Skip to main content

D-vitaminbrist är kopplat till covid-19, komplikationer och dödsfall

D-vitaminbrist är kopplat till covid-19, komplikationer och dödsfallKroppens D-vitaminstatus kan förutsäga risken att bli smittad av covid-19, få allvarliga symtom i den akuta fasen och avlida av komplikationer. Detta framgår av en större kinesisk studie, där de flesta sjukhusinlagda covid-19-patienter led brist på D-vitamin.

De flesta som smittas med covid-19 har inga eller lindriga till måttliga symtom. I sällsynta fall kan akut andningssvikt uppstå. Tillståndet kallas ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) och orsakas av ett urspårat immunsystem, vilket initierar hyperinflammation och skadar lungornas epitelceller. Hyperinflammation och skador i blodkärl och andra organ kan också förekomma, så att cirkulationssvikt uppstår och patienten avlider.

Hur kan patientens D-vitaminstatus förutsäga sjukdomsförlopp och dödsfall?

D-vitamin är viktigt för det medfödda immunförsvaret, som hanterar de flesta smittämnen utan symtom, samt det förvärvade immunförsvaret, som initierar immunitet via särskilda vita blodkroppar (T- och B-celler) och antikroppar.
Ett antal studier har redan visat att det finns ett samband mellan D-vitaminbrist och covid-19-infektioner, men flera av mekanismerna har varit oklara. I den nya kinesiska studien tittade forskarna därför närmare på blodets nivå av D-vitamin (25 (OH)D) och svårighetsgraden av covid-19 hos 399 vuxna patienter som lades in på olika sjukhus. Forskarna tittade också närmare på blodets nivå av vita blodkroppar och olika markörer, där särskilt följande bör nämnas:

  • Neutrofila granulocyter – vita blodkroppar i det medfödda immunförsvaret.
  • Eosinofila granulocyter – vita blodkroppar i det medfödda immunförsvaret, där en överproduktion kan skada vävnad.
  • T-celler och B-celler. Tillhör det förvärvade immunförsvaret.
  • C-reaktivt protein (CRP). Markör för inflammation.
  • Interleukin 5, 6 och 10 (IL-5, -6, -10). Olika cytokiner och markörer för inflammation.
  • D-dimer. Markör som används vid misstanke om blodproppar i lungan osv.

Covid-19-patienterna delades in i fyra grupper, beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad. Man fann också att de flesta av patienterna hade låga nivåer av D-vitamin i blodet, och att de patienter som dog av covid-19 hade de lägsta nivåerna.
Sammantaget hade blodets nivå av D-vitamin ett betydande samband med svårighetsgraden av covid-19-infektioner i den akuta fasen. Forskarna fann följaktligen att den låga blodnivån av D-vitamin i kombination med högre nivåer av IL-5 (interleukin-5) och eosinofila granulocyter kan förutsäga svårighetsgraden av en covid-19-infektion och risken att avlida av sjukdomen.
Studien har publicerats i tidskriften Virology Journal, där författarna går närmare in på hur D-vitamin är viktigt för immunförsvarets reglering av inflammationsprocesserna i den akuta fasen.

Brist på D-vitamin är mer utbredd bland sårbara grupper

Solen är den viktigaste källan till D-vitamin, som vi bildar i huden utifrån ett kolesterol. Men det antas att en miljard människor världen över lider brist på D-vitamin på grund av de mörka vintermånaderna, det moderna inomhuslivet och täckande klädsel. Personer med mörk hy, överviktiga, diabetiker, äldre och statinanvändare har också svårare att bilda och utnyttja vitaminet. Våra gener har också stor betydelse.
Det verkliga behovet av D-vitamin och tillskott är mycket individuellt och ofta större än de officiella rekommendationerna. Det är därför viktigt att eftersträva en optimal nivå av D-vitamin i blodet under hela året och livet. Enligt internationella riktlinjer definieras D-vitaminets blodstatus som följande:

  • Utpräglad brist: under 50 nmol/l.
  • Otillräcklig nivå: under 75 nmol/l.
  • Tillräcklig nivå: 75–160 nmol/l.

Referenser:

Yali Qiu ert al. Vitamin D status in hospitalized COVID-19 patients is associated with disease severity and IL-5 production.

Fausto Petrelli et al. Vitamin D3 and COVID-19 Outcomes: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-analysis. Antioxidants 2023

Deirdre K. Tobias et al. Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism. JAMA Network Open, 2023


 

  • Skapad