Skip to main content

Kan kroniskt trötthetssyndrom bero på Q10-brist?

Kan kroniskt trötthetssyndrom bero på Q10-brist?Det finns det mycket som tyder på, för flera studier har efterhand visat att tillskott med större mängder Q10 plus ett derivat av B3-vitamin kan ha en positiv effekt. Både Q10 och B3-vitamin har nämligen en effekt på kroppens energiomsättning, som äger rum inuti cellernas mitokondrier. En ny studie visar att dessa tillskott också har en positiv effekt på hjärtat, som fungerar som kroppens centrala motor.

Kroniskt trötthetssyndrom kännetecknas av en extrem känsla av trötthet som har varit ihållande i över 6 månader och som hindrar dagliga aktiviteter. Tröttheten försvinner inte med vila, sömn eller stimulanser som kaffe, och sjukdomen kan vara allvarligt försvagande – både fysiskt och mentalt. Diagnosen ställs när läkaren har uteslutit andra sjukdomar, och syndrom innebär att tillståndet kännetecknas av olika symtom och tecken.
Kroniskt trötthetssyndrom, vilket är ganska vanligt, har länge varit en kontroversiell sjukdom. Under alla omständigheter kan det finnas flera anledningar, och man skiljer mellan underliggande, utlösande och underhållande faktorer.

Kroniskt trötthetssyndrom har den internationella termen Chronic Fatigue Syndrome (CFS). Nyligen har termen Systemic Exertion Intolerance Disease (SEID) tillkommit. Sjukdomen kallas också Myalgisk Encefalomyelit (ME) och postviralt trötthetssyndrom.

Fel i cellernas kraftverk – mitokondrierna

Alla våra celler innehåller några små, bönformade kraftverk som kallas mitokondrier. I dessa omvandlas näringsämnena till energi med hjälp av syre och en mängd olika näringsämnen, bland vilka koenzym Q10 spelar en central roll. Eftersom hjärnan, hjärtat, musklerna, levern och njurarna har ett högt energibehov innehåller cellerna i dessa organ många mitokondrier.
Forskare som Sarah Myhill från Oxford University har tidigare påpekat att kroniskt trötthetssyndrom beror på funktionsfel hos mitokondrierna, och hon har i detta sammanhang observerat mycket låga nivåer av Q10 i många patienters blodprover. Hon antyder också att detta kan skada hjärtat, som förbrukar en hel del Q10.

Den spanska studien med Q10 och NADH

Flera studier har efterhand visat att tillskott med koenzymerna Q10 och NADH (nikotinamidadenindinukleotid), som normalt omvandlas från B3-vitamin, kan ha en positiv effekt på kroniskt trötthetssyndrom.
Kombinationen av Q10 och NADH är därför relevant, eftersom de båda koenzymerna är avgörande för cellernas energiomsättning. Ett team spanska forskare under ledning av Jesus Castro-Marrero ville därför se om tillskott med Q10 och NADH kunde förbättra hjärtfunktionen, energinivån, sömnen och smärtan hos patienter med kroniskt trötthetssyndrom.
Totalt 80 patienter deltog. Under åtta veckor fick de antingen 200 mg Q10 och 20 mg NADH eller identisk placebo. Forskarna använde en danskproducerad Q10-produkt med dokumentation för högt upptag.

Färre trötthetssymptom

Den spanska studien visade en signifikant minskning av den maximala hjärtrytmen hos patienter som hade fått Q10 och NADH. Det innebär med andra ord att hjärtat pumpade mer obesvärat. De patienter som fick Q10 och NADH rapporterade också färre trötthetssymptom under alla uppföljningsstudier i jämförelse med placebogruppen. Ingen signifikant effekt på patientens sömn eller smärtor observerades. Tillskott med Q10 och NADH tolererades väl och inga biverkningar observerades.
Studien publicerades i Clinical Nutrition 2016.

  • Q10 ingår i mitokondriernas ämnesomsättning.
  • Vi bildar själva det mesta Q10, men vår egen produktion minskar gradvis vid 20 års ålder.
  • Vid mitokondriesjukdomar som kroniskt trötthetssyndrom kan cellerna ha ett ökat behov av Q10.

Q10 har flera effekter på mitokondriesjukdomar

Flera forskare kallar kroniskt trötthetssyndrom för en mitokondriesjukdom. Som redan nämnts sörjer mitokondrierna för cellernas energiomsättning. Mitokondrierna har också många andra livsviktiga funktioner, som bland annat omfattar celldelning, kalciumsignalering, tillväxtövervakning och programmerad celldöd, så kallad apoptos. Det innebär att mitokondrierna har ett stort ansvar för cellernas hälsa, deras funktioner och förmågan att begå självmord när de är utslitna eller om DNA-skada har uppstått.
I samband med åldringsprocesserna kan olika förändringar i mitokondrierna inträffa, och man antar att sjukdomar som migrän, senilitet, fibromyalgi och neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom också beror på bristfälligt fungerande mitokondrier.
Det visar sig samtidigt att mitokondrierna är mycket sårbara mot fria radikaler. Dessa är några aggressiva molekyler som ökar kraftigt vid infektion, inflammation, förgiftning, rökning och andra stressfaktorer.
I detta avseende är Q10 den enda antioxidanten som har förmågan att skydda mitokondriernas DNA, även kallat mDNA, mot fria radikaler. Det är av stor betydelse, eftersom mitokondrierna till skillnad från cellerna inte kan reparera skador på sitt eget mDNA och därför behöver extra skydd.
Därför är Q10 en enastående substans som har betydelse för mitokondrierna energiomsättning och som skyddande antioxidant.

Q10 skyddar de sårbara mitokondrierna

Cellerna har sitt eget DNA, och det har mitokondrierna också i form av mDNA. Mitokondrierna lever sitt eget liv inuti cellerna. De har en förmåga att reproducera sig själva, och vissa mitokondriella funktioner utförs endast av specifika celltyper. Men de flitiga, bönformade mitokondrierna har under alla omständigheter behov av att skydda sitt sårbara mDNA – och här är Q10 den mest potenta.

Annan forskning med Q10 för kroniskt trötthetssyndrom

Sarah Myhills tidigare upptäckter och behandling med Q10 till patienter med kroniskt trötthetssyndrom nämns bland annat i Journal of Clinical and Experimental Medicine. Beroende på patientens egen Q10-nivå rekommenderar hon dagliga doser på 200–600 mg Q10 för att uppnå en terapeutisk effekt. Denna dos kan senare minskas beroende på blodets innehåll av Q10. För att få den optimala effekten rekommenderar Sarah Myhill också tillskott med B3-vitamin, vilket som nämnts är ett förstadium till NADH. Hon rekommenderar dessutom tillskott med magnesium samt L-karnitin, som finns i rött kött och som tillskott.

Välj Q10-tillskott som kroppen kan ta upp och utnyttja

Q10 är en fettlöslig molekyl, och i tillskott är Q10-molekylerna alltid fettlösliga.
I olika råvaruformer och tillskott finns Q10-molekylerna som ett kristalliserat material, men vi har svårt att lösa upp kristallerna vid normal kroppstemperatur. Det kräver därför en speciell olje- och värmeteknik, så att kristallerna löses upp fullständigt till enkla fria Q10-molekyler som kan tas upp från tarmarna.
Det kan därför löna sig att välja Q10-tillskott med dokumentation om hög kvalitet och bra upptag, så att Q10-tillskottet når helt in i cellernas mitokondrier.

Referenser

Castro-Marrero J et al. Effect of coenzyme Q10 plus nicotinamide adenine dinucleotide supplementation on maximum heart rate after testing in chronic fatigue syndrome – A randomized, controlled, double-blind trial. Clin Nut. 2016 Aug; 35 (4): 826-34

Myhill Sarah et al; Chronic fatigue syndrome and mitochondrial dysfunction. International Journal of Clinical and Experimental medicine 2009

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerne-og-nerver/sygdomme/kronisk-traethedssyndrom/kronisk-traethedssyndrom/

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

  • Skapad