Skip to main content

Magnesium spelar en större roll vid utveckling och behandling av migrän

Magnesium spelar en större roll vid utveckling och behandling av migränMagnesiumbrist kan leda till olika obalanser i hjärnan och nervsystemet som kan utlösa ett migränanfall. Samtidigt tyder det på att tillskott med magnesium kan lindra migrän på flera fronter. Detta framgår av en översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Nutrients. Eftersom magnesiumbrist är vanligt är det lämpligt att överväga tillskott, som bör vara i en form som kroppen kan ta upp och utnyttja. Man måste också vara medveten om andra faktorer i kosten och miljön som kan bidra till att utlösa ett migränanfall.

Migrän är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i västvärlden och drabbar miljontals människor. Sjukdomen uppträder som en ensidig, bultande huvudvärk, och smärtan åtföljs ofta av illamående, kräkningar och ljuskänslighet. Migrän med aura uppträder först som övergående synstörningar. Övergående känselstörningar och talsvårigheter kan också förekomma. Själva huvudvärken varar från några timmar till tre dygn. Migrän kan vara så invalidiserande att man inte klarar av att arbeta eller utföra andra aktiviteter.
Eftersom migrän är förbundet med enorma mänskliga och samhällsekonomiska kostnader finns det ett stort behov av större insikt om sjukdomsförloppet, eftersom det också ligger till grund för bättre förebyggande och behandling.

I hjärnan finns två typer av celler:

 • Neuroner, som är nervceller, och skickar och tar emot elektriska signaler.
 • Gliaceller, som är stödjeceller, och har olika funktioner.

Vad händer i hjärnan under ett migränanfall?

Det har funnits olika teorier om vad som utlöser ett migränanfall. Enligt många experter är ett migränanfall förknippat med CDS (kortikal depressionsspridning). Det är en dramatiskt förändrad elektrisk aktivitet i hjärnan som involverar neuroner och gliaceller. Migränanfall är också förbundna med oxidativ stress, förändringar i blodkärl, obalanser i elektrolyter och frisättning av neurotransmittorn glutamat.
Syftet med den nya översiktsartikeln var därför att titta närmare på ett antal studier som behandlar magnesiumets roll vad gäller nervsystemet och migrän.

Magnesiumets roll i samband med nervsystemet

Magnesium är ett av de mineraler vi behöver mest av. 53 procent av kroppens magnesium finns i skelettet, och 46 procent finns intracellulärt i musklerna, hjärnan, blodkärlen och annan mjukvävnad. Inuti cellerna har magnesium betydelse för cirka 600 enzymprocesser. Magnesium har också betydelse för cellernas upptag av kalcium, där det mest finns i skelettet och tänderna, medan celler i mjukvävnad bör vara nästan kalciumtomma. Det är bara cirka en procent av kroppens magnesium som cirkulerar i blodet.
Magnesium är avgörande för energiomsättningen, blodtrycket, muskelsammandragning, insulinmetabolism, upprätthållande av elektrolytbalansen, skelettet och många andra funktioner.
Inom nervsystemet är magnesium viktigt för regleringen av nervimpulser. Samtidigt skyddar mineralet neuronerna från överdriven stimulering från neurotransmittorer som glutamat, som frigörs mellan vissa neuroner i hjärnan. I värsta fall kan överdriven stimulering med glutamat leda till att cellen stressas, förstörs eller dör.

Magnesiumets roll i samband med migränanfall

Enligt den nya översiktsartikeln kan CDS (kortikal depressionsspridning) endast delvis förklara ett migränanfall. I detta samband tittar författarna närmare på de viktiga interaktionerna mellan magnesium och kalcium, som är avgörande för överföringen av nervimpulser.
Magnesium finns i alla cellmembran och här är en av magnesiumets viktigaste funktioner att binda sig till en receptor i cellmembranens kalciumkanal, NMDA (N-metyl-D-aspartat).
NMDA är också en receptor för neurotransmittorn glutamat, som endast kan frisättas mellan neuronerna i begränsade mängder.
Kalciumkanalerna i neuronernas cellmembran öppnar sig alltså först när neuronerna samtidigt påverkas av andra neurotransmittorer som glutamat, och neuronernas kalciumkoncentrationer är avgörande för deras aktivitet.
Så om vi ​​lider brist på magnesium står kalciumkanalerna öppna med risk för att det strömmar in för många kalciumjoner i neuronerna. Detta gör att neuronerna blir överstimulerade, vilket kan utlösa ett migränanfall.
Tillskott med magnesium kan därför lindra migrän genom att blockera glutamatreceptorn NDMA, så att nervcellerna inte svämmar över med kalciumjoner.
Det antas att magnesium kan spela flera roller vid förebyggande och behandling av migrän genom att påverka frisättningen av andra neurotransmittorer, blodplättsaktivitet och blodkärlssammandragning. Det verkar också som om nivån av signalämnet CGRP (calcitonin-genrelaterad peptid) hänger samman med magnesium. CGRP, som produceras av neuroner, finns runt om hjärnans blodkärl och frisätts möjligtvis i samband med en migränanfall, så att smärtimpulserna förstärks.
Så kort sagt, magnesium har avgörande betydelse för nervsystemet, kalciumbalansen, frisättningen av glutamat och många andra funktioner. Det betyder samtidigt att brist på magnesium kan öka risken för migrän och bidra till att utlösa ett anfall.

 • Neurotransmittorn glutamat spelar en roll vid migrän
 • Neurotransmittorer är en grupp signalämnen som överför signaler mellan neuroner.
 • Det finns många olika neurotransmittorer, var och en med sin egen receptormolekyl i neuronen.
 • I centrala nervsystemet spelar neurotransmittorn glutamat och receptormolekylen NDMA en stor roll i samband med migrän.
 • Det gör även magnesium, som binder sig till NMDA.

Behandling med magnesium

I den nya översiktsartikeln hänvisas det till flera studier där man har gett tillskott med magnesium till migränpatienter. I det sammanhanget har man gett upp till 600 mg magnesium om dagen.
Det är dock inte alla studier som har visat någon effekt. Författarna framhåller därför att man bara kan förvänta sig en effekt om det föreligger magnesiumbrist och man samtidigt ger magnesiumtillskott i lämplig dos och i en form som kan tas upp.
Även om magnesiumbrist är vanligt bör man vara medveten om att det är svårt att mäta i rutinmässiga blodprov eftersom endast en procent av kroppens magnesium cirkulerar i blodet. Därför är det bättre att använda en så kallad mätning av helblod, där man även mäter magnesiuminnehållet inuti cellerna.
Författarna hänvisar dessutom till studier där man har gett patienter intravenösa behandlingar med magnesium vid akuta migränanfall.
Författarna drar slutsatsen att tillskott med magnesium kan vara mycket relevanta vid förebyggande och behandling av migrän (särskilt migrän med aura) i alla åldersgrupper, däribland barn, kvinnor med PMS-migrän och äldre med andra sjukdomar. Detta gäller även i de fall resten av behandlingen inte fungerar eller är förbunden med för många biverkningar.
Enligt författarna ger de många studierna och de kliniska observationerna alltså nytt hopp för migränpatienter när det gäller att spåra vad som utlöser migränanfall och hur sjukdomen ofta kan åtgärdas med läkemedel och/eller enkla tillskott som magnesium. Samtidigt är det en billig och enkel behandling på naturens villkor, som inte är förknippad med några biverkningar.
Den nya översiktsartikeln har publicerats i tidskriften Nutrients.

Man bör också vara medveten om migränutlösande faktorer som:

 • Histamininnehållande och -frisättande livsmedel som ost, rödvin, marinerad och rökt mat, choklad och smakförstärkaren glutamat (E 621).
 • Stress och spänningar.
 • Vätskebrist och lågt blodsocker.
 • Hormonella förändringar.
 • Rökiga lokaler och dålig luft.
 • Bettfel.
 • Starkt solljus.
 • Elektrosmog från mobiltelefoner, datorer, tv-apparater med mera.

Forskning om omega-3

Enligt en amerikansk studie, publicerad i den medicinska tidskriften British Medical Journal, kan omega-3-fettsyror från fet fisk eller fiskoljor också minska migränfall. Vi har tidigare tagit upp studien som du kan läsa om här:

»Fler omega-3-fettsyror hjälper mot migrän«

Forskning på Q10

Enligt andra studier kan tillskott med 100 mg Q10, tre gånger dagligen, också ha en positiv effekt vid förebyggande av migrän. I dessa fall är orsaken till migrän med stor sannolikhet dysfunktioner i cellernas kraftverk, mitokondrierna, och Q10 är ett koenzym som just ingår i mitokondriernas energiomsättning. Vi har tidigare nämnt studierna som du kan läsa mer om här:

»Därför kan Q10 förebygga och lindra migrän«

Referenser:

Izabela Domitrz and Joanna Cegielska. Magnesium is an important Factor in the Pathogenesis and Treatment of Migraine – From Theory to Practice. Nutrients 29 January 2022

Anna E. Kirkland et al. The Role of Magnesium in Neurological Disorders. Nutrients 2018

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

Mauskop A, Varughese J.: Why all migraine patients should be treated with magnesium. Journal of Neural Transmission 2012

A Peikert et al. Prophylaxis of Migraine with Oral Magnesium: Results from a Prospective, Multi-Center, Placebo-Controlled and Double-blind Study. Cephalalgia 1996

 • Skapad