Skip to main content

Ett högt intag av B6-vitamin minskar risken för cancer i bukspottkörteln

Ett högt intag av B6-vitamin minskar risken för cancer i bukspottkörtelnBukspottkörtelcancer är en av de mest dödliga cancerformerna, även om behandlingarna har blivit bättre. Eftersom många får diagnosen för sent och prognosen är så dålig, bör mer göras vad gäller förebyggande. Man kan bland annat sträva efter en normalvikt och undvika tobaksrökning. Enligt en ny metaanalys som publicerats i Nutrition Journal verkar det nu som att större mängder B6-vitamin genom kost eller tillskott också minskar risken för cancer i bukspottkörteln. Tidigare studier har dessutom visat att B6-vitamin minskar risken för tarmcancer.

Globalt är cancer i bukspottkörteln en av de mest aggressiva och dödliga cancerformerna, och de har kostat miljontals liv. Även om behandlingen har förbättrats är prognosen mycket dålig, med endast cirka fyra procent som lever mer än fem år efter diagnosen. Då det samtidigt saknas effektiva screeningmetoder för tidiga diagnoser är regelbundet förebyggande det enda sätt på vilken man kan minska den mänskliga och ekonomiska börd som sjukdomen medför.
Rökning och övervikt är kända riskfaktorer. Man tror också att kosten spelar en stor roll, och det finns en lång rad biologiska mekanismer som kan förklara sambandet mellan brist på näringsämnen och utveckling av cancer i bukspottkörteln och andra organ.
Några av de kostmässiga riskfaktorerna för utveckling av bukspottkörtelcancer är näringsämnen som är involverade i metabolismen av blodsocker, även kallad glukos, som härrör från kolhydrater i kosten. Författarna bakom den nya metaanalysen kommer närmare in på B6-vitamin, folinsyra, B12-vitamin och aminosyran metionin, som kan skydda mot cancer genom reglering av gener (DNA-metylering), celldelning samt reparation av skadat DNA och andra skadade celldelar.
Eftersom de olika vitaminerna och aminosyrorna har olika verkningsområden i energiomsättningen och skyddet av celler ville forskarna bakom den nya metaanalysen därför ta en närmare titt på ett antal studier som har kopplat samman dessa näringsämnen med risken för att utveckla cancer i bukspottkörteln.

Förhållandet mellan B6-vitamin, PLP och bukspottkörtelcancer

Forskarna undersökte 18 lämpliga studier, publicerade mellan 1991 och 2020, där man tittade på sambandet mellan B6-vitamin, B12-vitamin, aminosyran metionin och risken för att utveckla cancer i bukspottkörteln.
Det visade sig att det bara var ett högt intag av B6-vitamin som var direkt kopplat till en lägre risk för att utveckla bukspottkörtelcancer.
Deltagarnas intag av B6-vitamin (pyridoxin) genom kosten rapporterades i åtta studier, och nivån av den aktiva formen i blodet, som mäts som PLP (pyridoxal-5-fosfat), rapporterades i fem studier. Det var särskilt nivån av PLP som hade en direkt koppling med risken för att utveckla bukspottkörtelcancer. Så ju högre nivån av PLP var i blodet, desto lägre var risken för att utveckla cancer i bukspottkörteln.
Eftersom B6-vitamin finns i många vanliga livsmedel som kött, fisk, bananer, grönsaker, fullkornsprodukter och ägg, hittar forskarna nya sätt för att förebygga bukspottkörtelcancer. Forskarna efterlyser dock större randomiserade studier som kan bidra till att rekommendera de optimala doserna av B6-vitamin vid förebyggande av bukspottkörtelcancer.
Den nya metaanalysen har publicerats i Nutrition Journal. Resultaten ligger i linje med en tidigare studie som nämnts på denna webbplats och som behandlar B6-vitamin och tarmcancer.

B6-vitamin måste aktiveras i blodet till PLP innan det förebygger tarmcancer

Tarmcancer är en av de vanligaste cancerformerna. Även om kosten spelar en viktig roll har studier dock visat olika resultat vad gäller B6-vitaminets förmåga att förebygga sjukdomen. Ändå har det visat sig att höga nivåer i blodet av den aktiva formen av PLP (pyridoxal-5-fosfat) är förknippade med en lägre risk för tarmcancer på hela 30–50 procent jämfört med låga nivåer.
Forskarna bakom studien förstår ännu inte varför det föreligger avvikelser mellan intaget av B6-vitamin genom kost eller tillskott och värdet av PLP i blodet. Dessa avvikelser beror troligen på några av de många faktorer som hämmar upptaget och utnyttjandet av B6-vitamin.

Vad hämmar upptaget och utnyttjandet av B6-vitamin?

Det är redan känt att brister och dåligt utnyttjande av B6-vitamin kan orsakas av ensidiga kostvanor, uppvärmning, dålig tarmflora, åldringsprocesser, överkonsumtion av alkohol och andra stimulantia, p-piller och andra hormonpiller samt vissa läkemedel. Det innebär att många människor lider brist på det viktiga vitaminet, där det särskilt handlar om den aktiva formen PLP i blodet.

Fakta om B6-vitamin

  • Ingår i mer än 150 enzymprocesser, som bland annat har betydelse för energiomsättningen, nervsystemet, immunförsvaret, hormonaktiviteten, bildandet av röda blodkroppar och metabolismen av homocystein.
  • Fungerar som en antioxidant som skyddar celler och DNA mot fria radikaler.
  • Betydelse för utnyttjandet av magnesium.
  • Finns i kött, fisk, vitlök, grönsaker, bananer, fullkornsprodukter, ägg och mejeriprodukter.
  • Är vattenlösligt, och eftersom det inte kan deponeras i kroppen behöver vi ett regelbundet intag.
  • Brist och dåligt utnyttjande kan orsakas av ensidiga kostvanor, tarmsjukdomar, uppvärmning, åldringsprocesser, missbruk av stimulantia, hormonpiller och vissa läkemedel.
  • Flera forskare har hamnat i tvivel om huruvida de officiella rekommendationerna, RI, på 1,4 mg är optimala.
  • Detta beror på att B6-vitaminet har så många funktioner som är viktiga för hälsan, och att många faktorer kan öka behovet.

Referenser

Dan-Hong Wei. Vitamin B6, vitamin B12 and methionine and risk of pancreatic cancer: a meta-analysis. Nutrition Journal 2020

Bird RP. The Emerging Role of Vitamin B6 Inflammation and Carcinogenesis. Adv Food Nutr Res 2018

Marcelina Parra et al. B6 and Its Role in Cell Metabolism and Physiology. Cells. Published online 2018

Zhang XH et al. Vitamin B6 and colorectal cancer; current evidence and future directions. World Gastroenterol 2015

  • Skapad