Skip to main content

Zinktillskott minskar migränanfall

- tillsammans med två andra näringsämnen

Zinktillskott minskar migränanfallMigrän är en kronisk neurologisk sjukdom som förstör livskvaliteten och kostar många sjukdagar. Migränläkemedel verkar inte på alla patienter, och många får biverkningar. Därför är det lämpligt att göra mer av förebyggandet. I detta sammanhang visar en ny studie som har publicerats i tidskriften Nutrition Journal att tillskott med zink kan minska frekvensen av migränanfall avsevärt. Du kan också läsa mer om två andra näringsämnen som minskar migränfrekvensen och svårighetsgraden, och vad som i sig själv kan utlösa migrän. Först och främst gäller det att spåra och behandla de olika orsakerna, där kost och livsstil spelar en avgörande roll.

Migrän är en kronisk neurologisk sjukdom som drabbar 10–20 procent av befolkningen över hela världen. Migrän uppträder som en halvsidig, våldsam huvudvärk, ofta åtföljd av illamående och överkänslighet mot ljus och ljud. Ett anfall varar vanligtvis mellan 4–72 timmar, och migrän är en av de sjukdomar som kostar flest sjukdagar.
Man antar att det är en utvidgning av de stora, känsliga blodkärlen utanför hjärnan som orsakar smärtan. Ändå är det en förändrad elektrisk aktivitet i hjärnans nervceller, neuronerna, som gör att anfallet inleds och avslutas. Lokala inflammationer kan också spela en roll.

Zink minskar migränanfall via flera mekanismer

Enligt forskarna bakom den nya studien har man ännu inte undersökt huruvida tillskott med zink kan minska eller lindra migränanfall, och därför ville de undersöka detta närmare av flera skäl.
För det första har vissa studier visat på måttlig zinkbrist hos migränpatienter. För det andra ingår zink i cirka 1 000 enzymprocesser, som bland annat har betydelse för neuronernas signalering. För det tredje fungerar zink som en antioxidant, som skyddar cellerna mot fria radikaler och oxidativ stress. Därigenom har zink också en antiinflammatorisk effekt.
Den dubbelblinda randomiserade studien involverade 80 patienter, som alla hade diagnostiserats av en erfaren neurolog och enligt de kriterier som antagits av International Headache Society. Deltagarna var mellan 20 och 60 år gamla.
Den ena gruppen fick mycket stora tillskott med zink (220 mg zinksulfat), och den andra gruppen fick placebo (laktos) i åtta veckor. Deltagarna fick mätt sina zinknivåer i blodet i början och slutet av studien, och ombads att fortsätta med sin vanliga kostvanor. Under de åtta veckorna skulle deltagarna rapportera med jämna mellanrum hur många migränanfall de fick, längden på dem, svårighetsgraden samt andra symtom.
Det visade sig att tillskott med zink hade en positiv och betydande effekt genom att minska frekvensen av migränanfallen. Tillskott med zink hade dock ingen positiv effekt på huvudvärkens svårighetsgrad, dess varaktighet eller symtom som illamående och ljud- och ljuskänslighet.
Ingen av patienterna upplevde biverkningar från de starka zinktillskotten, men forskarna är dock fortfarande osäkra på de optimala doserna, vilka bör undersökas närmare.

Zinkkällor och tillskott

Zink finns särskilt i ostron, lever, kött, ägg, mejeriprodukter, nötter, frön, kärnor och bönor. Zink tas bäst upp från animaliska källor.
Referensintaget, RI, är satt till 10 mg. Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, är den övre gränsen för vuxna och gravida satt till 25 mg dagligen.
Det är ofarligt med en högre dos från tillskott under en kortare period. Men om man tar starkare zinktillskott under en längre period kan det hämma kroppens upptag av järn och koppar.

Migrän och Q10

Annan forskning tyder på att migrän är en sjukdom i cellernas kraftverk som kallas mitokondrier. För att leverera energi behöver mitokondrierna Q10, men studier avslöjar att ungefär en tredjedel av patienterna lider brist på Q10 i blodet.
En studie på kvinnor med migrän har visat att tillskott med 400 mg Q10 kan lindra smärtan genom att sänka nivån av två ämnen i blodomloppet. Det ena ämnet produceras av neuroner och heter CGRP (kalcitoningenrelaterad peptid). Det andra ämnet är cytokinen TNF-alfa – en markör för inflammation.
Efter tre månader drabbades de kvinnor som fick tillskott med Q10 av signifikant färre migränanfall jämfört med de kvinnor som fick placebo.
Eventuella anfall var också kortare och mindre smärtsamma. Studien, som har publicerats i Nutritional Neuroscience, ligger i linje med tidigare studier.
Det bör här tilläggas att vi har svårt att ta upp Q10, och därför rekommenderas Q10-tillskott i läkemedelskvalitet. Eftersom vi bara kan ta upp 100 mg Q10 åt gången, bör större doser fördelas över dagen.

Migrän och magnesium

Magnesium har betydelse för mitokondriernas kalciumsignalering, som inte får överdrivas eftersom det kan orsaka cellstress och inflammationer. Större tillskott med magnesium kan lindra migrän genom att förhindra att nervcellerna översvämmas av kalciumjoner.
En metaanalys från 2016 (Chiu et al) har exempelvis visat att tillskott med magnesium har en positiv effekt i den akuta och förebyggande behandlingen, och att magnesiumtillskott kan minska migrändagarna med 22–43 procent.
I olika försök har man gett upp till 600 mg magnesium dagligen, och man kan till exempel ta 200 mg 3 gånger om dagen. Magnesiumtillskott baserade på magnesiumoxid avråds, eftersom detta främst verkar i tarmen och är svårt att ta upp.

Man bör också vara medveten om migränutlösande faktorer som:

  • Histamininnehållande och histaminfrisättande livsmedel som ost, rödvin, marinerad och rökt mat, choklad och smakförstärkare glutamat (E 621).
  • Stress, lågt blodsocker och vätskebrist.
  • P-piller och hormonella förändringar – såsom puberteten och klimakteriet.

Referenser

Hedieh Ahmadi et al. Zinc supplementation affects favorably the frequency of migraine attacks: a double-blind randomized placebo-controlled clinical trial. Nutrition Journal 2020

Dahri M et al. Oral Q10 supplementation in patients with migraine: Effects on clinical features and inflammatory markers. Nutritional Neuroscience 2018

Stephanie Carter. CoQ10 Targets the Cause of Migraine Headaches. Life Extension Magazine 2019

Anna E. Kirkland et al. The Role of Magnesium in Neurological Disorders. Nutrients 2018, 10(6), 730; https://doi.org/10.3390/nu10060730

Mauskop A, Varughese J.: Why all migraine patients should be treated with magnesium. Journal of Neural Transmission 2012

  • Skapad