Skip to main content

Omega-3-rika livsmedel förbättrar överlevnaden hos hjärtsviktpatienter

Omega-3-rika livsmedel förbättrar överlevnaden hos hjärtsviktpatienterHjärtsvikt drabbar miljontals människor världen över, och många dör under de närmsta åren efter den första sjukhusinläggningen för akut hjärtsvikt. Men en kost rik på omega-3-fettsyrorna EPA från fet fisk och ALA från vegetabiliska livsmedel som valnötter hänger samman med en bättre prognos för hjärtsviktpatienter, däribland en lägre risk för blodproppar och för tidig död. Detta framgår av en ny studie som har publicerats i tidskriften Journal of the American College of Cardiology. Du kan också läsa mer om ett annat ämne som förbättrar hjärtfunktionen och överlevnaden efter en akut hjärtsvikt.

Orsaken till hjärtsvikt är ofta åderförkalkning och förträngning av de kranskärl som förser hjärtat med blod. Detta minskar hjärtats pumpförmåga och kroppens blodgenomströmning. Hjärtsvikt resulterar i ett antal symtom som andfåddhet, trötthet, ödem och smärta runt hjärtat. I värsta fall drabbas man av en blodpropp i hjärtat och plötslig död.
I USA visar statistiken att bland de personer över 45 år som har drabbats av en akut hjärtinfarkt kommer 36 procent av männen och 47 procent av kvinnorna att dö av sin andra hjärtinfarkt, om den inträffar inom fem år efter den första sjukhusinläggningen.
Därför är det lämpligt att göra mer av förebyggandet på naturens villkor.

Hjärtsvikt är den främsta dödsorsaken i USA och större delen av världen.

Synergieffekt mellan omega-3-formerna EPA och ALA

Den nya studien involverade 944 patienter som hade drabbats av en mycket allvarlig hjärtinfarkt med blockering av hjärtats stora kranskärl på grund av åderförkalkning. På engelska kallas detta för STEMI (ST elevation myocardial infarction), det vill säga en akut ST-höjningsinfarkt.
Patienterna i studien hade en genomsnittsålder på 61 år och majoriteten, 78 procent, var män.
Under sjukhusvistelsen tog man blodprov på patienterna för att bestämma deras nivåer av omega-3-formerna EPA och ALA. EPA finns i marina källor som fet fisk och skaldjur. ALA finns i vegetabiliska källor som valnötter, linfröolja och rapsolja. Enligt forskarna kan blodproven därför återspegla patienternas intag av de olika omega-3-formerna.
Därefter undersökte forskarna huruvida patienter med högre nivåer av omega-3 i blodet vid tidpunkten för hjärtinfarkten löpte en lägre risk för komplikationer under de närmaste tre åren.
Det visade sig att de patienter som hade högre nivåer av omega-3-fettsyrorna ALA och EPA, hade ett lägre behov av sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt, och att de löpte en lägre risk för att dö av hjärtsvikt.

Hjärtvänlig föda från växt- och djurriket

I mer än 30 år har valnötter varit kända som hjärtvänlig föda vad gäller kolesterol, blodtryck, inflammation, åderförkalkning och endotelfunktion – det vill säga funktionen hos det cellskikt som bekläder insidan av hjärtat och blodkärlen.
Enligt forskarna är valnötter också den enda nöten som innehåller rikligt med ALA, med cirka 9 gram ALA per 100 gram. Valnötter är också bra källor till fiber och E-vitamin, som också gynnar cirkulationen. Som nämnts finns ALA också i oljor från linfrön och raps, men här avråds större mängder.
Även om resultaten av den nya studien är lovande säger de ingenting om orsak och verkan. Forskarna drar därför slutsatsen att mer forskning behövs på området för att klargöra huruvida intag av EPA och ALA genom kosten specifikt påverkar prognosen efter en allvarlig hjärtinfarkt. Det är möjligt att andra faktorer som social status, utbildning, rökning och medicinsk behandling också hade en effekt. Studien inkluderade inte heller tillskott med fiskolja.
Ändå är det känt att befolkningar som äter mycket fisk i allmänhet har bättre hälsa och en längre förväntad livslängd som tecken på en bättre cirkulation. Om man inte gillar fisk eller bara äter för lite fisk kan man ta tillskott.

Rekommendationer för omega-3-fettsyror från fet fisk

Vi kan i regel täcka behovet genom att följa livsmedelsmyndigheternas rekommendationer om att äta minst 350 gram fisk i veckan, varav minst 200 gram fet fisk.

Internationella experter rekommenderar följande dagliga mängder fiskolja:
500 mg för att förhindra utpräglad brist.
1 gram för proaktivt stöd – till exempel hjärnan och kretsloppet.
2–4 gram för intensivt stöd – exempelvis ömma leder och inflammationer.

Vid köp av tillskott med fiskoljor är det värt att läsa produktdeklarationerna noggrant. I dessa framgår det hur mycket fiskolja, däribland EPA och DHA, det finns i en kapsel. Fiskoljor baserade på fria fettsyror säkerställer ett bra upptag. Fiskoljor bör dessutom uppfylla myndigheternas krav på peroxidvärde och föroreningar.

Mer nyttig information till hjärtsviktpatienter

På den här webbplatsen har vi tidigare skrivit om Q-Symbio-studien, som avslöjade hur tillskott med 300 mg Q10 i läkemedelskvalitet till hjärtsviktpatienter resulterade i bättre hjärtfunktion och 43 procent färre dödsfall. Du kan läsa mer om studien här:

»Kliniska bevis för att tillskott med Q10 hjälper vid hjärtsvikt«

Referenser

Lázaro L et al. Circulating Omega-3 Fatty Acids and Incident Adverse Events in Patients with Acute Myocardial Infarction. J Am Coll Cardiol 2020

Emily Henderson. Foods rich in omega-3 EPA and ALA improve outcomes in people who suffered serious heart attack. News Medical Life Sciences. Oct. 28, 2020

Tufts University, Health Sciences Campus. Consumption of omega-3s linked to lower risk of fatal heart disease. Science Daily 2016

Mortensen SA et al. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-symbio: a randomized double-blind trial. Journal of the American College of Cardiology, heart Failure 2014

Omega-3 fedtsyrer – Alt om kost

  • Skapad