Skip to main content

Huvudvärk, migrän och relevanta tillskott

Huvudvärk, migrän och relevanta tillskottDe flesta har upplevt vanlig huvudvärk, men migrän är mer komplext. Även om det kan finnas flera orsaker till smärtan tyder det på att brist på essentiella näringsämnen som B-vitaminer, D-vitamin, magnesium, fiskoljor och Q10 kan spela en avgörande roll. Detta framgår av en översiktsartikel publicerad i Current Pain and Headache Reports. Författarna beskriver också hur näringsämnena påverkar ett antal bakomliggande mekanismer som kan förebygga eller lindra olika typer av huvudvärk.

Cirka 96 procent av världens befolkning har någon gång drabbats av vanlig huvudvärk. Av den vuxna befolkningen lider 11 procent av migränanfall som uppträder som en ensidig bultande huvudvärk, där smärtan ofta åtföljs av illamående och ljuskänslighet. Migrän med aura kombinerat med övergående synstörningar och eventuellt känselstörningar och talsvårigheter.
Man tror att migrän orsakas av olämpliga processer i hjärnan som relaterar till systemiska inflammationer, nervsystemet, cirkulationen och andra underliggande mekanismer. Man tror också att defekter i cellernas energiproducerande kraftverk, mitokondrierna, kan spela en roll. Nya teorier pekar på att en kombination av sensorisk stimulering och brist på lokala energireserver kan aktivera det trigeminovaskulära systemet, där neuroner bland annat påverkar hjärnans blodkärl.
I översiktsartikeln påpekar författarna därför att specifika näringsämnen kan förbättra mitokondriernas funktion och att andra näringsämnen kan reglera inflammationsprocesser och cirkulationen. Sammantaget tyder detta på att specifika näringsämnen kan ha en positiv effekt vid förebyggande och behandling av huvudvärk och migrän.

Dysfunktioner i mitokondrierna

Det är allmänt känt att mitokondrierna behöver B-vitaminer, magnesium och Q10 när de producerar energi. Det finns också flera studier som visar att tillskott med dessa näringsämnen har en positiv effekt vid migrän. Författarna hänvisar till exempel till en studie där ett dagligt intag av 400 mg riboflavin (B2-vitamin) under tre månader skulle kunna minska migränanfallen med mer än 50 procent hos över hälften av deltagarna.
Enligt en metaanalys tyder det på att större tillskott med B3-vitamin i form av nikotinsyra (50–200 mg) har en positiv effekt, vilket enligt olika teorier beror på en effekt på energiomsättningen och blodkärlen. I detta sammanhang bör dosen nikotinsyra helst vara så stor att den ger en ofarlig niacin-flush med tillfällig rodnad i ansiktet.
Tillskott med 100 mg Q10 tre gånger om dagen kan ha en positiv effekt vid förebyggande av migrän. Detta gäller särskilt om migränen beror på defekta mitokondrier och bristande förmåga att bilda eller utnyttja Q10. Samtidigt bör man välja Q10-tillskott med en hög biotillgänglighet, så att Q10-molekylerna når ända in i cellernas energiproducerande mitokondrier.

Dysfunktioner i immunsystemet och inflammatoriska processer

Migrän anses också vara en form av neuroinflammation i hjärnan, som initieras när immunsystemets celler triggar produktionen av cytokiner. Det är olika proteiner som också kan stimulera nervceller och orsaka smärta. Flera studier visar att D-vitamin och omega-3-fettsyror har en antiinflammatorisk effekt. Dessutom har D-vitamin och omega-3-formen DHA en lång rad andra funktioner i hjärnan och nervsystemet. Det har till exempel rapporterats att en minskning av migränanfallen med 22 procent sker varje gång blodets innehåll av D-vitamin ökar med 5 ng/ml. Så här bör man alltid sikta på optimala värden i blodet, som bör ligga på över 30 ng/ml (= 75 nmol/l). Man ska också vara medveten om att det tar lite tid innan tillskott med D-vitamin och fiskolja verkar optimalt i kroppen.

Dysfunktioner i nervsystemet

Interaktioner mellan magnesium och kalcium har avgörande betydelse för överföringen av nervimpulser. I detta sammanhang finns magnesium i cellmembranets kalciumkanal för att hålla kalciumkoncentrationen mycket låg i mjukvävnader som hjärnvävnad.
Om det föreligger en brist på magnesium strömmar alltför många kalciumjoner in i nervcellerna. Detta gör att nervcellerna blir överstimulerade, vilket kan utlösa ett migränanfall.
Magnesium har dessutom flera funktioner inom nervsystemet samt aktiveringen av D-vitamin. Flera studier pekar på att tillskott med magnesium kan förebygga och lindra migrän, där upp till 600 mg magnesium dagligen har getts i detta sammanhang.
Det tyder på att tillskott med B6-vitamin (pyridoxin), enskilt eller i kombination med folsyra och/eller B12-vitamin, kan förhindra migrän med aura hos vuxna. Det kan bland annat bero på att B6-vitamin förbättrar effekten av magnesium, och att de tre B-vitaminerna reglerar blodets nivå av homocystein, som i för stora mängder kan verka som ett toxin i hjärnan.

För att förebygga huvudvärk och migrän ska man också vara uppmärksam på:

  • Vätskebalans.
  • Stabilt blodsocker.
  • Utlösande histamininnehållande livsmedel som ost, marinerad sill, rökt lax och rött vin, samt smakförstärkaren E 621.

Referenser:

Shadi Ariyanfar et al. Review on Headache Related to Dietary Supplements. Current Pain and Headache Reports 2022

Jonathan Prousky and Dugald Seely. The treatment of migraines and tension-type headaches with intravenous and oral niacin (nicotinic acid): systematic review of the literature. Nutritional Journal 2005.

Stephanie Carter. CoQ10 Targets the Cause of Migraine Headaches. Life Extension Magazine 2019

zabela Domitrz and Joanna Cegielska. Magnesium is an important Factor in the Pathogenesis and Treatment of Migraine – From Theory to Practice. Nutrients 29 January 2022

Ioannis N. Liampas et al. Pyridoxine, folate and cobalamin for migraine: A systematic review. Acta Neurologica Scandinavica. 2020

  • Skapad