Skip to main content

D-vitamin minskar risken för arsenikinducerad hudcancer

D-vitamin minskar risken för arsenikinducerad hudcancerÖver hela världen finns det miljontals människor som regelbundet konsumerar arsenikförorenat dricksvatten. Det är allmänt känt att arsenikförgiftning kan orsaka olika former av cancer, däribland hudcancer. Enligt en ny studie publicerad i tidskriften American Journal of Cancer Research verkar det som att den aktiva D-vitaminformen kalcitriol kan förhindra utvecklingen av arsenikinducerad hudcancer i en viss typ av hudceller. Det tyder också på att kalcitriol kan förhindra andra arsenikinducerade cancerformer.

Det antas att över 140 miljoner människor från 50 länder regelbundet utsätts för arsenik via dricksvatten. Dessa mängder överskrider de gränsvärden (10 µg/l) som fastställts av WHO. Eftersom vi har svårt att bryta ner och utsöndra arsenik leder den regelbundna exponeringen till ansamling i kroppen, vilket bland annat kan orsaka hudcancer.
Hittills har det saknats data som kan avslöja huruvida arsenikens cancerfrämjande mekanismer kan regleras. Det har också saknats metoder som kan ingå vid förebyggande och behandling av denna form av hudcancer. Men nu har forskare från Shibaura Institute of Technology (SIT) och Nagoyas universitet i Japan kommit ett steg närmare genom att undersöka effekten av D-vitamin.

Aktivt D-vitamin reglerar gener och proteiner som är involverade i cancerutveckling

Den form av D-vitamin som vi bildar från solen eller får genom tillskott är en inaktiv form. Och den omvandlas via två steg till den aktiva formen kalcitriol (1,25-dihydroxykolekalciferol). Det är den aktiva formen av kalcitriol som binder till cellernas D-vitaminreceptorer och därigenom reglerar runt 10 procent av våra gener, vilket har betydelse för immunförsvaret och många andra funktioner.
Med hjälp av in vitro-studier har forskarna nu kunnat visa hur den aktiva D-vitaminformen kalcitriol motverkar arsenikinducerad utveckling av cancer i en speciell typ av hudceller som kallas keratinocyter. Dessa hudceller finns främst i överhuden (epidermis). Samtidigt är det välkänt att vissa signalmolekyler, kinas-proteiner som MEK, som reglerar flera biologiska processer också är relaterade till utvecklingen av cancerceller och tumörer.
Den nya in vitro-studien på humana keratinocyter avslöjade att kalcitriol nedreglerade aktiveringen av dessa kinas-proteiner, som är involverade i utvecklingen av hudcancer.
För att titta närmare på sambandet mellan effekterna av arsenik och behandling med kalcitriol mätte forskarna innehållet av arsenik i keratinocyter. Forskarna fann alltså att innehållet av arsenik i keratinocyterna minskade avsevärt när cellerna behandlades med kalcitriol.
Forskarna upptäckte också att kalcitriol nedreglerade aktiveringen av vissa gener (AQP7, 9 och 10) som annars aktiverades av arsenik.
Därefter tittade forskarna närmare på huruvida kalcitriol kunde motverka arsenikinducerad cancerutveckling i andra celler än keratinocyter. För denna studie använde forskarna epitelceller från lungor. Denna studie visade på liknande sätt att kalcitriol kunde motverka utvecklingen av cancerceller med 20–70 procent. Det betyder därför att kalcitriolets förmåga att motverka arsenikinducerade cancerformer inte bara är relaterad till hudcancer.

D-vitamin är relevant vid långsiktigt förebyggande och behandling

Enligt forskarna bidrar miljögifter som arsenik till utvecklingen av livshotande sjukdomar som cancer. Ändå kan det gå år eller årtionden innan man drabbas av cancer av att dricka arsenikförorenat vatten.
Enligt studien antar forskarna därför att den aktiva formen av D-vitamin, kalcitriol, kan bidra till att förebygga och behandla arsenikförgiftning, inklusive cancer. Det är samtidigt relevant för populationer i områden med arsenikförorenat vatten att ta tillskott med D-vitamin eftersom det kan minska risken för cancerutveckling 5–10 år senare.
Enligt forskarna är D-vitaminets förmåga att förebygga olika cancerformer goda nyheter för miljontals människor världen över som inte kan undvika arsenik genom förorenat dricksvatten. Samtidigt bör man säkerställa att tillskott med D-vitamin optimerar blodets nivå. Det gäller även om solen är den primära källan, och här ska man komma ihåg att vintermånaderna, inomhuslivsstil, mörk hy, åldrandeprocesser och övervikt gör det svårt att bilda tillräckliga mängder.

Aktivering och utnyttjande av D-vitamin kräver magnesium

När D-vitaminformen som vi bildar från solen eller får genom tillskott ska omvandlas till den aktiva formen krävs det magnesiumberoende enzymer. Det betyder med andra ord att vi inte kan aktivera D-vitamin och utnyttja det optimalt om vi lider brist på magnesium. Detta kan du läsa mer om i följande artikel:

»Magnesium optimerar nivån och effekten av D-vitamin«

Referenser:

Ichiro Yajima, Akira Tazaki, Nobutaka Ohgami, Masashi Kato. Calcitriol inhibits arsenic-promoted tumorigenesis through regulation of arsenic-uptake in a human keratinocyte cell line. American Journal of Cancer Research, 2022

Shibaura Institute of Technology. Activated vitamin D3 treatment may reduce the risk of arsenic-mediated skin cancer. ScienceDaily December 15, 2022

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. 2018

  • Skapad