Skip to main content

Omega-3-fettsyrorna EPA och DHA hämmar inflammationer via olika mekanismer

Omega-3-fettsyrorna EPA och DHA hämmar inflammationer via olika mekanismerDet är allmänt känt att omega-3-fettsyror hämmar inflammationer, vilket är den röda tråden i de flesta kroniska sjukdomar. En forskargrupp från Tufts University i USA har nu funnit att omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som finns i fet fisk och tillskott med fiskoljor, hämmar inflammationer via olika mekanismer. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Atherosclerosis, som samlar forskning om åderförkalkning. Studien är i linje med tidigare forskning som avslöjar hur viktigt det är att få tillräckligt med omega-3 för att förebygga cirkulationssjukdomar, gikt och andra livsstilssjukdomar.

Omega-3-fettsyrorna är livsviktiga, och därför måste vi tillföra dem genom kosten. I cellernas membran finns formerna EPA och DHA, som har en mängd olika fysiologiska funktioner. Fet fisk och fiskoljor innehåller just EPA och DHA, som därför är lättare att utnyttja.
Omega-3-fettsyrorna arbetar i ett biokemiskt samspel med omega-6-fettsyrorna, där balansen och formen är viktig. Det innebär att det skapas en grogrund för kroniska inflammationer och andra obalanser om vi får för lite omega-3. Låga nivåer av kronisk inflammation, som inte märks direkt, är involverade i åldringsprocesser, cirkulationssjukdomar, typ 2-diabetes, depression, Alzheimers och cancer. Våldsamma inflammationer, som orsakar direkta vävnadsskador, är involverade i autoimmuna sjukdomar som ledgikt. Under de senaste årtiondena har inflammatoriska sjukdomar ökat drastiskt, och detta beror på förändringar i kostvanor och livsstil.

Reglering av inflammationer

Naturligtvis måste vi kunna initiera en akut inflammation i kampen mot infektioner och vävnadsskador. Men immunförsvaret får inte överreagera med kronisk inflammation, eftersom det ökar risken för en mängd olika kroniska sjukdomar. Det beror bland annat på att vi bildar för många fria radikaler. Fria radikaler är några aggressiva molekyler som skapar farliga kedjereaktioner inuti cellerna och mellan cellerna. De fria radikalerna kan också skada det livsviktiga kolesterolet, så att det härsknar och banar väg för åderförkalkning.
Kroppens inflammationsprocesser styrs i hög grad av vissa proteiner som bildas av särskilda vita blodkroppar, och det bör alltid finnas en balans mellan de proinflammatoriska proteinerna och de antiinflammatoriska proteinerna.
Forskargruppen från Tufts University fann i sin nya studie att DHA hade en större antiinflammatorisk effekt än EPA. DHA minskade även nivån av ett antiinflammatoriskt protein. Å andra sidan var EPA bättre än DHA när det gällde att återställa hela balansen mellan proinflammatoriska och antiinflammatoriska cytokiner.
Vid förebyggande av hjärt-kärlsjukdomar är det mycket viktigt att det finns en balans mellan de proinflammatoriska och antiinflammatoriska proteinerna. Det är också relevant i samband med övervikt, följdsjukdomar som typ 2-diabetes samt många andra kroniska sjukdomar.
Det antas att EPA och DHA fungerar som igångsättande molekyler som stimulerar bildandet av antiinflammatoriska proteiner. De kan också blockera bildandet av proinflammatoriska proteiner.
Enligt en översiktsartikel kan tillskott med EPA och DHA avsevärt minska flera proinflammatoriska proteiner som CRP (C-reaktivt protein), TNFα (tumörnekrosfaktor alfa) och IL-6 (interleukin-6).
En senare studie, publicerad 2018, har visat att höga doser av EPA och DHA kan minska blodnivåerna av både IL-6 och IL-1β.

Information om studien

Den nya studien från Tufts University löpte över 36 veckor och omfattade 9 män och 12 kvinnor i klimakteriet. Deltagarna var 50–75 år gamla och hade alla diagnostiserats med kronisk inflammation. I starten fick alla deltagare bara tillskott av solrosolja som innehåller omega-6, och detta var för att uppnå en bas för jämförelse. Senare fick deltagarna tillskott med EPA eller DHA.
Utöver DHA:ets antiinflammatoriska effekt fann forskarna att DHA:et minskade en genetisk predisposition för att bilda fyra proinflammatoriska proteiner, medan EPA bara minskade en typ. Å andra sidan hade EPA andra förmågor att reglera immunsvarets respons.
Även om det tyder på att DHA har den starkaste antiinflammatoriska effekten, är det enligt forskarna inte definitivt. Därför är det fortfarande en fördel att få båda omega-3-fettsyrorna, eftersom de också finns i fet fisk och tillskott med fiskoljor.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Atherosclerosis.
För information tar det en månad innan EPA och DHA lagras in i cellmembranen, så den optimala effekten kommer först efteråt. Å andra sidan minskar effekten också under en månads tid om du slutar ta tillskott. Därför kan det vara svårt att genomskåda det direkta sambandet.

Hur mycket EPA och DHA behöver vi?

Vi kan i regel täcka behovet genom att följa livsmedelsmyndigheternas rekommendationer om att äta minst 200–300 gram fisk i veckan, varav en del bör vara fet fisk. Men genomsnittsintaget av fisk har sjunkit under de senaste årtiondena, så att intaget av EPA och DHA bara ligger på 0,2 gram om dagen – vilket är alldeles för lite.

Internationella experter rekommenderar följande dagliga mängder EPA/DHA:

  • 500 mg för att förhindra utpräglad brist.
  • 1 gram för proaktivt stöd – till exempel hjärna och kretslopp.
  • 2–4 gram för intensivt stöd – för exempelvis ömma leder.

Som framgår kan behovet av omega-3-fettsyror vara individuellt. Om man inte gillar fet fisk eller bara äter för lite är det lämpligt att ta tillskott. Fiskoljor baserade på fria fettsyror och triglycerider säkerställer ett gott upptag. Fiskoljor bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.

Hur mycket omega-3 finns det i fet fisk?

Det finns cirka 1 gram omega-3 i en sillmacka och 3–4 gram i en laxstek.

Referenser

Jisun So et al. EPA and DHA differentially modulate monocyte inflammatory response in subjects with chronic inflammation in part via plasma specialized pro-resolving lipid mediators: A randomized, double-blind, crossover study. Atherosclerosis. January 01, 2021

Will Chu. Omega-3 oils EPA and DHA differ in actions that tackle inflammation: Study. Nutraingredients.com 08-Dec-2020

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Understanding how omega-3 dampens inflammatory reactions. ScienceDaily 2017

Understanding How Omega 3 Dampens Inflammatory Reactions Neuroscience News 2017

Abdulrazaq, Innes JK, Calder PC. Effect of ω-3 polyunsaturated fatty acids on arthritic pain: A systematic review. Nutrition 2017

  • Skapad