Skip to main content

Tillräckligt med magnesium stöder hjärtat och förhindrar tidig död

Tillräckligt med magnesium stöder hjärtat och förhindrar tidig dödHjärt-kärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken i hela världen. I detta sammanhang visar en holländsk studie att äldre patienter som tidigare drabbats av en hjärtinfarkt kan förhindra tidig död orsakad av hjärt-kärlsjukdomar och andra orsaker om de konsumerar tillräckligt med magnesium. Samtidigt är det problematiskt att magnesiumbrist är utbrett på grund av ensidig kost och att vissa typer av läkemedel hämmar upptaget och utnyttjandet av magnesium.

Forskarna bakom den nya holländska studien inhämtade data från en större holländsk befolkningsstudie, The Alpha Omega Trial. I den nya studien undersökte forskarna magnesiumintaget hos 4 365 patienter med en genomsnittsålder på 69 år som tidigare hade drabbats av en hjärtinfarkt. Patienternas magnesiumintag och livslängd studerades under 12 år, inklusive uppföljningar.
Magnesium finns främst i en grov grön kost som fullkorn, nötter, fullkorn, kål och andra kompakta grönsaker. Deltagarnas intag av magnesium bedömdes utifrån frågeformulär som handlade om kost- och dryckesvanor. Det genomsnittliga dagliga magnesiumintaget genom kosten var 300 mg, och 5,4 procent av patienterna tog magnesiumtillskott.
Forskarna fann att det fanns ett direkt samband mellan magnesiumintag och dödlighet till följd av hjärt-kärlsjukdom. Detta gällde både män och kvinnor. Det visade sig följaktligen att ett magnesiumintag på över 322 mg om dagen hade ett betydande samband med en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom och alla andra dödsorsaker. En skillnad på 100 mg magnesium om dagen skulle alltså kunna minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och alla typer av tidig död med 30–40 procent i flera undergrupper.
Samtidigt verkade det som om patienter som tog vätskedrivande läkemedel hade den största fördelen av att få i sig tillräckligt med magnesium. Det beror troligen på att vätskedrivande läkemedel påverkar njurarna och utnyttjandet av magnesium.
Å andra sidan löpte de deltagare som intog mindre magnesium än genomsnittet störst risk för att avlida i hjärt-kärlsjukdom.
Forskarna bakom studien framhåller därför hur viktigt det är att patienter med hjärt-kärlsjukdomar får i sig tillräckligt med magnesium genom kosten eller tillskott som led i den övriga behandlingen.
Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Cardiovascular Medicine, där forskarna kommer närmare in på magnesiumets funktioner i kroppen och olika behov.

Magnesiumets funktioner

Magnesium är viktigt för över 300 biokemiska funktioner i kroppen, bland annat muskel- och nervfunktioner, hjärtrytmen, immunförsvaret och skelettet. Mineralet är också viktigt för blodtrycket, upprätthållandet av ett stabilt blodsocker och aktiveringen av D-vitamin.
På ett övergripande plan har magnesium betydelse för kroppens kalciumfördelning, så att det mesta av kalciumet tas upp i bencellerna, och att kalciumkoncentrationen hålls mycket låg i alla andra celler som finns i hjärtat, blodkärl och andra mjukvävnader. Om det råder brist på magnesium finns det en risk för att cellerna svämmas över med kalciumjoner, vilket kan utlösa kramper. Det föreligger också en risk att cellerna utvecklar inflammatoriska tillstånd, vilket ökar risken för åderförkalkning. Det betyder samtidigt att det bör finnas någon form av balans mellan kalcium och magnesium.

Magnesium, fiber och olika behov

Forskarna bakom den nya studien understryker att magnesium finns i många fiberhaltiga livsmedel, och att fibrer även kan ha en gynnsam effekt på cirkulationen och den allmänna hälsan. Ändå tyder deras nya studie på att magnesium isolerat kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.
I Europa är de officiella rekommendationerna för magnesium 350 mg för män och 300 mg för kvinnor, vilket bland annat kan bidra till att kontrollera blodsockret, blodtrycket och hjärthälsan.
Behovet kan dock mycket väl vara annorlunda för patienter som har upplevt fysiska förändringar i de kardiovaskulära funktionerna, som lider av andra komorbiditeter och som tar läkemedel som kan störa upptaget av magnesium.
Därför hade forskarna ett särskilt intresse av att undersöka patienter som drabbats av en hjärtinfarkt och som tagit läkemedel för detta för att på så sätt titta närmare på sambandet mellan intaget av magnesium och risken att avlida i hjärt-kärlsjukdom och av andra orsaker.

Referenser:

I. Evers et al. Dietary magnesium and risk of cardiovascular and all-cause mortality after myocardial infarction: A prospective analysis in the Alpha Omega Cohort. Frontiers in Cardiovascular Medicine. August 12, 2022

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

  • Skapad