Skip to main content

Vad föräldrar bör veta om järnbrist hos barn

Vad föräldrar bör veta om järnbrist hos barnJärnbrist orsakar framför allt blodbrist (anemi). Barn och tonåringar med blodbrist kanske inte har uppenbara symtom, men de är ofta bleka och trötta. Då barn med järnbrist också kan drabbas av nedsatt tillväxt är det mycket viktigt att de under hela uppväxten är välförsedda med detta mineral. Vi har lättast för att ta upp järn från animaliska källor och därför kan en renodlad växtbaserad kost lätt resultera i järnbrist. Detsamma gäller för intag av för många mejeriprodukter. Detta framgår bland annat av en ny artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften JAMA Pediatrics, där författarna kommer närmare in på varför det är så viktigt att barn får i sig tillräckligt med järn och hur brister kan åtgärdas.

De röda blodkropparna transporterar syre från lungorna runt i kroppen, och cellerna behöver detta syre när de ska producera energi och utföra sina uppgifter. Vid blodbrist finns det för få röda blodkroppar, och detta påverkar många funktioner. Det kan finnas flera orsaker till blodbrist, och hos barn kan brist på järn i kosten leda till järnbristanemi. Järn är ett mineral som är nödvändigt för att vi ska kunna bilda hemoglobin. Mer specifikt är det hemoglobinet som binder syret i de röda blodkropparna innan syret frigörs och överförs till cellerna i musklerna, hjärnan och andra vävnader. Det är också hemoglobinet som gör blodet rött på grund av järninnehållet.
Barn och tonåringar med järnbristanemi kanske inte har uppenbara symtom, men de är ofta bleka och trötta. Fysiska symtom som hjärtklappning, andnöd, huvudvärk och yrsel kan uppstå på grund av att organen saknar energi. Irritabilitet, koncentrationsbrist och symtom som påminner om ADHD kan också förekomma, även om det kan bero på andra orsaker. Eftersom järn också är viktigt för tillväxt, uppbyggnad av muskelvävnad, immunförsvaret och en rad grundläggande processer i hjärnan, kan brister också orsaka nedsatt tillväxt, brist på muskelmassa, upprepade infektioner och inlärningssvårigheter. Man kan också lida av järnbrist utan att ha blodbrist.

Orsaker till järnbristanemi hos barn och tonåringar

När barn och tonåringar drabbas av järnbristanemi beror det ofta på att de inte får i sig tillräckligt med järn genom kosten, eller att upptaget är dåligt. Goda järnkällor är framför allt lever, kött, ägg och fisk, men även mörkgröna grönsaker som spenat samt bönor, kikärter, linser, rödbetor, aprikoser, havregryn och andra fullkornsprodukter. Animaliska källor innehåller hemjärn, som är lättare att ta upp än icke-hemjärn från växtkällor. Det gör också att en rent växtbaserad kost lätt kan resultera i järnbrist.
Trots det främjar C-vitamin kroppens upptag av järn, och här är bra källor citrusfrukter, bär, tomater, röd paprika, broccoli och örter.
Men för mycket kalcium, särskilt genom mjölk och andra mejeriprodukter, hämmar upptaget av järn. Därför bör barn bara inta mejeriprodukter efter 1 års ålder och inte överdriva. Man ska inte heller dricka mjölk till maten om det föreligger en risk för järnbrist.
Barn som föds för tidigt, lider av celiaki eller som har varit utsatta för blyförgiftning riskerar också att drabbas av järnbrist. Detsamma gäller tonårsflickor som blöder kraftigt under menstruationen.

  • Visste du att 40–50 procent av alla unga tjejer i Danmark lider brist på järn?

Förebyggande och behandling av järnbrist hos barn och tonåringar

Den danska hälsomyndigheten, Sundhedsstyrelsen, rekommenderar att barn som föds för tidigt eller väger mindre än 2 500 gram får ett järntillskott på 8 mg per dag från sex veckors ålder tills de är 6–12 månader gamla. Men mängden kan mycket väl skilja sig åt, och man bör följa neonatalavdelningens anvisningar. Annars bör barnet först och främst få i sig tillräckligt med järn i övergångskosten, och när det är helt avvänt från bröstmjölk eller bröstmjölksersättning.
Det är vanligtvis lätt att få i sig tillräckligt med järn genom en mångsidig och hälsosam kost. Men små barn som inte får kött och fisk bör enligt Sundhedsstyrelsen också få i sig 8 mg järn om dagen, antingen som järndroppar eller tuggbara multivitamintabletter som krossas.
Det finns även järntillskott på marknaden baserade på brännässla och andra örter som främjar upptaget.
Om barnet bara får vegetarisk eller vegansk kost måste man vara extra uppmärksam på att det får i sig tillräckligt med järn i kosten eller från relevanta tillskott under hela sin uppväxt.
Om det föreligger misstanke om järnbristanemi kan läkaren ta ett blodprov.

Hur mycket järn ska barn och tonåringar ha per dag?

  • 2–5 år: 8 mg
  • 6–9 år: 9 mg
  • 10 år och uppåt: 11–14 mg
  • Menstruerande tjejer: 15–18 mg

Referenser:

Patrick C. Touhy et al. What Parents Should Know About Iron-Deficiency Anemia in Children. JAMA Pediatrics. 2023

Jernmangel - Symptomer, Diagnose og Kosttilskud | dinApoteker.dk

Vejledning-til-sundhedspersonale-vedroerende-vitamin-og-jerntilskud-til-boern-under-2.ashx (sst.dk)


GO GOOGLE

GO GOOGLESøg mere info på nettet

Klik her, hvis du vil søge
mere info om jern

 

 

 

  • Skapad