Skip to main content

Hörselförlust är kopplad till brist på omega-3

Hörselförlust är kopplad till brist på omega-3Med åldern ökar risken för hörselförlust, och kosten har stor betydelse. Det tyder också på att det finns ett samband mellan hörselförlust och brist på en viss omega-3-fettsyra som finns i fet fisk och fiskoljor. Detta framgår av en studie som presenterades vid ett möte i Boston för American Society for Nutrition – en amerikansk förening för professionella forskare och praktiker inom näringsområdet. Samtidigt kommer forskarna in på hur mer av denna omega-3-fettsyra från kosten eller tillskott med fiskolja kan bidra till att förhindra hörselförlust.

Åldersrelaterad hörselförlust börjar vanligtvis med att man inte kan höra syrsor sjunga eller andra högfrekventa ljud. Senare kan man inte höra djupa ljud som mansröster eller basen i musik. Mer än hälften av personer över 70 år lider av hörselförlust och rökning, för mycket buller och brist på näringsämnen ökar risken. Eftersom nedsatt hörsel och hörselförlust försämrar livskvaliteten är det naturligtvis viktigt att göra mer åt förebyggandet.
I den nya studien inhämtade forskarna data från den brittiska biobanken UK Biobank, och 115 000 deltagare i åldrarna 40–69 inkluderades. Studien avslöjade att de deltagare som hade de högsta nivåerna av omega-3-fettsyran DHA i blodet löpte 16 procent lägre risk att utveckla åldersrelaterad hörselförlust, jämfört med de deltagare som hade de lägsta nivåerna av denna fettsyra i blodet.
Dessutom hade deltagare med de högsta nivåerna av DHA i blodet lättare för att höra samtal med bakgrundsljud, jämfört med de deltagare som hade de lägsta nivåerna.
DHA finns i fet fisk och kosttillskott med fiskolja tillsammans med omega-3-fettsyran EPA. DHA och EPA finns även i våra cellmembran, där de har många fysiologiska funktioner.

Hur skyddar DHA hörseln?

Enligt forskarna bakom den nya studien är det ännu inte känt hur DHA skyddar hörseln. Men de utgår från att DHA skyddar innerörats celler samt motverkar lokala inflammationer och vävnadsskador till följd av buller, kemikalier och infektioner.
Det kan också finnas andra mekanismer. För tidigare studier på djur har visat att avkomman riskerar nedsatt hörselutveckling om mamman lider brist på omega-3 under graviditeten.
Det tyder nu på att det hos människor också finns ett samband mellan blodets koncentrationen av omega-3-fettsyran DHA och risken för åldersrelaterad hörselförlust.
Även om det behövs mer forskning på området påpekar forskarna att man kan öka blodnivån av DHA om man äter mer fet fisk eller tar kvalitativa tillskott med fiskolja där halten av DHA och EPA är relativt hög.

Referenser:

Michael McBurney, PhD, senior scientist, Fatty Acid Research Institute and adjunct professor, human health and nutritional sciences, University of Guelph, Ontario, Canada; Linda Dahl, MD, otolaryngologist, Northwell Lenox Hill Hospital, New York City; presentation, American Society for Nutrition meeting, Boston, July 24, 2023

Steven Reinberg. Omega-3s May Keep Your Hearing Sharp. HealthyDay


  • Skapad