehåller zink), melatonin och andra antioxidanter. Till följd av de många biokemiska störningarna kan EMF orsaka bland annat trötthet, huvudvärk, försämrade kognitiva funktioner, sömnlöshet och skador på organ, där man vet för lite om långtidseffekterna. Vi bör därför minska påverkan av EMF på daglig basis. Enligt flera studier tyder det också på att tillskott med olika antioxidanter och folsyra kan bidra till att förebygga det skadliga effekter som orsakas av EMF och oxidativ stress.

Referenser:

Emily Henderson. New insights into the link between EMF´s calcium and Alzheimer´s. News Medical Sciences. 2022

Videnskab.dk´s redaktion. Små børns skærmtid kobles til senere negative effekter I hjernen. Videnskab.dk 2023.

H C Hartzell, R E White. Effects of magnesium on inactivation of the voltage-gated calcium current in cardiac myocytes. The Journal of General Physiology 1989

Elfide Gizem Kivrak et al. Effects of electromagnetic fields on the antioxidant defense system. The Journal of Microscopy & Ultrastructure. 2017

  • Skapad