Skip to main content

Brist på jod under graviditeten kan skada barnets mentala utveckling

Brist på jod under graviditeten kan skada barnets mentala utvecklingEtt stigande antal unga kvinnor riskerar att få barn med otillräcklig utveckling av den mentala kapaciteten på grund av jodbrist. Detta kan bero på utarmad jord och förändrade kostvanor med färre jodinnehållande animaliska produkter. Det finns också många som föredrar havssalt och himalayasalt istället för jodberikat salt. Jodbrist verkar vara störst bland kvinnor som lever på en växtbaserad vegankost, men det förekommer också bland kvinnor som äter kött. Detta framgår av en studie från University of South Australia. Så hur får gravida kvinnor tillräckligt med jod, och finns det jodberikat salt av god kvalitet utan klumpförebyggande medel som aluminium?

Jod har en särskilt stor betydelse för ämnesomsättningen och en hälsosam graviditet. Eftersom fostret växer så pass mycket under de nio graviditetsmånaderna har det naturligt en mycket aktiv ämnesomsättning, vilket även påverkar hjärnans utveckling. Om en gravid kvinna lider brist på mycket jod föreligger det en risk att hon kommer att föda ett barn med hämmad tillväxt, intellektuell funktionsnedsättning och ett fysiskt handikapp. Tillståndet kallas kretinism och drabbar 1 av 4 000 barn över hela världen. Nu visar det sig dessutom att mindre jodbrister också kan påverka graviditeten och barnets mentala utveckling i negativ riktning.

Jodbrist är vanligt både bland vegetarianer och köttätare

Den lilla pilotstudien utfördes vid University of South Australia. Här jämförde forskarna jodinnehållet i urinen hos 31 deltagare med vegankost och 26 deltagare med en blandad växt- och köttbaserad.
Urinproverna avslöjade att vegangruppen hade ett jodinnehåll på 44 µg/l och att köttätarna hade ett innehåll på 64 µg/l. Men ingen av grupperna hade ett tillräckligt innehåll, vilket enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ligger på 100 µg/l.
Deltagare från båda grupperna som valde det rosa himalayasaltet istället för jodberikat salt led av de allvarligaste jodbristerna med ett genomsnittligt innehåll på 23 µg/l.
Den nya studien har publicerats i International Journal of Environmental Research and Public Health.

Brist på jod är ett globalt problem

Den nya australiensiska studien är en uppföljning av en amerikansk studie som har visat att nästan två miljarder människor lider brist på jod. Detta har resulterat i att 50 miljoner lider av kliniska sjukdomar, där ämnesomsättningssjukdomar är bland de vanligaste.
Som nämnts har jod betydelse för fostrets mentala utveckling, och enligt en av forskarna bakom den nya australiensiska studien, dietisten Jane Whitbread, kan lätt till måttlig jodbrist påverka barnets språk- och minnesutveckling samt andra mentala färdigheter.

Gravida kvinnor har ett särskilt behov av jod

Under graviditeten ökar behovet av jod. Enligt Jane Whitbread rekommenderas det att gravida kvinnor tar ett dagligt tillskott med 150 mikrogram jod, vilket är de allmänna officiella rekommendationerna till vuxna i Danmark.
Men tyvärr är det få kvinnor som tar tillskott före och under graviditeten.
Jod finns i fisk, fisksås, skaldjur, ägg, alger, tång och jodberikat salt. Mängden jod i havssalt och himalayasalt är mycket begränsad och kan inte täcka det dagliga behovet.

Innehåll av jod i mikrogram per 100 gram

Tång 36 000
Musslor 140
Lax 65
Hela ägg 21
Frukt och grönsaker 0,2-1

 Tillsättning av jod i salt och livsmedel är inte tillräckligt

Ett av de största problemen är att jorden på många ställen är fattig på jod, vilket påverkar hela näringskedjan.
Eftersom man redan känner till sambandet mellan jodbrist och otillräcklig utveckling av den mentala kapaciteten hos nyfödda i Australien införde man jodberikat salt i bröd 2009. Sedan dess har det rapporterats att kvinnor som äter cirka 100 gram icke-ekologiskt jodberikat bröd om dagen, eller cirka tre skivor, har fem gånger större chans att få tillräckligt med jod jämfört med kvinnor som inte äter så mycket bröd. I genomsnitt åt kvinnorna bara en skiva bröd om dagen.
I Danmark har man sedan 2000 återigen infört obligatorisk jodberikning av salt, eftersom jodintaget var lägre än de internationella rekommendationerna. Bagare måste också använda jodberikat salt i sitt bröd. Men även om jodintaget har stigit något ligger intaget fortfarande i underkanten. Inte minst hos gravida.

Kom ihåg att himalayasalt och växtmjölk inte innehåller tillräckligt med jod

Enligt de australiensiska forskarna är det också problematiskt att många idag väljer havssalt eller himalayasalt. För även om dessa saltkällor innehåller lite fler hälsosamma mineraler, innehåller de inte så mycket jod som tillsätts i vanligt bordssalt. Därför bör man få tillräckligt med jod från andra källor om man använder havssalt eller himalayasalt i matlagningen.
Man bör undgå jodberikat bordssalt med klumpförebyggande medel som aluminium. Aluminiumföreningar har i djurförsök påverkat nervsystemet och fortplantningen i negativ riktning. Om man vill ha ett finare bordssalt kan man välja mineralsalt, som också innehåller kaliumklorid och magnesiumsulfat plus jod.
Enligt de australiensiska forskarna innehåller växtbaserade mejeriprodukter mycket mindre jod än riktiga mejeriprodukter.
Därför rekommenderar forskarna att de populära saltprodukterna och växtbaserade mejeriprodukterna berikas med jod. Forskarna efterlyser också mer fokus på hur viktigt det är för gravida, men även alla andra, att få tillräckligt med jod i kosten eller genom tillskott.

  • Jod är det enda mineralet som är obligatoriskt att tillsätta i livsmedel eftersom det kan förhindra utvecklingen av struma.
  • Forskning visar att jod också är viktigt för ämnesomsättning, fosterutveckling, östrogenbalans och förebyggande av bröstcancer.
  • Jod kan dessutom främja kroppens utsöndring av miljögifter som fluorämnen.

Referenser:

University of South Australia. Poor iodine levels in women pose risks to fetal intellectual development in pregnancy. Science Daily

Jane S. et al. Iodine Excretion and Intake in Women of Reproductive Age in South Australia Eating Plant-Based and Omnovores Diets. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021

Kristian Sjøgren. Derfor skal der være jod i dit husholdningssalt. Videnskab.dk 31. oktober 2018

Rychlik W. The need for iodine supplementation. OMS 12.06. 2017

Frederick R. Stoddard et al. Iodine Alters Gene expression in the MCF7 Breast Cancer Cell Line: Evidence for an Anti-Estrogen Effect of Iodine. International Journal of Medical Sciences. 2008

Frida - Parametre (fooddata.dk)

  • Skapad