Skip to main content

Omega-3 kan lindra astma

- och omega-6 kan förvärra det

Omega-3 kan lindra astmaKostens innehåll av omega-3- och omega-6-fettsyror har motsatta effekter på astmans svårighetsgrad hos utsatta barn. Det tyder sålunda på att omega-3 hämmar astmans svårighetsgrad och att omega-6 ökar astmans svårighetsgrad. Detta framgår av en artikel publicerad i American Journal of Respiratory and Clinical Care Medicine. Det är också problematiskt att den moderna kosten ofta innehåller för lite omega-3 och för mycket omega-6. Men detta kan korrigeras genom kostförändringar och tillskott med fiskolja.

Omega-3- och omega-6-fettsyror är livsviktiga fettsyror som vi måste få tillfört med kosten. De ingår i uppbyggnaden av cellmembran och en lång rad biokemiska funktioner, som bland annat har betydelse för immunförsvaret. Samtidigt är det viktigt att det finns någon form av balans mellan de två fettsyrorna, så att immunförsvaret kan reagera ändamålsenligt. Självfallet måste immunförsvaret kunna bekämpa infektioner och toxiner snabbt och effektivt. Men det får inte överreagera, så att det uppstår kroniska inflammationer, vilket är fallet vid astma och många andra sjukdomar.

Många barn får för lite omega-3 och för mycket omega-6

Enligt dr Emily Brigham, som står bakom den nya studien, finns det flera bevis på att kosten spelar en viktig roll för luftvägarnas hälsa, och hon pekar särskilt på omega-3-fettsyrorna, som kan bromsa olämpliga inflammationer. Omega-3-fettsyror finns främst i fet fisk och i vissa växter, frön och nötter.
Omega-6-fettsyror har olika funktioner, och dr Brigham påpekar särskilt att de kan vara inflammationsfrämjande. Det finns omega-6-fettsyror i de flesta vegetabiliska oljor, och många får för mycket omega-6 från dessa, däribland margarin, skräpmat och industriellt bearbetade livsmedel.
Enligt dr Brigham finns det många amerikanska barn som inte äter enligt de officiella kostrekommendationerna, och det gäller i hög grad barnen i Baltimore City (Maryland) som deltog i den nya studien.
Det betyder med andra ord att dessa barn får för lite omega-3 och för mycket omega-6. Enligt Brigham finns det också fler fall av astma bland barn i detta område jämfört med resten av USA. Eftersom astma är en form av inflammation ville Brigham undersöka närmare om omega-3- och omega-6-fettsyrorna påverkar barnens astmasymtom, inklusive deras respons på partiklar i inomhusklimatet som kan förvärra astman.

Studiens resultat: För mycket omega-6 ökar risken för inflammation

135 barn mellan åldrarna 8 och 12 med astma deltog i studien. 96 procent av barnen var afroamerikaner och 53 procent var pojkar. Ungefär en tredjedel av barnen hade mild astma, en tredjedel måttlig astma och en tredjedel svår astma.
Brigham och hennes forskarteam noterade då barnens matvanor, deras dagliga astmasymtom och deras läkemedelsintag regelbundet över sex månader.
Under samma period mätte forskarna också två partiklar, PM2,5 och PM10, som finns i inomhusklimatet och som är kända för att kunna utlösa astma. Partiklarna är pyttesmå och osynliga. Men PM2,5 kan tränga djupt in i lungornas små alveoler och PM10, som är något större partiklar, kan också sätta sig i luftvägarna efter inandning.
Studien visade att de barn som fick mest omega-6 genom kosten hade flera neutrofila granulocyter, en typ av vit blodkroppar som är förbundna med inflammation.
Forskarna erkänner att studiens resultat är förbundna med begränsningar, eftersom intaget av omega-3- och omega-6-fettsyror självrapporterades i ett frågeformulär med hjälp från barnens föräldrar.
Eftersom det inte var tal om någon randomiserad kontrollerad studie kunde forskarna inte bevisa orsak och verkan, eller utesluta andra faktorer som kan påverka barnens astma.
Trots detta antar forskarna att resultaten av studien belyser den potentiella betydelse som kosten har i utvecklingen av astma och sjukdomens svårighetsgrad.
Forskarna pekar därför på att en hälsosammare kost potentiellt kan skydda barn med astma mot skadliga partiklar i inomhusklimatet.

Tidigare studier bekräftar att omega-3 skyddar mot astma

I linje med den nya studien har tidigare studier visat att för många omega-6-fettsyror ökar risken för att utveckla astma. Å andra sidan hämmar omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som finns i fiskolja, risken för att utveckla astma.
Gravida kvinnor som äter fet fisk eller tillskott med fiskolja flera gånger i veckan ger dessutom fostren skydd mot astmautveckling senare i livet. Detta framgår av två studier från University of South Florida i Tampa, USA. Gravida kvinnor bör dock undvika rovfisk som tonfisk, som är förorenad med kvicksilver.
Det är också viktigt att kostens innehåll av omega-3- och omega-6-fettsyror är i någon form av balans.
Det är relativt enkelt att få tillräckligt med omega-6-fettsyror genom kosten. Men många människor har särskilt nytta av att få fler omega-3-fettsyror genom kosten eller tillskott med fiskolja av god kvalitet.

Källor till omega-3-fettsyror

  • ALA (alfa-linolensyra): Särskilt linfröolja samt rapsfröolja, valnötter och vissa gröna bladgrönsaker.
  • EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosahexaensyra): I synnerhet fet fisk, fiskolja, fiskleverolja och skaldjur.

Obs! Många människor har svårt att omvandla ALA till de aktiva formerna EPA och DHA.

Källor till omega-6-fettsyror

  • LA (linolsyra): De flesta vegetabiliska oljor från exempelvis tistel, solros, majs, vindruva och margarin.
  • GLA (gammalinolensyra): Gurkört, jättenattljus, havregryn, svarta vinbär och bröstmjölk.
  • AA (arakidonsyra): Kött, fisk, lever, annan inälvsmat och mejeriprodukter.

Varför får många för mycket omega-6 och för lite omega-3?

Djurens foder med mycket omega-6, förändrade matvanor med mindre fisk, färdigrätter, margarin och frityr är viktiga orsaker till att många får för mycket omega-6 och för lite omega-3. Modern västlig kost har ofta ett förhållande mellan omega-6 och omega-3 på 10:1, och ibland ända upp till 30:1. Det antas att det optimala förhållandet är 4:1 eller ännu lägre.

Referenser

Emily P Brigham et al. Omega-3 and Omega-6 intake Modifies Asthma Severity and Response to Indoor American Journal of respiratory and Clinical Care Medicine. 2019

American Thoracic Society. Omega-3 and omega-6 fatty acids may play opposite roles in childhood asthma. ScienceDaily. 2019

Shahieda Adams et al. Relationship between Serum Omega-3 fatty Acid and Asthma Endpoints. Int J Environ Res Public Health. 2019

Chen Hsing Lin, Richard F. Lockey. Prevention of Asthma: Fish or Fish Oil? The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 2017

  • Skapad