Skip to main content

Omega-3-fettsyran DHA är särskilt bra för cirkulationen

Omega-3-fettsyran DHA är särskilt bra för cirkulationenDet är allmänt känt att fiskoljor som innehåller omega-3-former EPA och DHA gynnar cirkulationen genom att förebygga förebygga åderförkalkning. Enligt en ny internationell studie verkar det nu som om DHA har den största effekten. Den nya kunskapen, som överraskar forskarna, har betydelse för den allmänna folkhälsan, eftersom hjärt-kärlsjukdomar fortfarande är den största dödsorsaken.

Ju mer innehållet i omega-3-fettsyran DHA stiger i blodet, desto mer reduceras förkalkningar i hjärtats kranskärl, enligt ett specifikt mått som kallas Agatson. Detta framgår av en rad data från knappt tusen friska män i 40-årsåldern från Pittsburgh och Honolulu i USA, och från Shiga i Japan.
Enligt forskarna från University of Pittsburgh och University of Hawaii, samt Shiga University of Medical Science (Japan) och Korea University (Sydkorea), observerades inga signifikanta samband mellan nivån av EPA och den kardiovaskulära hälsan.

Ät fet fisk eller ta tillskott för att vårda cirkulationen

Enligt forskarna har studien betydelse för folkhälsan, eftersom många människor nu tar tillskott med fiskoljor. Ändå har de vetenskapliga bevisen för effekten av fiskoljor på olika befolkningar varit begränsade. Studien, vilken som nämnts genomfördes på friska medelålders män, avslöjade därmed att det till forskarnas överraskning var DHA, och inte EPA, som hade störst effekt på den kardiovaskulära hälsan. Det har annars pågått en löpande debatt om vilken av de två omega-3-fettsyrorna som är bäst i detta sammanhang.
Forskarna påpekar dock att de två omega-3-fettsyrorna kan ha olika positiva effekter på hälsan. Därför rekommenderar de också att alla som vill ta hand om sin hälsa bör äta fet fisk eller tillskott med fiskoljor.
För information bör tillskott med fiskoljor dessutom vara av god kvalitet och renade på gifter, vilket det ställs stora krav på i Norden. Men det gör det inte i länder som USA.

Information om studien

Forskarna mätte mer specifikt omega-3-nivåerna i blodet hos 300 kaukasiska amerikaner, 101 mörkhyade amerikaner, 287 japanska amerikaner och 310 japaner bosatta i Japan.
Diverse data visade att nästan 57 procent av männen hade en viss grad av åderförkalkning i aorta, och att de med de högsta nivåerna av DHA i blodet hade mindre förkalkningar.
Enligt forskarna kan DHA:ets potentiella verkningsmekanismer vara via de antiinflammatoriska effekterna. Annan forskning pekar på en sänkning av triglycerider och involvering av enzymer i fettmetabolismen.
Enligt forskarna är det den första stora befolkningsstudien bland män med olika etniska bakgrunder, där man har tittat närmare på förhållandet mellan omega-3-formerna DHA och EPA och förkalkningar i aorta.
Enligt forskarna behövs flera randomiserade studier som kan klargöra de optimala mängderna DHA och EPA när det gäller effekten på den kardiovaskulära hälsan och förkalkningar i aorta.

Det tar många år att utveckla åderförkalkning. Därför är det en bra idé att börja i tid med en cirkulationsvänlig kost, som bland annat innehåller fet fisk eller tillskott med fiskoljor av god kvalitet.

Referenser

Hemant Mahajan et al. Serum Long-chain n-3 polysaturated fatty acids and aortic calcification in middle-aged men: The population-based cross-sectional ERA-JUMP study. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases. 2019

Magnus Bäck. Omega-3 fatty acids in atherosclerosis and coronary disease. Future Science OA. 2017

  • Skapad