Skip to main content

Fler omega-3-fettsyror kan förebygga astma

Fler omega-3-fettsyror kan förebygga astmaEnligt en ny brittisk studie kan ett högre intag av omega-3-fettsyror i barndomen minska risken för utveckling av astma senare i livet. Men bara om man bär på en viss genvariant. I en tidigare australiensisk studie har man också rapporterat att lägre nivåer av omega-3 i blodet hos vuxna är förbundet med en sämre astmakontroll. Kosten spelar i allmänhet en stor roll vid utvecklingen av sjukdomen, och överviktiga verkar dra en särskilt stor fördel av mer omega-3. Men hur mycket omega-3 behövs egentligen?

Astma kännetecknas av kronisk inflammation i luftvägarna som kan utlösas av luftburna allergener och virusinfektioner. När immunförsvaret överreagerar bildas det för mycket histamin, som får den glatta muskulaturen i bronkierna att dra sig samman. Detta orsakar andningsbesvär. Inflammationsprocesserna medför dessutom att det bildas för mycket slem och ett ihållande behov att hosta upp det. Följdverkningarna är trötthet, som förvärras av dålig sömnkvalitet.
De flesta fall av astma börjar i barndomen, och i Storbritannien får 1,1 miljoner barn astmaläkemedel. I Danmark har mellan 10 och 20 procent av alla danska barn astma eller astmaliknande symtom.
Enligt professor Seif Shaheen från Queen Mary University of London är astma en av de vanligaste kroniska sjukdomarna i barndomen, och man vet inte hur sjukdomen kan förebyggas. Även om det är möjligt att en ohälsosam kost ökar risken för att utveckla astma, har de flesta studier bara analyserat kostvanor under en kortare period. Därför har forskare från Queen Mary University i London nu analyserat barns kostvanor under flera år för att se sambandet med utvecklingen av astma.
Forskarna tittade närmare på data från en större befolkningsstudie i vilken man följde barn födda på 1990-talet. Barnens intag av EPA och DHA från fisk bedömdes när de var sju år gamla utifrån frågeformulär om kost. Denna information jämfördes sedan med nya fall av astma när barnen var 11–14 år gamla.
Av 4 543 deltagare fann forskarna inget direkt samband mellan intag av fisk och risken för att utveckla astma. Men när forskarteamet tittade närmare på en särskild genvariant, visade det sig att barn med denna genvariant löpte 51 procent lägre risk att utveckla astma om de hade ett högre intag av omega-3-fettsyror.
Den nya studien har publicerats i European Respiratory Journal. Eftersom det bara handlar om observationer kan forskarna inte med säkerhet säga om ett högre intag av omega-3-fettsyror i barndomen kan förebygga utveckling av astma senare i livet. Deras nästa steg är därför att undersöka om ett högre intag av omega-3-fettsyror kan motverka försämring hos barn som redan har astma.
Ändå visar en tidigare australiensisk studie att ett högre intag av omega-3-fettsyror kan förebygga sjukdomen hos vuxna, så därför bör man lägga fokus på att få tillräckligt med omega-3 under hela livet.

Omega-3 för förebyggande och behandling av astma hos vuxna

Deltagarna i den australiensiska studien var vuxna icke-rökare med och utan astma. Alla studier utfördes vid Hunter Medical Research Institute, Newcastle, i Australien. Alla deltagarna fick lämna blodprover, och man mätte deras BMI.
Blodproverna avslöjade deltagarnas nivå av omega-3- och omega-6-fettsyror i de röda blodkropparna. Förekomsten av olika inflammatoriska markörer såsom C-reaktivt protein (CRP), cytokiner (IL-6) och tumornekrosfaktor alfa (TNF-a) mättes i serum. Man vet sen tidigare att omega-3-fettsyrorna undertrycker produktionen av dessa proinflammatoriska markörer.
Enligt denna studie är ett lägre omega-3-index förbundet med en sämre astmakontroll, och det kan vara relaterat till lokala inflammationer. Samtidigt är ett högre intag av omega-3-fettsyror förbundet med mindre astma och lägre läkemedelskonsumtion. Detta var mest signifikant hos de överviktiga deltagarna.
Med tanke på att astma drabbar miljontals människor, och att sjukdomen resulterar i en försämrad livskvalitet och en ökad läkemedelsbörda förknippad med biverkningar, rekommenderar forskarna bakom studien ett högre intag av omega-3 som ett komplement till behandlingen av astma.
Forskarna hänvisar dessutom till andra koststudier som avslöjar att mer omega-3 genom kost eller tillskott kan förebygga eller lindra astma hos både barn och vuxna.
För att uppnå gynnsamma resultat bör vuxna inta över 800 mg EPA och DHA om dagen, eller 4–5 måltider fet fisk i veckan. Om man inte gillar fisk eller bara äter för lite kan man i stället ta tillskott av god kvalitet.
Studien har publicerats i Nutrients.

Referenser

Mohammad Talaei et al. Intake of n-3 polyunsaturated fatty acids in childhood, FADS genotype, and incident asthma. European respiratory Journal. 2021

Queen Mary University of London. Consuming omega-3 fatty acids could prevent asthma, study suggest. ScienceDaily. January 27, 2021

Isobel Stoodley et al. Higher omega-3 Index Is Associated with better Asthma Control and Lower Medication Dose: A Cross-sectional Study. Nutrients 2020

Emily P Brigham et al. Omega-3 and Omega-6 intake Modifies Asthma Severity and Response to Indoor American Journal of respiratory and Clinical Care Medicine. 2019

Astma hos børn og unge | Lungeforeningen

  • Skapad