Skip to main content

Irritabel tjocktarm är kopplat till vitamin- och mineralbrist

Irritabel tjocktarm är kopplat till vitamin- och mineralbristIrritabel tjocktarm är mycket vanligt och sjukdomen kännetecknas av smärta eller obehag i magen i kombination med varierande grad av diarré och förstoppning. Även om det kan finnas flera anledningar spelar kosten en stor roll. Det tyder också på att brist på vissa B-vitaminer, D-vitamin, magnesium, kalcium, järn och zink kan spela en roll. Dessutom kan strikta dieter i samband med själva sjukdomen leda till brist på näringsämnen. Detta framgår bland annat av en översiktsartikel publicerad i tidskriften Gastroenterology and Hepatology, där författarna kommer närmare in på näringsämnenas betydelse för matsmältningen.

Omkring 15 procent av befolkningen har i perioder symtom på irritabel tjocktarm, även kallat IBS (irritabelt tarmsyndrom). De patologiska mekanismerna kan bero på många faktorer – bland annat störningar i tarmens funktion som transportorgan, överkänslighet mot livsmedel, dysfunktioner i hjärn-tarm-axeln, dysfunktioner i immunförsvaret, brist på magsyra samt förändringar i tarmens mikroflora. Störningarna kan även omfatta hela matsmältningskanalen och inte bara tjocktarmen. Irritabel tjocktarm påverkar den allmänna livskvaliteten och sjukdomen ökar risken för biverkningar som depression, ångest och nedsatt arbetsförmåga.

Symtomen kan vanligtvis vara:

  • Smärta och obehag i magen.
  • Oregelbunden avföring och växlande mellan diarré och förstoppning.
  • Upplåst mage under dagen på grund av luft.
  • Det finns ofta ett samband mellan gasbildning och smärta, som försvinner när luften släpps ut (flatulens).

Man tror att kosten spelar en stor roll till följd av en ökad känslighet för vissa livsmedel som kan påverka matsmältningen, immunförsvaret och mikrofloran. Därför kan det vara värt att spåra dessa livsmedel och utesluta eller begränsa dem i kosten, vilket diskuteras nedan. En oregelbunden måltidsrytm, stress, oro och ångest kan också vara involverat. Större fokus har också lagts på huruvida irritabel tjocktarm kan orsakas av brist på essentiella näringsämnen, som är avgörande för en god matsmältning.

Irritabel tjocktarm, brist på näringsämnen och strikta dieter

Under studiens gång inhämtade forskarna 26 artiklar från fyra databaser (PubMed, Embase, Web och Science) som behandlade data om patienter med irritabel tjocktarm, deras näringsintag och blodets nivå av näringsämnen. Studierna visade att patienter med irritabel tjocktarm i allmänhet hade lägre nivåer av B2-vitamin, D-vitamin, kalcium och järn jämfört med friska kontrollgrupper. Eftersom många personer med irritabel tjocktarm dessutom går på mer eller mindre strikta dieter med uteslutande av olika livsmedel, visade studierna att detta kan resultera i en tillfällig brist på B1- och B2-vitamin, kalcium, järn samt zink. Magnesiumbrist kan också vara inblandat, speciellt vid förstoppning och om man är stressad.

Näringsämnenas betydelse för matsmältningen och andra funktioner

De olika vitaminerna och mineralerna spelar en stor roll för matsmältningen på flera parametrar.
B-vitaminerna är till exempel viktiga för bildandet av magsyra, mikroflora och tarmens immunförsvar. C-vitamin, D-vitamin och zink har betydelse för slemhinnorna, immunförsvaret och regleringen av inflammationer. Magnesium har bland annat en avslappnande effekt på tarmens slutmuskler, vilket främjar peristaltiken om man är stressad och spänd. Dessutom kan magnesium hålla kvar vätska i tarmen. Zink och C-vitamin fungerar som viktiga antioxidanter som motverkar cellskador orsakade av oxidativ stress.
Vitaminerna och mineralerna ingår också i en lång rad andra funktioner som är viktiga för energiomsättningen, benbildningen, blodsockret och den allmänna hälsan. Därför kan en större eller mindre brist på ett eller flera näringsämnen orsaka många andra allvarliga åkommor och symtom.
Enligt översiktsartikeln har man endast i ett fåtal studier analyserat mikronäringsämnenas roll i relation till irritabel tjocktarm. När det gäller kosttillskott har fokus i första hand legat på tillskott med D-vitamin, som har en positiv effekt, och författarna efterlyser fler studier på området som även inkluderar tillskott med B-vitaminer (B6, B9, B12), zink och kalcium. Studier tyder också på att tillskott med magnesium (särskilt magnesiumoxid) kan användas mot förstoppning.

Referenser:

Schin Bek et al. Association between irritable bowel syndrome and micronutrients: A systematic review. Gastroenterology and Hepatology. 2022


  • Skapad