Skip to main content

Selenets förbisedda betydelse för fertiliteten hos båda könen

Selenets förbisedda betydelse för fertiliteten hos båda könenSelen har en förbisedd betydelse för spermakvaliteten och en hälsosam graviditet. Ett forskarteam från Rumänien har nu tittat närmare på blodets nivå av vissa seleninnehållande antioxidanter och funnit att låga nivåer har ett betydande samband med sämre spermakvalitet. Forskarna hänvisar också till att selenbrist ökar risken för komplikationer vid graviditet, missfall och för tidig födsel. Eftersom selenbrist är vanligt, och ofrivillig infertilitet likaså, kan tillskott med selen därför vara relevant. För information har danska lantbrukare i årtionden gett sina boskapsdjur tillskott med selen för att förbättra deras fertilitet och allmänna hälsotillstånd.

Spårämnet selen ingår i 30 selenberoende proteiner, som bland annat har betydelse för energiomsättningen, DNA-syntesen och ämnesomsättningen. Seleninnehållande proteiner som GPx (glutationperoxidas), TR (tioredoxinreduktas) och selenoprotein H, P och S spelar viktiga roller vid mognaden och skyddet av kvinnans ägg, under fosterutvecklingen samt för att barnet föds i tid. De seleninnehållande proteinerna har sammantaget en särskilt uppbyggande roll under graviditeten, däribland för fosterhjärnans utveckling. De seleninnehållande antioxidanterna GPx skyddar samtidigt moderkakan och fostret från ödeläggande oxidativ stress, då det förekommer en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Vi bildar alla fria radikaler som en biprodukt av syreomsättningen, och mängden ökar enormt vid stress, infektioner, tobaksrökning och förgiftning.
Det har tidigare påvisats att brist på selen ökar risken för infertilitet och en lång rad komplikationer som kronisk inflammation i livmodern eller brösten, äggstockscystor, skador på fostrets hjärta och muskler, missfall, ökad risk för infektioner hos modern och det nyfödda barnet, eller att barnet är dödfött.
När det gäller manlig fertilitet är de seleninnehållande proteinerna viktiga för spermiesvansen, som påverkar spermiens förmåga att simma. Om mannen lider brist på selen påverkar det inte bara spermiernas mobilitet, utan också deras kvalitet. Detta beror på att spermier är extremt sårbara för oxidativ stress, eftersom de till skillnad från de flesta andra celler inte är i stånd att reparera skador på sitt eget DNA. Därför kan något som kallas DNA-fragmentering uppstå. Så även om spermierna simmar bra och befruktar ägget, kommer ägget inte att kunna utvecklas normalt och stöts ut ganska snabbt. Selen har därför betydelse för normalt fungerande spermier, vilket ökar risken för befruktning av ägget och att det utvecklar sig i livmodern.

Alla våra celler innehåller selen, och de högsta koncentrationerna finns i könskörtlar och spermier.

Den nya studien: mer fokus på selentillskott för den utbredda dåliga fertiliteten

Eftersom flera studier över tiden har avslöjat selenets roll för fertiliteten hade de rumänska forskarna en hypotes om att en låg selenstatus, som särskilt var relaterat till aktiviteten hos antioxidanten GPx, kunde försämra fertiliteten hos båda könen. Forskarna undersökte därför selenkoncentrationen i serum hos 1 264 till synes friska individer i åldern 16–89 år från västra Rumänien. Studien avslöjade att selenbrist var vanligast bland ungdomarna, där upp till 50 procent inte hade tillräcklig GPx-aktivitet. Dessa resultat hängde samman med den sjunkande fertilitet som man i allmänhet har observerat i Rumänien under de senaste åren. Därför antar forskarna att det bör läggas mer fokus på att den unga generationen får tillräckligt med selen. Det är också möjligt att mäta seleninnehållet i blodet, så att man med hjälp av tillskott kan kompensera för brister som kan vara orsaken till den dåliga fertiliteten.

Selenkällor och tillskott

Selen finns huvudsakligen i fisk, skaldjur, inälvsmat, ägg, mejeriprodukter och paranötter. Eftersom jorden är fattig på selen i Europa återspeglar det sig i hela näringskedjan, och detta bidrar till den utbredda bristen.
De officiella rekommendationerna, RI, är satta till 55 mg om dagen. Men studier visar att det inte räcker att mätta en viss selenförening, selenoprotein P, som används som markör för att mäta blodets selenstatus. För att mätta selenoprotein P bör man inta cirka 100 mikrogram selen om dagen. Tillskott baserade på selenjäst, som innehåller många selenföreningar, ger den största likheten med selenvariationen i selenrik kost.

Boskapsdjur och husdjur har fått selen i sitt foder i årtionden

Selen har också betydelse för djurens fertilitet och allmänna hälsotillstånd. Selen finns i regel i hund- och kattmat. Gris- och nötkreaturuppfödare har i årtionden kompletterat djurens foder med selen. Lantbrukarna vet till exempel att selenbrist kan orsaka fertilitetsproblem och öka risken för dödfödda och svaga kalvar. Att lantbrukarna bryr sig mer om djurens näringsstatus beror så klart på att friska djur medför en sund ekonomi.

Referenser

Teofana Otilia Bizerea-Moga et al. Evaluation of Serum Selenium Status by Age and Gender: A Retrospective Observational Cohort Study in Western Romania. Nutrients 2021.
Pol Solé-Navais et al. Maternal Dietary Selenium Intake during Pregnancy is Associated with Higher Birth Weight and Lower Risk of Small for Gestational Age Births in the Norwegian Mother, Father and Child Cohort study. Nutrients. December 2020

Hilten T Mistry et al. Selenium in reproductive health. Journal of Obstetrics and Gynaecologi. 2011

Fatemeh Tara et al. Selenium supplementation and premature (pre-labor) rupture of membranes: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2010

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017

Editorial Team. Selenium deficiency promoted by climate change. ETHzüric 2017

Danmarks Jordbrugsforskning. Selen anvendelse i dansk landbrug. 2006

  • Skapad