Skip to main content

Blodbrist kan relateras till magnesiumbrist

Blodbrist kan relateras till magnesiumbristBlodbrist är ett globalt och stigande problem som orsakar trötthet, hjärtklappning, nedsatt motståndskraft och många andra allvarliga symtom. Järnbrist är en känd orsak, och det tyder nu på att det också finns ett samband mellan magnesiumbrist och blodbrist, särskilt bland kvinnor och äldre. Detta framgår av en större befolkningsstudie som har publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition. Forskarna kommer närmare in på hur magnesium är viktigt för den allmänna hälsan och bildandet av blodkroppar. Det är samtidigt problematiskt att magnesiumbrist är så utbrett.

Mellan 2003–2012 nästan fördubblades fallen av blodbrist över hela världen, och det finns inget som tyder på att kurvan sjunker. Vid blodbrist minskar mängden av det röda färgämnet hemoglobin, som binder syret. Detta gör att kroppens celler inte får tillräckligt med tillförsel av syre för energiomsättning. Blodbrist kan därför orsaka en lång rad symtom som blekhet, trötthet, andnöd vid ansträngning, hjärtklappning, huvudvärk, nedsatt motståndskraft, öronsusningar och risk för tidig död.
Syftet med den nya studien var att titta närmare på sambandet mellan magnesiumbrist och blodbrist. Forskarna inhämtade data från 13 423 deltagare i åldrarna 20–80 år, som rekryterades från en större amerikansk befolkningsstudie, NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey 2011–2016). Deltagarna representerade den amerikanska befolkningen och deras dagliga energiintag samt intag av olika näringsämnen som magnesium, bedömdes utifrån ett särskilt intervjuformulär som innefattade kostvanor, råvaror och matkvalitet. Samtidigt led 1 476 av deltagarna (11 procent) av blodbrist.
Efter att forskarna hade justerat för olika störande faktorer visade det sig att det fanns ett signifikant omvänt samband mellan deltagarnas intag av magnesium och risken att drabbas av blodbrist. Den femtedel av deltagarna som fick i sig minst mängd magnesium genom kosten löpte alltså mycket större risk att drabbas av blodbrist jämfört med den femtedel som fick i sig mest magnesium. Forskarna fann det största sambandet mellan magnesiumintag och blodbrist bland kvinnor och äldre. Det fanns inget statistiskt samband mellan yngre och medelålders män.

Vilken roll spelar magnesium för hälsa och blodbildning?

Magnesium ingår i flera hundra enzymfunktioner som har betydelse för energiomsättningen, hormonbalansen och den allmänna hälsan. Brist på magnesium kan leda till många dysfunktioner, däribland obalans i cellmembranen, oxidativ stress och kronisk inflammation. Brist på magnesium kan därför leda till många kroniska sjukdomar, däribland hjärtsvikt, typ 2-diabetes och högt blodtryck. Under de senaste åren har det visat sig att magnesium också har betydelse för celldelning, celldifferentiering och apoptos (programmerad celldöd). Magnesium är också viktigt för bildandet av röda blodkroppar. Det tyder också på att magnesium fungerar som ett koenzym för bildandet av glutationperoxidas. Det är en viktig antioxidant som bland annat skyddar hemoglobinet och de röda blodkropparna mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler.
Men även om flera studier har visat på ett samband mellan magnesiumbrist och blodbrist, har de mest varit inriktade på djurstudier och mindre specifika populationer. Den nya insikten, som bygger på den större amerikanska befolkningsstudien NHANES, kastar därför nytt ljus över sambandet mellan magnesiumbrist och blodbrist.

Magnesiumbrist är vanligt

Magnesium finns främst i fullkorn, färska grönsaker, spannmål och nötter.
I USA ligger de dagliga rekommendationerna för magnesium på 420 mg för män och 320 mg för kvinnor. Men det visade sig att den grupp som led av blodbrist bara fick i sig cirka 239 mg magnesium dagligen, vilket är mycket mindre än de officiella rekommendationerna.
Under de senaste årtiondena har magnesiumbrist blivit ett stigande problem på grund av den moderna, västerländska raffinerade kosten, stress, missbruk av stimulantia och flera läkemedelstyper.
Det är såklart bäst att få i sig tillräckligt med magnesium genom en grov och grön kost. I samband med tillskott bör de vara i en lättupptaglig form. Du bör därför undvika tillskott baserade på magnesiumoxid, eftersom denna form av magnesium inte tas upp särskilt bra i blodomloppet och i första hand har en laxerande effekt.

Referenser:

Jungao Huang et al. Association between magnesium intake and the risk of anemia among adults in the United States. Frontiers in Nutrition 2023

  • Skapad