Skip to main content

Högre nivåer av omega-3 i blodet minskar risken för att utveckla psykiska sjukdomar

Högre nivåer av omega-3 i blodet minskar risken för att utveckla psykiska sjukdomarFet fisk och fiskoljor innehåller omega-3-fettsyrorna DHA och EPA, som är viktiga för hjärnan, nervsystemet och den mentala hälsan under hela livet. Enligt en ny studie från Irland löper unga vuxna med ett högre innehåll av omega-3 i blodet en lägre risk för att utveckla depression och ångest. Forskarna ser därför en stor terapeutisk potential i att äta mer fet fisk eller ta tillskott med fiskolja. Samtidigt är det problematiskt att den moderna kosten innehåller för lite omega-3 och för mycket omega-6, vilket bidrar till den ökande förekomsten av psykiska sjukdomar.

Omega-3- och omega-6-fettsyrorna ingår i flera biokemiska processer, däribland vårt nervsystem, immunförsvar och många andra funktioner. Hjärnan innehåller större mängder av båda fettsyrorna, vilka böra vara i någon form av balans. Vi får huvudsakligen omega-3 från fet fisk och omega-6 från vegetabiliska oljor. Men ändrade kostvanor har gjort att många idag får för lite omega-3 och för mycket omega-6, vilket påverkar den fysiska och psykiska hälsan i negativ riktning.

 • Intaget av omega-3-fettsyror från fisk och skaldjur har minskat drastiskt.
 • Det finns mindre omega-3 i odlad fisk som inte har fått naturligt foder.
 • Intaget av omega-6-fettsyror har ökat drastiskt.
 • Detta beror främst på ett högt intag av vegetabiliska oljor från majs, solros och tistel, samt margarin, frityr, färdigrätter och skräpmat.

Fiskoljornas potential vid förebyggande av psykiska sjukdomar

Den nya studien leddes av forskare från RCSI University of Medicine and Health Sciences i Dublin. Mer än 3 800 individer i åldern 17–24 år, som deltog i en större studie (Bristol's Children of the 90s), undersöktes för psykiska sjukdomar som depression och ångest.
Forskarna samlade dessutom in blodprov. Här mätte de innehållet av omega-6-fettsyror, som generellt orsakar inflammation i kroppen, och innehållet av omega-3-fettsyror, som generellt hämmar inflammation.
Studien tydde på att det bara fanns ett litet samband mellan fettsyrorna och mentala obalanser hos 17-åringarna. Trots det fann forskarna att det bland 24-åringarna med psykiska sjukdomar som depression och ångest, fanns en obalans med mer omega-6 och mindre omega-3 jämfört med hos deltagarna utan dessa psykiska sjukdomar.
Forskarna fann också att 24-åringarna med psykiska sjukdomar hade en lägre nivå av omega-3-fettsyran DHA, jämfört med 24-åringarna utan psykiska sjukdomar. DHA finns vanligtvis i fet fisk och tillskott med fiskoljor, och det är en mycket långkedjad fettsyra av särskilt stor betydelse för hjärnan och centrala nervsystemet.
I en grupp på mer än 2 700 individer som följdes över tid fann forskarna dessutom att 17-åringar med större mängder DHA i blodet löpte en minskad risk på 56 procent för att utveckla psykiska sjukdomar vid 24 års ålder. Detta indikerar att DHA på sikt minskar risken för att unga utvecklar psykiska sjukdomar.
Forskarna tog även hänsyn till faktorer som kön, BMI, rökvanor och sociala förhållanden, som inte påverkade studiens resultat.
Enligt forskarna kan ett ökat intag av omega-3-fettsyror från fet fisk som makrill därför förebygga att en del ungdomar utvecklar psykiska sjukdomar senare i livet.
Studiens resultat väcker också frågan om huruvida många omega-6-fettsyror från vegetabiliska oljor bidrar till utvecklingen av psykiska sjukdomar.
Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Translational Psychiatry.

Tillskott med fiskoljor har redan visat en terapeutisk effekt på psykiska sjukdomar

Även om forskarna från universitetet i Dublin efterlyser fler studier som kan bekräfta deras resultat, är deras studie i linje med tidigare studier som vi har nämnt på denna webbplats. Följaktligen har det visat sig att barn och vuxna med depression, ångest, ADHD, autism, Alzheimers och demens ofta har låga nivåer av DHA i blodet. Man har också funnit att starkare tillskott ofta har en positiv effekt på de psykiska sjukdomarna.
För information har omega-3-fettsyran EPA också en fördelaktig effekt genom att motverka inflammationer som ofta är involverade i depression och Alzheimers.

Vikten av DHA och EPA för hjärnan och nervsystemet

 • Utveckling av hjärnan, centrala nervsystemet och ögonen.
 • Ingår i neuronernas synapser, där information utbyts mellan neuroner.
 • Ökar blodgenomströmningen och därmed förmågan att lösa kognitiva uppgifter.
 • Bildande av flera neurotransmittorer – däribland dopamin och serotonin, som är viktiga för ett gott humör.
 • Motverkar inflammationer som uppträder vid depression och Alzheimers.

Hur mycket omega-3 behöver vi?

Vi kan i regel täcka behovet genom att följa livsmedelsmyndigheternas rekommendationer om att äta minst 200–300 gram fisk i veckan, varav en del bör vara fet fisk från rena fiskevatten. Om man inte gillar fet fisk eller bara äter för lite kan man ta tillskott. Som regel räcker det med en standardkapsel på 1 g om dagen, men vid inflammatoriska tillstånd behöver man ofta ta upp till 4 kapslar.
Fiskoljor baserade på fria fettsyror och triglycerider säkerställer ett gott upptag. Fiskoljor bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.

 • För information tar det en månads tid innan man kan förvänta sig den optimala effekten av omega-3-fettsyror på hjärnan och nervsystemet.
 • Vid eventuellt upphörande går det motsvarande en månads tid före effekten avtar.

Referenser:

Emily Henderson. Adolescents with higher levels of omega-3 fatty acids less likely to develop psychotic disorder. News Medical Life Sciences, Jun 1, 2021

James J. Dicolantonio and James H. O´Keefe. The Importance of Marine Omega-3s for Brain Development and the Prevention and treatment of Behavior, Mood, and Other Brain Disorders. Nutrients. 2020

Carisha S. Thesing et al. Omega-3 and omega-6 fatty acid levels in depressive and anxiety disorders. Psychoneuroendocrinology. 2018

Robert M. Carney et al: Baseline Blood Levels of Omega-3 and Depression Remission: A Secondary Analysis of Data from a Placebo-Controlled Trial of Omega-3 Supplements. Journal of Clinical Psychiatry. 2016

Rapaport MH et al. Inflammation as a predictive biomarker for response to omega-3 fatty acids in major depressive disorder: a proof-of-concept study. Molecular Psychiatry 2015

Nutrition insight. Neuroimaging Highlights Role of Omega-3 in preventing Cognitive decline. 2017

 • Skapad