Skip to main content

Unga vuxnas utbredda brist på vitaminer och mineraler skadar fertiliteten och främjar åldringsprocesser

Unga vuxnas utbredda brist på vitaminer och mineraler skadar fertiliteten och främjar åldringsprocesserBreda befolkningsundersökningar av vuxnas kostvanor har en tendens att förbise vissa grupper, såsom yngre vuxna. En brittisk studie har därför tittat närmare på kostvanorna hos vuxna i tjugo-, trettio-, fyrtio- och femtioårsåldern. Det visade sig bland annat att det förekom en omfattande brist på B-vitamin, magnesium, kalium, jod, zink och inte minst selen. Brist på dessa livsviktiga näringsämnen kan bland annat skada fertiliteten, öka risken för en lång rad sjukdomar och främja osynliga åldringsprocesser, inklusive förlust av kognitiva förmågor och förlust av benmassa.

Även om klassiska bristsjukdomar som skörbjugg, beriberi och engelska sjukan mest hör till det förflutna, är en delvis brist på ett eller flera näringsämnen fortfarande ett vanligt problem som skapar grogrund för dåligt välbefinnande, ofrivillig barnlöshet, sjukdom, tidigt åldrande och kortare liv.
Det antas att en miljard människor världen över lider brist på viktiga näringsämnen idag. Och det är inte bara i de fattiga länderna vi ser dessa allvarliga brister. Det gäller även rikare länder som Storbritannien, USA, Tyskland och Danmark, där jorden är mer eller mindre utarmad, baslivsmedel raffinerade och kostvanorna har förändrats till förmån för en lång rad tomma kalorier i flytande och fast form.
Mycket tyder på att brist på ett eller flera näringsämnen kan få allvarliga konsekvenser och så småningom bidra till diabetes, ämnesomsättningssjukdomar, neurologiska sjukdomar, cancer och många andra sjukdomar som florerar i vår del av världen. Men det kan vara svårare att genomskåda sammanhanget i förhållande till de klassiska bristsjukdomarna, som bara rör ett enda näringsämne.

Varför är det så viktigt att få tillräckligt med vitaminer och mineraler – hela livet?

De energigivande ämnena är kolhydrater, fett och protein. Men för att cellerna ska kunna omvandla kalorierna till energi behöver de vitaminer och mineraler, som ingår i en mängd enzymprocesser. Vitaminer och mineraler är viktiga för tillväxten, benen, nervsystemet, de kognitiva förmågorna, hormonsystemet, immunsystemet och reproduktionen. Slutligen fungerar vissa vitaminer och mineraler som viktiga antioxidanter, som skyddar kroppens celler mot oxidativa skador och carcinogener. Många av vitaminerna och mineralerna verkar dessutom tillsammans, och därför bör vi få dem i ett balanserat förhållande.

WHO lägger stor vikt vid vitaminernas och mineralernas förmåga att hjälpa kroppen att producera de enzymer och hormoner som behövs för tillväxt och utveckling.

Kostrekommendationer och -studier har förbisett unga vuxna

När det gäller dagliga rekommendationer om vitaminer och mineraler samt studier av vuxnas intag fokuserar man vanligtvis på den kollektiva vuxenprofilen. Enligt de officiella engelska kostrekommendationerna RNI (referensnäringsintag) omfattar de rekommenderade mängderna vitaminer och mineraler vuxna i åldern 19–64 år. I USA gäller de officiella rekommendationerna (NHANES) vuxna över 20 år. I Danmark gäller RI (referensintaget) för vuxna och barn över 11 år.
I vissa studier har man fokuserat på kostvanor bland vuxna i åldern 46–64, men man har inte undersökt kostvanorna bland vuxna i åldern 20–30.

Såhär visar den nya studien kostvanorna i olika åldersgrupper

I den nya brittiska studien inhämtade forskarna data från flera tidigare studier som genomfördes mellan 2008 och 2014. I studien deltog 3 238 vuxna från Storbritannien (England, Nordirland, Skottland och Wales) som hade fört dagbok över sina kost- och dryckesvanor på vardagar och helger, och man tog inte hänsyn till eventuella kosttillskott.
Dagboksanteckningarna stöddes av bilder som visade små, medelstora och stora portioner. De enskilda deltagarnas information om kost- och dryckesvanor fördes sedan in i ett system (DINO), som beräknade innehållet av näringsämnen. Dessa mängder jämfördes sedan med de officiella rekommendationerna för näringsämnen (RNI) och den nedre gränsen (LRNI). Det förekom dock inga data för E-vitamin och D-vitamin, som vi främst får från solen.
Deltagarna delades sedan in efter kön samt i åldersgrupperna 20–29, 30–39, 40–49 och 50–59 år.

Studien avslöjade följande omfattande brister och stora skillnader i ålder och kön

  • 19 procent av de unga vuxna i tjugoårsåldern hade ett intag av magnesium under minimigränsen.
  • Kvinnors intag av B2-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, folsyra, kalcium, järn, magnesium, kalium och jod var signifikant lägre än männens.
  • Intaget av A-vitamin, B2-vitamin, folsyra, kalcium, magnesium, kalium, jod och koppar bland de unga vuxna i tjugoårsåldern var också för lågt och signifikant lägre än i åldersgrupperna 30, 40 och 50 år.
  • Av kvinnorna hade 50,3 procent ett selenintag under den nedre gränsen, och för männen var det 25,8 procent.
  • Ungefär en fjärdedel av kvinnorna hade ett intag av järn och kalium som låg under den nedre gränsen.
  • Män mellan 20–59 år hade ett genomsnittligt intag av magnesium, kalium, zink, selen och koppar som låg under de officiella rekommendationerna RNI.

De unga vuxnas kostvanor har betydelse för resten av livet

Vilket framgår av studien föreligger det en utbredd brist på A-vitamin, B2-vitamin, folsyra, kalcium, magnesium, kalium, jod, zink och selen. Det verkar också som om unga vuxna i tjugoårsåldern äter mer ohälsosamt än de äldre, och att kvinnor lättare hamnar i brist på näringsämnen som järn på grund av menstruation, mindre kött och andra okända faktorer.
Resultaten av studien bekymrar forskarna av flera anledningar. Ett tillräckligt intag av vitaminer och mineraler är inte bara viktigt för fertiliteten. Det är också nödvändigt för en hälsosam graviditet och fostrets normala utveckling.
Ett tillräckligt intag av vitaminer och mineraler i ung vuxenålder kan dessutom förstärka kroppen, förebygga en mängd olika sjukdomar, fördröja åldringsprocesser och motverka för tidig död.
Forskare har till exempel funnit att psykologiska aspekter av kognitiv nedgång kan börja långsamt redan vid 18 års ålder. Unga friska vuxna kan således visa tecken på försämring med sämre minne och koordination redan i trettioårsåldern.
Det är känt att benen börjar bli svaga från 35 års ålder och att huden blir slappare och rynkigare. Och så åldras kroppen här och där mycket tidigare än de flesta förväntar sig.
Därför påpekar forskarna att vi måste fokusera på att få tillräckligt med näringsämnen under hela livet. Det betraktas alltså i allmänhet som en bra investering i en god hälsa.

Därför är brist på näringsämnen farligt på lång sikt

Vid relativ brist på en eller flera vitaminer och mineraler prioriterar kroppen deras funktioner inom energiomsättningen och centrala organ. Men samtidigt föreligger det en risk för att det inte finns tillräckligt med vitaminer och mineraler för de funktioner som ska skydda celler, vävnader och kretslopp. Med tiden ökar det risken för infektioner, hormonella obalanser, ämnesomsättningssjukdomar, artrit, blodproppar, benskörhet, cancer, demens, depression och andra sjukdomar.

Referenser

Emma Derbyshire. Micronutrient Intake of British Adults Across Midlife: A Secondary Analysis of the UK National Diet and Nutrition Survey. Frontiers in Nutrition 19 July 2018

University of Bristol. Magnesium could prevent fractures, say researchers. ScienceDaily 2017

Gary Scattergood: Vitamin B clinical trials first to use neuroimaging technology. Nutraingredients.com 2016

A. Hata et al. Magnesium intake decreases Type 2 diabetes risk through the improvement of insulin resistance and inflammation: The Hisayama study. Diabetic Medicine 2013

Jefferys Amanda et al. Thyroid dysfunction and reproductive health. The Obstetrician & Gynaecologist. 2015

Hagemann-Jensen Michael et al. The Selenium Metabolite Methylselenol Regulates the Expression of Ligands That Trigger Immune Activation through the Lymfocyte Receptor NKG2D. The Journal of Biological Chemistry. 2014.

Harris HR, et al. Selenium intake and breast cancer mortality in a cohort of Swedish women. Breast Cancer Res Treat. 2012

Pernille Lund. Sund og smuk hele livet. Ny videnskab. 2016

  • Skapad