Skip to main content

Covid-19: tillskott med D-vitamin kan kanske reducera dödsfall med så mycket som 82 procent

Covid-19: tillskott med D-vitamin kan kanske reducera dödsfall med så mycket som 82 procentSamtidigt antas det att över en miljard människor lider brist på D-vitamin. Detta ökar risken för smitta, och att infektioner med covid-19 och nya varianter blir komplicerade och livshotande. I den spanska provinsen Andalusien började man i november 2020 att ge sårbara grupper tillskott med D-vitamin i en särskilt aktiv form. Effekten kom ganska snabbt. Antalet patienter på intensivvårdsavdelningen störtdök, och antalet dödsfall minskade med 82 procent. Samtidigt steg antalet dödsfall i Storbritannien och på många andra platser, troligen för att bristen på D-vitamin ökar under vintermånaderna. En brittisk politiker har därför bett premiärminister Boris Johnson att följa ”den andalusiska metoden”, som är effektiv och billig. En tidigare spansk studie visar dessutom att tillskott med aktivt D-vitamin till inlagda covid-19-patienter också räddar liv. Så hur mycket D-vitamin behöver vi egentligen – och hur kan vi själva aktivera D-vitaminformen från sol och vanliga tillskott?

För närvarande ligger det mest fokus på att bekämpa covid-19 med vacciner, men de fungerar inte tillräckligt bra, och vi kan förvänta oss flera nya varianter eftersom dessa RNA-virus har en formidabel förmåga att mutera. Därför måste vi rusta immunförsvaret, som är utformat för att angripa många olika mikroorganismer. D-vitamin, som vi främst bildar från sommarsolen, spelar en avgörande roll på flera fronter, och det är ingen tillfällighet att vi upplever nya coronavågor under vintermånaderna. Äldre, mörkhyade, kroniskt sjuka och vårdhemsboende riskerar dessutom kronisk brist, vilket gör dem mer sårbara under hela året.

 • Brist på D-vitamin är en pandemi.
 • D-vitamin har betydelse för att immunförsvaret ska kunna angripa virus snabbt och effektivt.
 • D-vitamin är också viktigt för att immunförsvaret inte ska överreagera med cytokinstorm och hyperinflammation, vilket gör virusinfektioner komplicerade och livshotande.

Politik, D-vitamin och nya strategier i kampen mot covid-19

I Storbritannien har den konservativa parlamentsledamoten David Davis nu bett premiärminister Boris Johnson att följa ”den andalusiska metoden” i kampen mot covid-19, eftersom tillskott med D-vitamin har visat sig göra en markant skillnad.
David Davis hänvisar till att det bor omkring åtta miljoner invånare i den andalusiska provinsen i Spanien, och i november 2020 dog 189 människor per en miljon invånare – vilket vid den tidpunkten var en högre dödssiffra än i Storbritannien. Men efter att man i Andalusien började ge vårdhemsboende och vissa patienter tillskott med aktivt D-vitamin i form av aktiva D-vitamintillskott i form av kalcifediol kom effekten ganska snabbt: det var många färre som lades in på intensivvårdsavdelningar och dödssiffran sjönk till 11 i början på januari. Det motsvarar en nedgång på 82 procent.
Samtidigt fördubblades antalet dödsfall i Storbritannien, vilket troligen beror på en stigande brist på D-vitamin under vintermånaderna.
Samtidigt påpekar David Davis att forskare och läkare i årtionden har varnat för den pandemiska bristen på D-vitamin, som omfattar över en miljard människor. Dessa varningar, som fortfarande ignoreras, har alltså varit kända långt före WHO den 11 mars förra året deklarerade att covid-19 är en pandemi.
I kampen mot denna katastrof har regeringar utfört åtskilliga nedstängningar som har enorma kostnader – både ekonomiskt, för den individuella friheten och mentalt. För att inte tala om alla insjukna och alla dödsfall i pandemins kölvatten i samhällen och hälsovårdssystem som inte fungerar som tidigare.
David Davis har tidigare argumenterat för att man ska ge tillskott med D-vitamin till utsatta grupper, och han efterfrågar nu att man följer det andalusiska exemplet med att ge den aktiva D-vitaminformen kalcifediol till vårdhemsboende. Kalcifediol kallas också 25-hydroxyvitamin D3, och det är den form som mäts i blodet. Det är också en form som kroppen utnyttjar lättare och snabbare. Behandlingen, som är mycket billig och utan biverkningar, stärker dessutom immunförsvaret mot flera varianter av corona och andra bakterier.

 • När vi bildar D-vitamin från solen är det i form av kolekalciferol, som också finns i vanliga tillskott.
 • I levern omvandlas kolekalciferol med hjälp av enzymer till kalcifediol, även kallat 25-hydroxyvitamin D3, som mäts i blodet.
 • I njurarna och andra vävnader omvandlas kalcifediol till kalcitriol (1,25-dihydroxikolekalciferol D3), som är den biologiskt aktiva formen.

Nya studier på väg

David Davis har sedan dess mötts av en del kritik, eftersom den andalusiska metoden har varit bristfällig när det gäller hur man ska utföra randomiserade, kontrollerade studier. Det fanns ingen balans mellan gruppen på 551 som fick kalcifediol och kontrollgruppen på 379.
Professor Adrian Martineau från Queen Mary University of London kräver därför fler randomiserade, kontrollerade studier på området. Ändå står han själv bakom en metaanalys som visar att tillskott med D-vitamin minskar antalet akuta luftvägsinfektioner med upp till 42 procent. Och han står nu bakom den större randomiserade, kliniska studien CORONAVIT, som behandlar tillskott med D-vitamin och covid-19.

D-vitamintillskott till covid-19-patienter minskar intensivvårdsinläggningar och dödsfall

Som nämnts kan tillskott med D-vitamin ha en förebyggande effekt på covid-19-infektioner och åtföljande dödsfall.
Behandling med högre doser D-vitamin till inlagda covid-19-patienter kan också rädda liv.
Detta framgår av en tidigare randomiserad, klinisk pilotstudie som genomfördes i Spanien vid universitetssjukhuset i Córdoba. 76 inlagda covid-19-patienter fick antingen standardbehandling eller större tillskott med D-vitamin tillsammans med standardbehandlingen. Även här valde man formen kalcifediol, som går lättare och snabbare att utnyttja.
Det visade sig att det bara var 2 procent av patienterna i D-vitamingruppen som krävde behandling på intensivvårdsavdelning, medan det var 50 procent av de patienter som inte fick D-vitamin. Det var ingen i D-vitamingruppen som avled, och alla skrevs ut utan komplikationer.
Studien publicerades i oktober 2020 online i tidskriften The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.

 • Tidigare randomiserade studier visar att tillskott med D-vitamin särskilt skyddar mot infektioner i luftvägarna.
 • Men man kan dock bara förvänta sig en effekt om det föreligger en brist på D-vitamin, och om dosen är tillräckligt hög för att höja nivån i blodet till en optimal nivå.

 Utnyttjande av D-vitamin kräver magnesium

Som framgår har man gett tillskott med D-vitaminformen kalcifediol i den andalusiska modellen till vårdhemsboende och i större doser till covid-19-patienter på universitetssjukhuset i Córdoba. Det beror på att denna D-vitaminform verkar snabbare än den form vi bildar från solen eller får genom vanliga tillskott.
Man ska dessutom vara medveten om att vi behöver magnesiuminnehållande enzymer, så att vi kan omvandla D-vitaminformen från sol och tillskott (kolekalciferol) till kalcifediol och till den biologiskt aktiva formen kalcitriol (1,25-dihydroxikolekalciferol D3). Det betyder med andra ord att om man lider brist på magnesium, så får man inte fullt utbyte av D-vitamin från solen eller vanliga tillskott.

D-vitaminets syntes Beteckning för D-vitamin
Huden Kolekalciferol, D3-vitamin
Bildas utifrån kolesterolformen 7-dihydroxikolesterol och solens UVB-strålning.
Denna form finns också i vanliga tillskott.
Levern Kalcifediol/kalcidiol
25-hydroxivitamin D3, som mäts i blodet
(Omvandling kräver magnesium.)
Immunförsvaret.
njurarna och andra organ
Kalcitriol (biologiskt aktiv)
1,25-dihydroxikolekalciferol D3
(Omvandling kräver magnesium.)

Optimera nivån av D-vitamin innan det är för sent

Brist på D-vitamin är vanligt, och många forskare världen över har i flera år argumenterat för hur viktigt det är att optimera nivån.
Mycket tyder på att de officiella rekommendationerna, RI, inte är tillräckligt för att optimera blodets nivå, som bör ligga på minst 50 nmol/l och helst 60–100 nmol/l. För att uppnå denna nivå behöver vi på de nordliga breddgraderna i regel starkare tillskott från oktober till april – och tillskott under hela året om vi inte får tillräckligt med sommarsol.
På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram. Det verkliga behovet beror på faktorer som gener, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar som diabetes. Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, ligger den övre säkerhetsgränsen på 100 mikrogram per dag.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i kapselform, där vitaminet är bundet till olja.

 • Immunförsvarets kapacitet är avgörande för huruvida vi avvisar infektion, får en mild infektion eller får livshotande komplikationer.
 • Hela 80 procent av patienter inlagda med covid-19 lider brist på D-vitamin. Detta framgår av en studie som har publicerats i tidskriften The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.
 • Patienter som lider brist på D-vitamin löper en dubbelt så stor risk för att få livshotande komplikationer till följd av infektion med covid-19. Detta framgår av en studie från Northwestern University i Illinois, USA.

Referenser

Will Chu. UK Prime minister urged, “Look to Andalusia´s vitamin D use in tackling covid-19.” NUTRAingredients.com 09-Feb-2021

Laurence Dollimore. Watch: British MP praises Andalucía for using vitamin D to treat COVID-19 patients and ask PM Boris Johnson to follow Spain´s example. The Olive Press February 16, 2021

David Davis. Vitamin D: Covid-19. In the House of Commons 14th January 2021

Marta Entrenas Castillo et al. Effect of calciferol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. October 2020

David A Jolliffe et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: systematic review and meta-analysis of aggregate data from randomised controlled trials. MedRxiv. BMJ Yale. 2020

Molly Campel. Talking Vitamin D and COVID-19 with Professor Adrian Martineau. Tecnology Networks Jan 15, 2020

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

José L Hernandez et al. Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV2- Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. October 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

 • Skapad

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer