Skip to main content

Tillskott med Q10 och andra antioxidanter vid vanliga ögonsjukdomar

Tillskott med Q10 och andra antioxidanter vid vanliga ögonsjukdomarBlodtillförseln till näthinnan är avgörande för en god syn. Under många år har man därför rekommenderat tillskott med antioxidanter vid ögonsjukdomar som orsakas av störningar i blodtillförseln till näthinnan. Men bevis på effektiviteten har saknats. Ändå verkar det som om tillskott med Q10 och andra antioxidanter kan förbättra synen tillsammans med traditionell behandling. Detta framgår av en spansk studie publicerad i tidskriften Nutrients. Eftersom vi har svårt att ta upp Q10 måste vi samtidigt säkerställa att kvaliteten är god.

Ögonproblem som orsakas av lokala cirkulationsstörningar och orsakar en plötslig synförlust, är mycket vanliga. De lokala cirkulationsstörningarna kan alltså påverka blodtillförseln till näthinnan (retina), synnerven och andra områden, eller medföra lesioner i de nervgrenar som skickas till hjärnans syncentrum.
Ögonsjukdomen NAION (nonarteritic ischemic optic neuropathy) uppstår i de små blodkärlen i den främre delen av synnerven. Symtomen är akut synförlust och olika syndefekter, beroende på hur mycket av synnerven som har drabbats. Det finns ingen traditionell behandling med dokumenterad effekt, och risken för att det andra ögat drabbas inom fem år är 15 procent.
RAO (retinal artery occlusion) orsakas av en blockering i en eller flera av artärerna som leder till näthinnan. Denna blockering kan vara delvis eller total, och synförlustens omfattning och utbredning beror på om det är den centrala artären eller sidogrenar till denna som är blockerade.
Kvadrantanopsi kännetecknas av förlust av en fjärdedel av synfältet, och sjukdomen kan bland annat orsakas av lesioner i hjärnloberna.
Olika ögonsjukdomar påverkar förmågan att utföra många dagliga aktiviteter som att gå utan problem, använda verktyg, läsa och köra bil. Det finns också en större risk för fall, olyckor och beroende av hjälp utifrån.

  • Den största delen av ögonglobens insida är beklädd med den ljuskänsliga näthinnan (retina).
  • Näthinnan innehåller celler som är känsliga för ljus, fotoreceptorer, huvudsakligen stavar och tappar.
  • Tapparna, som uppfattar färg, är särskilt många i den centrala delen av näthinnan, som kallas gula fläcken eller makula, där vi har vårt skarpseende (som exempelvis behövs vid läsning).
  • Fotoreceptorerna är förbundna med hjärnan genom nervtrådar, som tillsammans med blodkärlen ligger innerst i näthinnan.
  • Om en plötslig synförlust uppstår bör man omedelbart kontakta en ögonläkare för att få rätt diagnos.

Ögonsjukdomar, oxidativ stress och antioxidanter

Risken för att få olika ögonsjukdomar stiger med åldern. Andra riskfaktorer omfattar rökning, diabetes 2, högt blodtryck, förmaksflimmer, lesioner, stroke och grå starr.
En huvudsaklig orsak är åderförkalkning, där åldringsprocesser, rökning och diabetes 2 i sig själva ökar risken. Åderförkalkning beror på avsättningar av oxiderat LDL-kolesterol och kalcium på insidan av pulsådrorna, som förtjockas. Det livsviktiga kolesterolet blir alltså först farligt när det oxiderar till följd av oxidativ stress, där det förekommer en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Därför är det också relevant att inkludera antioxidanter i förebyggandet och som ett led i behandlingen av ögonsjukdomar.
Koenzymet Q10 har väckt särskilt intresse hos forskarna. Dels för att Q10 ingår i alla cellers energiomsättning, och dels för att Q10 är en unik och kraftfull antioxidant som skyddar de känsliga cellerna i ögat mot oxidativ stress.

Tillskott med Q10 och andra antioxidanter kan inkluderas som kompletterande behandling

I den nya studien deltog 48 spanska patienter, varav 18 hade diagnostiserats med NAION, 7 med RAO, 10 med kvadrantanopsi och 13 med andra ögonsjukdomar.
Alla patienterna fick tillskott med 100 mg Q10 i läkemedelskvalitet, tillsammans med andra antioxidanter som A-, B- C- och E-vitamin samt zink, selen, mangan, lutein och zeaxantin.
Under studien som genomfördes 2009–2019 fick deltagarna analyserat och mätt sin syn med hjälp av olika tester. Det visade sig att alla patienter fick förbättrad syn under den period de tog tillskott. Men när en av patienterna slutade ta Q10 försämrades synen igen. Det hjälpte dock att återuppta behandlingen med Q10.
Enligt den nya studien kan tillskott med Q10 och andra antioxidanter vara relevant vid behandling av ögonsjukdomar orsakade av cirkulationsstörningar som påverkar näthinnan. Mycket tyder dessutom på att de berörda antioxidanterna är relevanta i själva förebyggandet av dessa ögonsjukdomar.
Ändå letar forskarna efter randomiserade, placebokontrollerade studier som kan stödja resultaten. Dessa studier bör gärna ge mer information om hur länge terapierna bör fortsätta och hur effekten av Q10 är om man tar det ensamt eller i kombination med andra antioxidanter.

Det är viktigt att välja en Q10-produkt i läkemedelskvalitet

Kvaliteten på en Q10-produkt är avgörande för resultatet av olika studier. Detta beror på att vi har svårt att ta upp Q10 om inte Q10-ämnet löses upp helt i enstaka molekyler, och det kräver en särskild oljeupplösning och uppvärmningsteknik. Det kan därför löna sig att välja en Q10-produkt i läkemedelskvalitet med denna unika och patenterade metod, som förbättrar kroppens upptag av det aktiva ämnet, så att det når ända in i cellen.

Referenser

Beatriz Fernandez-Vega et al. The use of Vitamins and Coenzyme Q10 for the Treatment of Vascular Occlusion Diseases Affecting the Retina. Nutrients March 2020

Pernille Lund. Q10 – fra helsekost til epokegørende medicin. Ny Videnskab 2014

https://ojenforeningen.dk/node/890

  • Skapad